Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zebs

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 12:10 ΜΜ WIB

Τόπος

Bogor, ID-JR, ID (Google, OSM)
Luthrodes pandava - Photo (c) Arky1993, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Luthrodes pandava, Ένα μέλος του Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 08:43 ΠΜ WIB

Τόπος

Bogor, ID-JR, ID (Google, OSM)
Neurothemis ramburii - Photo (c) Forest Botial-Jarvis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Forest Botial-Jarvis
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Neurothemis ramburii, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 09:05 ΠΜ WIB

Τόπος

Bogor, ID-JR, ID (Google, OSM)
Hylarana erythraea - Photo (c) Dixon Lau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dixon Lau
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Hylarana erythraea, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 09:06 ΠΜ WIB

Τόπος

Bogor, ID-JR, ID (Google, OSM)
Agriocnemis femina - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Agriocnemis femina, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 09:35 ΠΜ WIB

Τόπος

Bogor, ID-JR, ID (Google, OSM)
Toxorhynchites - Photo (c) Nature Lover, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nature Lover
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Γένος Toxorhynchites, Ένα μέλος του Κουνούπια (Οικογένεια Culicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khairulanwar

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 10:15 ΜΜ WIB
Bronchocela jubata - Photo (c) Nina Lester Finley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nina Lester Finley
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Bronchocela jubata, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zebs

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 08:10 ΜΜ WIB
Elateroidea - Photo (c) Amila P Sumanapala, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amila P Sumanapala
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Υπεροικογένεια Elateroidea, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 08:39 ΠΜ WIB

Τόπος

Bogor, ID-JR, ID (Google, OSM)
Ceriagrion praetermissum - Photo (c) marcel-silvius, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Ceriagrion praetermissum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muhammad_idris_biotadulako

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 01:03 ΜΜ WITA

Τόπος

Bungku Utara (Google, OSM)
Protosticta - Photo (c) Charles Lam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Γένος Protosticta, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeftanatanael

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 10:53 ΠΜ WITA
Platystictidae - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Οικογένεια Platystictidae, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fachrynurmallojr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2011 04:29 ΜΜ WITA
Platystictidae - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Οικογένεια Platystictidae, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

es_jeruk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 02:17 ΜΜ WITA
Protosticta - Photo (c) Charles Lam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Γένος Protosticta, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fachrynurmallojr

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2014 02:20 ΜΜ WITA
Protosticta - Photo (c) Charles Lam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Γένος Protosticta, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fachrynurmallojr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2012 04:20 ΜΜ WITA
Protosticta - Photo (c) Charles Lam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Γένος Protosticta, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriella_maria

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 03:24 ΜΜ WIB
Orthetrum - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Γένος Orthetrum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeftanatanael

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 12:28 ΠΜ WITA
Coptodera - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Γένος Coptodera, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faizal_ow

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 04:57 ΠΜ WIB
Brachininae - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Υποοικογένεια Brachininae, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manggetotok

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 09:30 ΠΜ WITA
Hipparidium heros - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Hipparidium heros, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thierrygoubier

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 05:20 ΠΜ WIB
Verticina - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Υπογένος Verticina, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco_mora

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 08:00 ΜΜ WIB
Cosmodela didyma - Photo (c) Andreas Manz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andreas Manz
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Cosmodela didyma, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeftanatanael

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 04:38 ΜΜ WITA
Neocollyris celebensis - Photo (c) Soh Kam Yung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Soh Kam Yung
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Neocollyris celebensis, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)

Παρατηρητής

jeftanatanael

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 05:21 ΜΜ WITA
Κουρκουλιονοειδή - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ganjarcahyadi

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 10:19 ΠΜ WIB
Hycleus biundulatus - Photo (c) QuestaGame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by QuestaGame
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Hycleus biundulatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leacarol

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 04:31 ΜΜ WIB

Τόπος

Kabupaten Langkat (Google, OSM)
Rhynchophorus - Photo (c) Johannes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Johannes
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Γένος Rhynchophorus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frizzy97

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 01:20 ΜΜ WIB

Ετικέτες

Lema - Photo (c) Chloe and Trevor Van Loon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Chloe and Trevor Van Loon
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Γένος Lema, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reachdreams

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 12:57 ΜΜ WIB

Τόπος

Aceh, Indonesia (Google, OSM)
Lema - Photo (c) Chloe and Trevor Van Loon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Chloe and Trevor Van Loon
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Γένος Lema, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reachdreams

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 12:57 ΜΜ WIB

Τόπος

Aceh, Indonesia (Google, OSM)
Lemini - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Φυλή Lemini, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reachdreams

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 12:57 ΜΜ WIB

Τόπος

Aceh, Indonesia (Google, OSM)
Lema praeusta - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Lema praeusta, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος
Neocollyris arnoldi - Photo (c) Dr. Guido Bohne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Dr. Guido Bohne
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Neocollyris arnoldi, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nannup151

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 08:08 ΠΜ WITA
Aulacophora indica - Photo (c) Ether Huang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη resdwikelana: Aulacophora indica, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5795