Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allisonjgong

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 06:48 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Egg masses

Lacuna vincta - Photo (c) Christine Morrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Morrow
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Lacuna vincta, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allisonjgong

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 07:27 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Egg masses

Lacuna vincta - Photo (c) Christine Morrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Morrow
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Lacuna vincta, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

californiarowan

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 08:00 ΠΜ PDT
Tegula funebralis - Photo (c) crocodoodle1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Tegula funebralis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

californiarowan

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 08:00 ΠΜ PDT
Lottia gigantea - Photo (c) Beth Redmond-Jones, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Beth Redmond-Jones
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Lottia gigantea, Ένα μέλος του Πατελογαστερόποδα (Υφομοταξία Patellogastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twsummer

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 02:28 ΜΜ PDT
Ariolimax - Photo (c) Such A Groke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Γένος Ariolimax, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twsummer

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 02:35 ΜΜ PDT
Ariolimax - Photo (c) Such A Groke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Γένος Ariolimax, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twsummer

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 03:10 ΜΜ PDT
Ariolimax - Photo (c) Such A Groke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Γένος Ariolimax, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twsummer

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 03:15 ΜΜ PDT
Ariolimax - Photo (c) Such A Groke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Γένος Ariolimax, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twsummer

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 04:08 ΜΜ PDT
Ariolimax - Photo (c) Such A Groke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Γένος Ariolimax, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 10:27 ΠΜ PDT
Crepidula onyx - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Crepidula onyx, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

red_would

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 06:57 ΠΜ PDT
Ariolimax - Photo (c) Such A Groke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Γένος Ariolimax, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

red_would

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 08:45 ΠΜ PDT
Ariolimax - Photo (c) Such A Groke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Γένος Ariolimax, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbrastow

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 12:48 ΜΜ PDT
Ariolimax - Photo (c) Such A Groke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Γένος Ariolimax, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rvanschoik

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 10:43 ΠΜ PDT
Tegula brunnea - Photo (c) Asa Spade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Asa Spade
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Tegula brunnea, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rvanschoik

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 01:14 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Tegula (?) snail (live) in a chiton shell

Tegula funebralis - Photo (c) crocodoodle1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Tegula funebralis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

red_would

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 11:02 ΠΜ PDT
Ariolimax - Photo (c) Such A Groke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Γένος Ariolimax, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

red_would

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 11:03 ΠΜ PDT
Ariolimax - Photo (c) Such A Groke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Γένος Ariolimax, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

red_would

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 11:12 ΠΜ PDT
Ariolimax - Photo (c) Such A Groke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Γένος Ariolimax, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allisonjgong

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 07:08 ΠΜ PDT
Discurria insessa - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Discurria insessa, Ένα μέλος του Πατελογαστερόποδα (Υφομοταξία Patellogastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allisonjgong

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 07:09 ΠΜ PDT
Discurria insessa - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Discurria insessa, Ένα μέλος του Πατελογαστερόποδα (Υφομοταξία Patellogastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 10:52 ΠΜ PDT
Monadenia infumata - Photo (c) 109458608206348658183, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by 109458608206348658183
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Monadenia infumata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Doto amyra

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 09:12 ΠΜ PDT
Doto amyra - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Doto amyra, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Doto amyra

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 08:39 ΠΜ PDT
Doto amyra - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Doto amyra, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Doto amyra

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 08:45 ΠΜ PDT
Doto amyra - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Doto amyra, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Doto amyra

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 09:03 ΠΜ PDT
Doto amyra - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Doto amyra, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemonsnapp

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 09:55 ΠΜ PDT
Lottia gigantea - Photo (c) Beth Redmond-Jones, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Beth Redmond-Jones
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Lottia gigantea, Ένα μέλος του Πατελογαστερόποδα (Υφομοταξία Patellogastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemonsnapp

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 09:51 ΠΜ PDT
Lottia gigantea - Photo (c) Beth Redmond-Jones, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Beth Redmond-Jones
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Lottia gigantea, Ένα μέλος του Πατελογαστερόποδα (Υφομοταξία Patellogastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemonsnapp

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 09:35 ΠΜ PDT
Lottia scabra - Photo (c) shannonlee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Lottia scabra, Ένα μέλος του Πατελογαστερόποδα (Υφομοταξία Patellogastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemonsnapp

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 09:38 ΠΜ PDT
Lottia scabra - Photo (c) shannonlee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Lottia scabra, Ένα μέλος του Πατελογαστερόποδα (Υφομοταξία Patellogastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 08:57 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Coryphella trilineata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη rebeccafay: Coryphella trilineata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 7573