Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barnacool

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 11:56 ΠΜ NZST
Neosabellaria kaiparaensis - Photo (c) Arnim Littek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Arnim Littek
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Neosabellaria kaiparaensis, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyberoceans

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 11:50 ΠΜ WEST
Sabella spallanzanii - Photo (c) Albertini maridom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Albertini maridom
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Sabella spallanzanii, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafi1

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 03:41 ΜΜ CEST
Sabella spallanzanii - Photo (c) Albertini maridom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Albertini maridom
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Sabella spallanzanii, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannieruff

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 04:15 ΜΜ PDT
Spionidae - Photo (c) Geoff Read, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Geoff Read
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Οικογένεια Spionidae, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glinks

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 11:05 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Had another look at some of the worm beds near low tide today. Found one worm partially out. Was going to dig it up, but a wave washed in before i was able to. Found no other worms when I tried to dig in another bed of worm holes. There are some larger holes interspersed with all the small ones on the raised beds.

Scolelepis - Photo (c) blocky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by blocky
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Γένος Scolelepis, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlaoster

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 03:30 ΜΜ NZST
Eulalia microphylla - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Eulalia microphylla, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyt

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 02:00 ΜΜ PDT
Spionidae - Photo (c) Geoff Read, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Geoff Read
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Οικογένεια Spionidae, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennysaito

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 01:15 ΜΜ NZST
Spirobranchus cariniferus - Photo (c) Jane Percival, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jane Percival
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Spirobranchus cariniferus, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poulpette

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 11:05 ΠΜ CEST

Τόπος

Fréjus, France (Google, OSM)
Sabella spallanzanii - Photo (c) Albertini maridom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Albertini maridom
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Sabella spallanzanii, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glinks

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 10:07 ΠΜ NZST

Περιγραφή

A seagull had pulled this worm from one of the worm beds we get along the beach. I gave it a fright and it dropped it. I had tried digging for the worms, but found nothing except for empty tubes (see 7th photo). I am assuming the worm shown is the worm species creating these worm beds. But it may not be. Any suggestions @readgb? I don't think it looks like a Thoracophelia as you thought they may be?

Orbiniidae - Photo (c) César Andrés Castillo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by César Andrés Castillo
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Οικογένεια Orbiniidae, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alain_b

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 09:55 ΠΜ CEST
Sabella spallanzanii - Photo (c) Albertini maridom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Albertini maridom
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Sabella spallanzanii, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilze11

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 07:46 ΠΜ AWST
Serpula - Photo (c) Cricket Raspet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cricket Raspet
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Γένος Serpula, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 02:15 ΜΜ NZST
Sabella spallanzanii - Photo (c) Albertini maridom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Albertini maridom
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Sabella spallanzanii, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucy7

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 02:09 ΜΜ NZST
Chloeia inermis - Photo (c) altobejo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Chloeia inermis, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommyvg

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 07:35 ΜΜ AEST
Serpula - Photo (c) Cricket Raspet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cricket Raspet
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Γένος Serpula, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardmarques

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 10:18 ΠΜ CEST
Sabella spallanzanii - Photo (c) Albertini maridom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Albertini maridom
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Sabella spallanzanii, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaetanjouvenez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2015 11:59 ΠΜ CEST
Sabella spallanzanii - Photo (c) Albertini maridom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Albertini maridom
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Sabella spallanzanii, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdjbrown

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 02:39 ΜΜ NZST
Nereididae - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Οικογένεια Nereididae, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eman1

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 07:20 ΜΜ CEST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Nereididae - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Οικογένεια Nereididae, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raewyna

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022

Περιγραφή

I'm guessing that this one is a polycheate rather than a mollusc. There were quite a few the same.

From a handful of beach sand at the high tide line on the island.

1mm grid

Stephopoma roseum - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Stephopoma roseum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheilinus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 02:30 ΜΜ AEST
Chaetopterus - Photo (c) Geoff Read, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Geoff Read
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Γένος Chaetopterus, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raewyna

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022

Περιγραφή

I'm guessing that this one is a polycheate rather than a mollusc. There were quite a few the same.

From a handful of beach sand at the high tide line on the island.

1mm grid

Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

highlands

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 03:44 ΜΜ NZST
Leodice - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Γένος Leodice, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

highlands

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 03:27 ΜΜ NZST
Platynereis - Photo (c) Hakai Institute, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hakai Institute
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Γένος Platynereis, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

highlands

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 03:15 ΜΜ NZST
Terebellidae - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Οικογένεια Terebellidae, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 10:50 ΠΜ CEST
Sabella spallanzanii - Photo (c) Albertini maridom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Albertini maridom
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Sabella spallanzanii, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 02:17 ΜΜ NZST
Acrocirrus st - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tangatawhenua
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Acrocirrus st, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 01:25 ΜΜ NZST
Paralepidonotus ampulliferus - Photo (c) Gaurav Patil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gaurav Patil
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Paralepidonotus ampulliferus, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffanykosch

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 06:53 ΜΜ AEST
Sabellastarte - Photo (c) DavidR.808, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by DavidR.808
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Γένος Sabellastarte, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennysaito

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 11:04 ΠΜ NZST
Spirobranchus cariniferus - Photo (c) Jane Percival, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jane Percival
Η ταυτότητα του χρήστη readgb: Spirobranchus cariniferus, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5553