Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sethmusker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2020 11:19 AM SAST

Τόπος

Du Toits pass top (Google, OSM)

Περιγραφή

NC

Erica rigidula - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Erica rigidula, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

christiners

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 11:09 AM SAST
Erica adunca - Photo (c) peterswart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by peterswart
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Erica adunca, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickmunro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2020 10:55 AM SAST
Erica imbricata - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Erica imbricata, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickmunro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 11:38 AM SAST
Erica imbricata - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Erica imbricata, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickmunro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 11:31 AM SAST
Erica imbricata - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Erica imbricata, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrivier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 12:23 PM SAST

Τόπος

George, WC, ZA (Google, OSM)
Erica glandulosa glandulosa - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Erica glandulosa ssp. glandulosa, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrivier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 12:08 PM SAST

Τόπος

George, WC, ZA (Google, OSM)
Erica rosacea - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Erica rosacea, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrivier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 11:32 AM SAST

Τόπος

George, WC, ZA (Google, OSM)
Erica imbricata - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Erica imbricata, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrivier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 11:12 AM SAST

Τόπος

George, WC, ZA (Google, OSM)
Erica melanthera - Photo (c) Chris Vynbos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Chris Vynbos
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Erica melanthera, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennartn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 03:04 PM SAST

Ετικέτες

Erica imbricata - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Erica imbricata, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennartn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 04:06 PM SAST

Ετικέτες

Erica vestita - Photo (c) Marion Maclean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Maclean
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Erica vestita, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outramps-tanniedi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 09:38 AM SAST
Erica hispidula - Photo (c) Thomas Silberfeld, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thomas Silberfeld
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Erica hispidula, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outramps-tanniedi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 10:57 AM SAST
Erica quadrangularis - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Erica quadrangularis, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outramps-tanniedi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 10:04 AM SAST
Erica viridiflora primulina - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Erica viridiflora ssp. primulina, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outramps-tanniedi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 09:59 AM SAST
Erica viridiflora primulina - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Erica viridiflora ssp. primulina, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 02:39 PM SAST

Περιγραφή

Tucked in every rock crevice at this rocky 'There's-a-cat' outcrop! (As pointed to by Nicky ;-))

Erica viridiflora primulina - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Erica viridiflora ssp. primulina, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 01:49 PM SAST
Erica strigilifolia strigilifolia - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Erica strigilifolia var. strigilifolia, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 01:25 PM SAST
Erica strigilifolia strigilifolia - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Erica strigilifolia var. strigilifolia, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ianhall91

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 09:39 AM SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Cliffortia - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Γένος Cliffortia, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennartn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 02:15 PM SAST

Ετικέτες

Erica coarctata - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Erica coarctata, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2011

Περιγραφή

Erica eustacei


A sturdy bush to 700mm tall full of white waxy flowers smelling of honey
Erica syngenesia - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Erica syngenesia, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:11 PM SAST
Erica glomiflora - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Erica glomiflora, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:36 PM SAST
Erica hispidula - Photo (c) Thomas Silberfeld, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thomas Silberfeld
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Erica hispidula, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:41 PM SAST
Knowltonia tenuifolia - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Knowltonia tenuifolia, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:28 PM SAST
Leucadendron rourkei - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Leucadendron rourkei, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 08:39 AM SAST
Leucadendron rubrum - Photo (c) Peter Slingsby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Slingsby
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Leucadendron rubrum, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 10:00 AM SAST
Hermannia bicolor - Photo (c) Dave U, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dave U
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Hermannia bicolor, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 08:59 AM SAST
Gladiolus virescens - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Gladiolus virescens, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 10:49 AM SAST
Gladiolus rogersii - Photo (c) Gareth Williams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gareth Williams
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Gladiolus rogersii, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 01:14 PM SAST
Erica umbratica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Di Turner
Η ταυτότητα του χρήστη ren_hoekstra: Erica umbratica, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 543