Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 12:54 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουστακογλάρονο (Chlidonias hybrida)

Παρατηρητής

jamesbennettbirds

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 03:32 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marietarrant

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrian_aus

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 02:55 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parjy

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 10:39 AM AEST

Περιγραφή

Singular specimen in weeds besides walking track. Base hidden but easily 200mm tall. Cap about 50mm across.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαστή Κουκαμπούρα (Dacelo novaeguineae)

Παρατηρητής

graeme7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 10:09 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graeme7

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2018 03:21 PM AEST

Περιγραφή

Using Briar Rose for cover on escarpment overlooking Spring Creek

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawolef

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 12:43 PM ACST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielmeier

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 11:28 AM AEST

Τόπος

Greenhoose (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

george_seagull

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 04:51 PM AEST

Περιγραφή

Limited edition white. I've seen this kangaroo fleetingly once before, and later on wondered if my eyes were tricking me, but no, it's real. Sunbury.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomennudum

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Ca. 4 mm long.

Suggestion based on https://www.inaturalist.org/observations/69708016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchsmith

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2014 02:22 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchsmith

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2013 02:49 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 11:42 AM AEST

Περιγραφή

Pretty lilac mushroom; presumably closely related to Cortinarius kioloensis;up to 95mm cap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrycarrick

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 08:57 PM AWST

Περιγραφή

Pictured at night in 6-9m of water on/around sandy patches with scattered limestone reef and iron ship debris.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2016

Περιγραφή

Cystoderma

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frya

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 02:46 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_isotope

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2014 11:10 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 11:20 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 06:29 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobimycena

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 11:21 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 10:57 AM AEST

Περιγραφή

first time I've seen this one

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βέσπουλα (Γένος Vespula)

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 02:09 PM NZST

Περιγραφή

Comparison Obs plz leave at genus.

This obs is to prove that I can ID male Vespula wasps from pictures provided that the right characteristics are visible in the pics. I caught these males and predicted from left that the first two were vulgaris the middle one a melanistic germanica and the last two germanica then I photographed the relevant bits and then dissected their sexual organs to confirm species 100%.

Pic 1, from left v1, v2, mg, g1, g2
pic 2 - 5 v1
pic 6,7 v2
pic 8-11 mg
pic 12 - 15 g1
pic 16 -17 g2
pic 18 aedeagus left vulgaris round with hooks, germanica, indented end with no hooks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernie-l

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 10:09 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 02:47 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg488

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 11:47 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calbe123

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 03:44 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blacklabrador

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 07:26 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deidreh

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 05:48 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick_franks

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 01:14 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmainet

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 03:44 PM AEST

Τόπος

Bli Bli, QLD, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrian_aus

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 05:20 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandon_hewitt

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 05:42 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 08:41 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmainet

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 09:50 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 10:34 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 07:44 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 10:27 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franklinhermit

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Περιγραφή

A few like this around today.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix75

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordanrae

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tassietravelsblog

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 10:33 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clairli

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 02:51 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 09:36 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzieandjim

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 02:19 PM AEST

Περιγραφή

@paul2george finally found one, below the TV of all places! Proves, you dont have to go out looking for spiders, if you wait long enough, they find you.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moocattle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2020 12:31 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calacrypt

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 11:46 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allyvan

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 09:53 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indrabone

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 12:07 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 09:41 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kate897

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 05:17 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kstenman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2015 11:46 AM CET

Περιγραφή

Insect with pollinia from probably a Caladenia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjraymond

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 09:56 PM +11

Περιγραφή

First photo taken a week before the second.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 11:57 AM AEDT

Περιγραφή

Spotted this snake chase a skink across the road. It seemed like the skink could easily outpace the snake but only for short distances and then needed to rest. Within a minute the skink was caught and the snake tried to swallow it but couldn't do so as the lizard had bitten on to the snakes "cheek". Eventually the snake worked things out but it took over 2 minutes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomadcam

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 02:33 PM AEDT

Περιγραφή

Approx 8mm in length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toboote

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 07:23 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjraymond

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 08:50 PM AEDT

Περιγραφή

Found on a young Eucalyptus tree. The Ant was protecting the Tree hopper nymphs and feeding off their secretions.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cumberlandplain

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 10:02 AM +11

Περιγραφή

babies!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmesmorvell

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 04:14 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katefriebe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 01:00 PM AEDT

Περιγραφή

Sample from Malaise trap, Aranda, ACT, Australia, 31 December 2021 - 7 January 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ουάλαμπι Ντάμα (Macropus eugenii)

Παρατηρητής

timmvondermehden

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2012 08:49 AM UTC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 12:24 PM AEDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 11:28 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 04:08 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 03:21 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 03:34 PM AEDT

Περιγραφή

finding a perched female is rare so I took lots of photos - unfortunately I forgot to take close-ups :(

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 11:04 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 08:30 AM AEDT

Περιγραφή

crazy clown caterpillar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022 04:40 PM AEDT

Περιγραφή

not your usual Hednota

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 05:13 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 04:25 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paluma

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 12:24 PM AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

archgully

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 02:49 PM AEDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 02:49 PM AEDT

Περιγραφή

are they parasite eggs or what? see also https://inaturalist.ala.org.au/observations/107102855

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 10:26 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 03:52 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 03:30 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnamareetomkinson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2016 01:03 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 01:46 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 01:15 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 01:46 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bretttouzell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 04:11 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2022 09:50 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankpierce

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022 12:06 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 09:39 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 08:26 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 08:08 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomadcam

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 01:57 PM AEDT

Περιγραφή

Approx 6mm in length. Very flighty...

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

martinlagerwey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 05:40 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 03:16 PM AEDT

Περιγραφή

never seen one with a red abdomen before then saw two perched a metre apart

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 08:57 AM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 12:02 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 09:21 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 12:39 PM AEDT

Περιγραφή

a cool new beetle for me

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

threskiornis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 02:32 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 10:49 AM AEDT