Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bramadiarya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2017 11:49 ΠΜ WIB

Περιγραφή

Sample 022:

Same species with https://www.inaturalist.org/observations/9473057

Probably H. coalitis
http://taieol.tw/pages/46189

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuryahyaya

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Jawa Barat, ID (Google, OSM)

Περιγραφή

4th slide is the recent photo of specimen with possible male species. Currently in my framed dragonfly collection.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radifar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 07:56 ΠΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ganjarcahyadi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 08:05 ΠΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janusolajuanboediman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Indonesia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias-taufkirchen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 09:04 ΠΜ WIT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silkyoak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 11:22 ΠΜ WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nduip

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 11:49 ΠΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oki_rahmatirta

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 06:23 ΜΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blythenilson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2024 02:49 ΜΜ WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fajaralfitrian

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 02:00 ΜΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roylesafaris

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Indonesia (Google, OSM)

Περιγραφή

Photographer John Rogers - client of Royle Safaris on tour

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_birdtourasia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 03:10 ΜΜ WIT

Περιγραφή

Commonly encountered, species unknown.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boasemmanuel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 07:33 ΜΜ WIB

Περιγραφή

A large-sized flying squirrel.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_birdtourasia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 05:30 ΜΜ WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bi_alfani

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 10:19 ΜΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hardigatti

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2018 05:53 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saverroes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 10:35 ΠΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcel-silvius

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2018 06:52 ΠΜ WIB