Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-gardner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 04:10 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maddie_kay23

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 10:23 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccafay

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 09:09 ΠΜ PDT

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature4lzw

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 02:58 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Plum Canyon. Well-camouflaged next to desert lavender leaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skatingflamingo

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 06:36 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 05:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νότια Θαλάσσια Ενυδρίδα (Enhydra lutris ssp. nereis)

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigahoover

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2011 05:18 ΜΜ PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

sfkestrel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 08:17 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Coyote with Jackrabbit

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olivia_v

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 11:00 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliebwalters

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 09:19 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Amazing bonus to watch them joisting. Great day with @kestrel and @rebeccafay

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stewartclarke

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 07:30 ΠΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stinger

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019 10:41 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meowhayley

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 01:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apatten

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Περιγραφή

A turkey was killed by a predator and these shoulder bands were in its stomach

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπταστερίας (Γένος Leptasterias)

Παρατηρητής

allisonjgong

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2018 07:20 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 08:44 ΜΜ PDT

Περιγραφή

About 2-3 cm in diameter, found near downed log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomv

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 11:42 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on trail at night, about 2-3 cm in length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlbowls

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2017 08:32 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2017 09:00 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2017 11:03 ΠΜ PDT

Περιγραφή

1st Day - 2017 Mission Blue Survey/GGNRA. Shot #3 - my office for 9 weeks! Note the teal blue on a fresh Coastal.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zabbey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2017 04:40 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2016 02:22 ΜΜ PST

Περιγραφή

Amphibian eggs?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_salkiewicz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2016 04:23 ΜΜ PST

Περιγραφή

Part of the same hatch as the previous observation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2016 01:40 ΜΜ PST

Περιγραφή

Xerces Society Monarch Surveying Day - Island has had massive development since last year. Major, mature eucalyptus trees cut down. Had 45+ Monarchs sunning mid-canopy on Coast Guard property to the East on the island. Makes me crazy how much...tremulous fragility...is projected onto these creatures. Quite, quite scrappy butterflies.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2016 05:00 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2016 09:34 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Two of five individuals encountered on north side of island in "The Notch" on path to North Landing. A known hotspot for the species on the island.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erricofamily

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2016 05:48 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Came sniffing around our empty trash cans around 4:30 a.m., climbed over fence and spent a good 45 minutes in our yard before leaving a little present then hopping back fence and disappearing into Eaton Canyon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dirque

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2016 12:49 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2016 08:47 ΠΜ PDT

Περιγραφή

I think this is a rock scallop? At first I thought it was an imprint of a shell in hardened anoxic mud, but it's concave and looks like there's a hinge on the other side. Any thoughts on why it's so dark?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smartrf

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2016 08:27 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2016 09:23 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I land marshy river way

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbentall

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2016 06:36 ΜΜ PDT

Περιγραφή

@invertzoo, can you believe I came across these today after our recent conversation?? They were adherent on Anthopleura elegantissima Do you think they are also J. umbilicata?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2016

Τόπος

Redwood City, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

New one to me! This crazy nudibranch was not teeny -- about 1" long. Cream body with brown speckling and cool yellow lines. Large foot. Rows of gills like Dendronotus? Oral tentacles flicked up and down like a cockatoo's crest. BUT THE WEIRDEST THING were these crazy long flowing 'streamers' coming from the top of each rhinophore sheath - kind of looked like worms, though clearly attached and marked like the rest of the body (cream with brown specks). Found on Tubularia. Invasive? Video: https://www.flickr.com/photos/30314434@N06/25521619833/in/dateposted/

Calling out the big guns for help: @tgosliner @mcduck @rebeccafay @sluglust @kestrel @kueda

UPDATE 5/16/2016: Here's the very nice video that the California Academy of Sciences created about this guy: https://www.facebook.com/calacademy/videos/10154157032862311/

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Μάρτιος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

First Adults ( three males ) observed this season up here...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2016 05:11 ΜΜ PST

Περιγραφή

Most ones that I see that are this small are still green - interesting to find a tiny one that is already purple!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dzierten

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2016 01:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marionanoiram

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2016 11:45 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2016 12:24 ΜΜ PST

Περιγραφή

Best Part of Walk: this Niebla caught my eye up the hill. An old W.P.A. trail up over the summit, inaccessible for years due to poison-oak has Been Cleared! I walked in an area I'd always dreamed of exploring. Lichen-a-go-go! Not a lot of this county I've not been in...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2015 03:03 ΜΜ PST

Περιγραφή

With a friggin' cell phone on my front friggin' porch. Bam!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2016 09:01 ΠΜ PST

Περιγραφή

Gave myself one hour to look for this. Right out in the open as I walked up: really are crepuscular.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2015

Περιγραφή

Having a bad day...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2015

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2015 12:38 ΜΜ PST

Περιγραφή

I returned from the Texas this week straight into my annual commitment to survey the Western Migration/Overwintering Sites of the Monarch ( Danaus plexxipus ) in San Francisco County.
With Mr. Adolph Sutro's "gift " of Blue Gum Eucalyptus to our city more than 100 years ago, this is a great deal more difficult than it sounds - complete "needle in haystack " work for three weeks and, to be honest, not really...fun. I've done this now for 8 years and we have so few Monarchs that a real Natural Bridges-them-flying-everywhere-in-the-canopy is something I never see. Dr. John Hafernik reported 700 in Golden Gate Park in 1997. I've never seen anything coming close to that at any historic site I visit...
Until today...
Reports had come in from the staff at the Presidio Trust of "dozens and dozens" in certain areas. Took two buses and climbed up the known north-facing wall of Rob Hill, a historic roost that had been radically altered due to restoration for the endangered San Francisco Lessinga ( Lessingia germanium ). The Presidio Trust has been working with Dr. Stuart Weiss to protect the known habitat for the Monarchs while drastically thinning the north-facing wall of Eucs. I walked to the far eastern portion of the Hill and...there they were. Numbers I've never seen it San Francisco. Most of them sunning themselves. Nothing much to nectar on but...clearly a healthy roost.
Counted approximately 225 - the most I've ever seen in our county in one day.
Not really interested in the never-ending politics of this creature - what are we doing right/what are we doing wrong - just...reveled in it's...phenomenon today.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2015

Περιγραφή

Radical restoration of this too known overwintering site. Count 9 here today.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2015 07:24 ΠΜ PST

Τόπος

Ventura Harbor, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielgeorge

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2003 09:03 ΠΜ PDT

Τόπος

Tomales Bay (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2015

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

With egg spirals. As the nudibranch moved away from the eggs, a small snail (Amphissa?) moved in. Maybe it ate some, note sure about this.
Does anyone know why there are air bubbles next to the eggs? They were not on the rest of the rock.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2015 03:00 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natureinla

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Περιγραφή

Observation and photo by Maya Lopez and Wendy Lopez, sent to nature@nhm.org.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanio

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whodden

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2012

Τόπος

isla de tarifa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbentall

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2015 12:58 ΜΜ PST

Περιγραφή

Megayoldia species, M. thraciaeformis? I have never seen this clam before! It is from deep water to 2,500 ft. Distinctive teeth on margins. Finding this guy a true moment of joy!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2015 05:42 ΠΜ PDT

Περιγραφή

ventral view

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcduck

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2008

Περιγραφή

16mm total length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2015 03:36 ΜΜ PST

Περιγραφή

Doesn't get much better than seeing these two side by side: Spanish Shawl and the Opalescent Nudibranch. A spectacular afternoon.