Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmata

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 03:45 PM ACST
Podaxis pistillaris - Photo (c) Jasper Nance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Podaxis pistillaris, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biancs

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 04:15 PM AEST
Eurymela distincta - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Eurymela distincta, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmata

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 10:27 AM ACST
Dromaius novaehollandiae - Photo (c) David Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Dromaius novaehollandiae, Ένα μέλος του Καζουαριόμορφα (Τάξη Casuariiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbobo

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 02:32 PM AEST
Galerina hypnorum - Photo (c) tleitch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by tleitch
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Galerina hypnorum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claribell

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 10:12 AM AEST
Psathyrellaceae - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Οικογένεια Psathyrellaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parkera80

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Danaus affinis - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Danaus affinis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mon_squeek

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 01:00 PM AEST
Agaricales - Photo (c) Meg Madden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Meg Madden
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insiderelic

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 12:16 PM ACST
Pteridium esculentum - Photo (c) vulpes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vulpes
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Pteridium esculentum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmata

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 01:23 PM ACST
Teloschistaceae - Photo (c) Edgley Cesar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Οικογένεια Teloschistaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melba01

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 03:49 PM AEST
Pulchrocladia retipora - Photo (c) Anita363, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anita
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Pulchrocladia retipora, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmata

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 01:41 PM ACST
Rhizocarpales - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Τάξη Rhizocarpales, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coanne

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016
Ninox strenua - Photo (c) Matt Campbell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Matt Campbell
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Ninox strenua, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kateleslie

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 12:22 PM AEST
Chenonetta jubata - Photo (c) Dianne Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dianne Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Chenonetta jubata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachellovesnativeflora

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 11:13 AM AEST
Agaricomycetes - Photo (c) Bill Yule, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Yule
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Ομοταξία Agaricomycetes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

rachellovesnativeflora

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 10:30 AM AEST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachellovesnativeflora

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 10:40 AM AEST
Pomaderris - Photo (c) RTBG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Γένος Pomaderris, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)

Παρατηρητής

lee488

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 05:25 PM AEST
Αγριοκούνελο - Photo (c) Julián Rolando Tocce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julián Rolando Tocce
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachellovesnativeflora

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 11:01 AM AEST
Banksia - Photo (c) Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Γένος Banksia, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliesarna

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 10:28 AM AEST
Ischnura heterosticta - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Ischnura heterosticta, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rich_fuller

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 11:58 AM AEST
Rhinella marina - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Rhinella marina, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

davidcunninghamwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 05:09 PM AEST
Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) Aleksandr Popov / Александр Попов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aleksandr Popov / Александр Попов
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claribell

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 01:30 PM AEST
Trametes - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Γένος Trametes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parkera80

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 11:49 AM ACST
Merops ornatus - Photo (c) I Am birdsaspoetry.com , μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Merops ornatus, Ένα μέλος του Μέροπας (Γένος Merops)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roger_steer

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 04:01 PM AEST

Περιγραφή

Detailed description of B panicea does not fit the specimen found: B panicea has short red stalks and is white to grey in colour.

Myxomycetes - Photo (c) kim fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Ομοταξία Myxomycetes, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashataylor

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 11:36 AM AEST
Coelophora inaequalis - Photo (c) Mark Yokoyama, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Coelophora inaequalis, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύχρωμη Πασχαλίτσα (Hippodamia variegata)

Παρατηρητής

quollsskinks

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 03:22 PM AEST
Πολύχρωμη Πασχαλίτσα - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Πολύχρωμη Πασχαλίτσα (Hippodamia variegata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ppolito

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 08:54 AM AWST

Τόπος

Swan, AU-WA, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Sighting and photos (c) paul_fiona_rose_grace_rob.
Field Notes - Black and yellow lady bird approximately 4mm long.

Cheilomenes sexmaculata - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Cheilomenes sexmaculata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neilson

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022
Halmus chalybeus - Photo (c) James Niland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Halmus chalybeus, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spinicaudatus

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 04:55 PM AEDT
Cyathea australis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Cyathea australis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpacker

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020
Dicksonia antarctica - Photo (c) OggioniAle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by OggioniAle
Η ταυτότητα του χρήστη reiner: Dicksonia antarctica, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 133777