Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltyseaurchinbeachcombing

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2024

Περιγραφή

Tide On Rise Late Arvo

Glycymeris radians - Photo (c) davidsando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by davidsando
Η ταυτότητα του χρήστη remiho: Glycymeris radians, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltyseaurchinbeachcombing

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2024

Περιγραφή

Tide On Rise Late Arvo

Equichlamys bifrons - Photo (c) davidsando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by davidsando
Η ταυτότητα του χρήστη remiho: Equichlamys bifrons, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debsa59

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 02:30 ΜΜ ACDT
Equichlamys bifrons - Photo (c) davidsando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by davidsando
Η ταυτότητα του χρήστη remiho: Equichlamys bifrons, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltyseaurchinbeachcombing

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023

Περιγραφή

Low tide Mid AM - Wide low gradient high tide beach. Caught in receding tide on mid shoreline. Beach consists of white soft sands with dune backshore. Large rock tide pools on point.

Antephalium semigranosum - Photo (c) Warwick Moyse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Warwick Moyse
Η ταυτότητα του χρήστη remiho: Antephalium semigranosum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orchidrose

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 10:46 ΠΜ ACDT
Lunella torquata - Photo (c) Mitch Van Dyke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mitch Van Dyke
Η ταυτότητα του χρήστη remiho: Lunella torquata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orchidrose

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 10:55 ΠΜ ACDT
Cassis fimbriata - Photo (c) Warwick Moyse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Warwick Moyse
Η ταυτότητα του χρήστη remiho: Cassis fimbriata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltyseaurchinbeachcombing

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023

Περιγραφή

Low tide Mid AM - Wide low gradient high tide beach. Caught in receding tide on mid shoreline. Beach consists of white soft sands with dune backshore. Large rock tide pools on point.

Meridiastra gunnii - Photo (c) Marine Explorer (Dr John Turnbull), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη remiho: Meridiastra gunnii, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltyseaurchinbeachcombing

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023

Περιγραφή

Low tide Mid AM- Wide low gradient high tide beach. Caught in receding tide on mid shoreline. Beach consists of white soft sands with dune backshore. Large rock tide pools on point.

Nevia spirata - Photo (c) Warwick Moyse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Warwick Moyse
Η ταυτότητα του χρήστη remiho: Nevia spirata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltyseaurchinbeachcombing

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023

Περιγραφή

Low tide Mid AM - Wide low gradient high tide beach. Caught in receding tide on mid shoreline. Beach consists of white soft sands with dune backshore. Large rock tide pools on point.

Semicassis semigranosa - Photo (c) Warwick Moyse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Warwick Moyse
Η ταυτότητα του χρήστη remiho: Semicassis semigranosa [inactive], Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltyseaurchinbeachcombing

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023

Περιγραφή

Low tide Mid AM- Wide low gradient high tide beach. Caught in receding tide on mid shoreline. Beach consists of white soft sands with dune backshore. Large rock tide pools on point.

Austroliotia australis - Photo (c) Alan Melville, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alan Melville
Η ταυτότητα του χρήστη remiho: Austroliotia australis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 10