Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2018 11:14 AM PDT
Stylocheilus rickettsi - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Stylocheilus rickettsi, Ένα μέλος του Απλυσιίδες (Οικογένεια Aplysiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michellekunst

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 03:58 PM PST
Pycnopodia helianthoides - Photo (c) andrewbickell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Pycnopodia helianthoides, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Pair of them cruising around a piling. I have better video if necessary. ;-)

Ετικέτες

Bodianus pulcher - Photo (c) victorbach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by victorbach
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Bodianus pulcher, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliebwalters

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 03:50 PM PST
Crassadoma gigantea - Photo (c) smithsonian_marinegeo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by smithsonian_marinegeo
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Crassadoma gigantea, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

newts2boot

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 07:39 PM PST
Pisaster brevispinus - Photo (c) Kathleen R., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kathleen R.
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Pisaster brevispinus, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calliemack

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 08:33 AM PDT

Περιγραφή

About 3" to 4" dia arm tip to arm tip.

Coronaster - Photo (c) conabio_bancodeimagenes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by conabio_bancodeimagenes
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Γένος Coronaster, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wbsimey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2012 10:02 AM PST
Pennatuloidea - Photo (c) hcj003, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hcj003
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Υπεροικογένεια Pennatuloidea, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπταστερίας (Γένος Leptasterias)

Παρατηρητής

sarahwinter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 04:24 PM PST
Λεπταστερίας - Photo (c) Erin McKittrick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Erin McKittrick
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Λεπταστερίας (Γένος Leptasterias)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 04:33 PM PST
Henricia - Photo (c) Jerry Kirkhart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Γένος Henricia, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 04:37 PM PST
Henricia - Photo (c) Jerry Kirkhart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Γένος Henricia, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπταστερίας (Γένος Leptasterias)

Παρατηρητής

satucker

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 03:11 PM PST
Λεπταστερίας - Photo (c) Erin McKittrick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Erin McKittrick
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Λεπταστερίας (Γένος Leptasterias)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπταστερίας (Γένος Leptasterias)

Παρατηρητής

satucker

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 03:10 PM PST
Λεπταστερίας - Photo (c) Erin McKittrick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Erin McKittrick
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Λεπταστερίας (Γένος Leptasterias)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisadaniwojcik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 02:21 PM PST
Henricia - Photo (c) Jerry Kirkhart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Γένος Henricia, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfp

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 03:37 PM PST
Pisaster ochraceus - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Pisaster ochraceus, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kewright

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 03:22 PM PST
Pisaster ochraceus - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Pisaster ochraceus, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Patiria miniata - Photo (c) passiflora4, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by passiflora4
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Patiria miniata, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josieiselin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2016 08:53 AM PDT
Grimothea planipes - Photo (c) John Garrett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Garrett
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Grimothea planipes, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josieiselin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2016 08:54 AM PDT
Grimothea planipes - Photo (c) John Garrett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Garrett
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Grimothea planipes, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kittykat

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2016 07:46 PM PDT

Περιγραφή

Grimothea planipes - Photo (c) John Garrett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Garrett
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Grimothea planipes, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milliebasden

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2016
Grimothea planipes - Photo (c) John Garrett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Garrett
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Grimothea planipes, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2016 06:57 AM PDT

Τόπος

Cuvier Park (Google, OSM)

Περιγραφή

San Diego County, California, US

Grimothea planipes - Photo (c) John Garrett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Garrett
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Grimothea planipes, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2016 07:02 AM PDT

Τόπος

Cuvier Park (Google, OSM)

Περιγραφή

San Diego County, California, US

Grimothea planipes - Photo (c) John Garrett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Garrett
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Grimothea planipes, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2016 07:15 AM PDT

Τόπος

Cuvier Park (Google, OSM)

Περιγραφή

San Diego County, California, US

Grimothea planipes - Photo (c) John Garrett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Garrett
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Grimothea planipes, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seavivs

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2016 08:35 AM PDT

Περιγραφή

Intertidal Community by the intake pipes located at Big Fisherman's Cove on Catalina Island.

Ετικέτες

Grimothea planipes - Photo (c) John Garrett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Garrett
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Grimothea planipes, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanda62

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2016 11:19 AM PDT
Grimothea planipes - Photo (c) John Garrett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Garrett
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Grimothea planipes, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geraldinea

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2016 11:10 AM PDT
Grimothea planipes - Photo (c) John Garrett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Garrett
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Grimothea planipes, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vania2

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2016 09:17 AM PDT
Grimothea planipes - Photo (c) John Garrett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Garrett
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Grimothea planipes, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tseautelle

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2016 07:02 AM PDT
Grimothea planipes - Photo (c) John Garrett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Garrett
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Grimothea planipes, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joolz

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2016 07:45 AM PDT
Grimothea planipes - Photo (c) John Garrett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Garrett
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Grimothea planipes, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhannibal

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2016 06:08 AM PDT
Grimothea planipes - Photo (c) John Garrett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Garrett
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Grimothea planipes, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 7411