Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 01:22 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

yvettevanwijk1941

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2008 12:34 AM SAST

Περιγραφή

This strange Erica was identified by Ted Oliver as a "Chimera" probably a mutation of Erica syngenesia!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 10:43 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avlok

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 04:08 PM SAST

Περιγραφή

Reseeding shrub to 40 cm tall. Area burnt during Knysna fire in June 2017. Locally abundant, but sadly site is overgrown with invasive alien plants (Hakea, Pines, etc.).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sethmusker

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 02:17 PM CAT

Περιγραφή

SM419. 30cm ss mb, rounded shrublet; flowers bright yellow, short, constricted at base with lobes flaring. E slope in rock crevice at base of sandstone ridge, adjacent to shale band. Erica serrata present.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

nigelforshaw

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:32 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evieb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 09:52 AM SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evieb

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 12:58 PM SAST

Περιγραφή

Specimens collected HAT Tony. Specimen photos evieb.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

errol-d

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 12:42 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolflamprecht

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 12:09 PM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Rooiberg, northern plateau