Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:38 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:13 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 09:34 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2011 09:25 ΠΜ SAST

Τόπος

Northern Swartberg (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ren_hoekstra

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 02:47 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluehillescape

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 09:28 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 02:05 ΜΜ SAST

Περιγραφή

On Gifberg Pass above waterfall. Steep slope south or southeast facing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

jessa_11

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 01:32 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

joy_paton

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 01:15 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Keukloof (Allen). Evie

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristankruger

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 05:35 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 09:07 ΠΜ SAST

Τόπος

gvdb13 (Google, OSM)

Περιγραφή

local endemic; locally common in wettest marshes, reseeder to 1m; very cryptic as, weirdly, has no petals

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliegoossens

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 01:57 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Erica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 11:33 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Shale band, base of Langeberg

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennartn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2018 01:55 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

bob_baigrie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 10:42 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2017 01:17 ΜΜ SAST

Τόπος

Matroosberg (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2010

Περιγραφή

Erica scabriuscula (gibbosa)


Shrub about 1m tall.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 01:22 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

yvettevanwijk1941

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2008 12:34 ΠΜ SAST

Περιγραφή

This strange Erica was identified by Ted Oliver as a "Chimera" probably a mutation of Erica syngenesia!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 10:43 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avlok

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 04:08 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Reseeding shrub to 40 cm tall. Area burnt during Knysna fire in June 2017. Locally abundant, but sadly site is overgrown with invasive alien plants (Hakea, Pines, etc.).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sethmusker

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 02:17 ΜΜ CAT

Περιγραφή

SM419. 30cm ss mb, rounded shrublet; flowers bright yellow, short, constricted at base with lobes flaring. E slope in rock crevice at base of sandstone ridge, adjacent to shale band. Erica serrata present.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nigelforshaw

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:32 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evieb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 09:52 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evieb

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 12:58 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Specimens collected HAT Tony. Specimen photos evieb.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

errol-d

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 12:42 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolflamprecht

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 12:09 ΜΜ SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Rooiberg, northern plateau