Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πατάτα Της Θάλασσας (Echinocardium cordatum)

Παρατηρητής

jenssommer01

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 06:31 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πατάτα Της Θάλασσας (Echinocardium cordatum)

Παρατηρητής

ggrammer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 09:10 ΠΜ ACDT

Τόπος

Port Kenny, SA, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggrammer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 09:10 ΠΜ ACDT

Τόπος

Port Kenny, SA, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggrammer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 09:10 ΠΜ ACDT

Τόπος

Port Kenny, SA, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πατάτα Της Θάλασσας (Echinocardium cordatum)

Παρατηρητής

nettenat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 02:34 ΜΜ ACDT

Τόπος

Penneshaw Jetty (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2022 10:29 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Exceptionally low tide on intertidal rocky reef near sand bar and Posidonia australis beds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 11:10 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 03:57 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

The centre (bottom-right) snail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 02:25 ΜΜ ACDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 04:01 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter1579

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2019 02:50 ΜΜ AEST

Τόπος

Laura Bay, SA, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Size approx 65mm, thin outer lip. ID difficult for me as an amateur. Second shell found metres from the first.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsando

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 02:41 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltyseaurchinbeachcombing

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023

Περιγραφή

Tide on rise in early PM - Mid energy beach. Found on shoreline. Beach is composed mostly sand, coarse, loose, well-rounded, and waterworn rocks. Soft sand at shoreline and lots of sea wash up at backshore.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltyseaurchinbeachcombing

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023

Περιγραφή

Low tide Mid AM- Wide low gradient high tide beach. Caught in receding tide on mid shoreline. Beach consists of white soft sands with dune backshore. Large rock tide pools on point.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltyseaurchinbeachcombing

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023

Τόπος

Dodd Beach (Google, OSM)

Περιγραφή

Tide on the rise late afternoon - Wide low gradient high tide beach. Caught in receding tide in rock pools. Beach consists of white soft sands with dune backshore. Point has large rock pools. Super micro size

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waterhelen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2013 10:08 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsando

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 08:48 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

or Cabestana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 12:53 ΜΜ ACST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mangoparker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 10:02 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Washed up on the seaweed after very strong windy weather

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffanykosch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 10:20 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

environ

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 01:10 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltyseaurchinbeachcombing

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023

Περιγραφή

Low tide AM

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltyseaurchinbeachcombing

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023

Περιγραφή

Low tide

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsando

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 10:00 ΠΜ ACDT