Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 02:49 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 06:48 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glinks

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 11:05 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Had another look at some of the worm beds near low tide today. Found one worm partially out. Was going to dig it up, but a wave washed in before i was able to. Found no other worms when I tried to dig in another bed of worm holes. There are some larger holes interspersed with all the small ones on the raised beds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glinks

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 10:07 ΠΜ NZST

Περιγραφή

A seagull had pulled this worm from one of the worm beds we get along the beach. I gave it a fright and it dropped it. I had tried digging for the worms, but found nothing except for empty tubes (see 7th photo). I am assuming the worm shown is the worm species creating these worm beds. But it may not be. Any suggestions @readgb? I don't think it looks like a Thoracophelia as you thought they may be?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 03:49 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardmarques

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 11:04 ΠΜ CEST

Τόπος

Espanya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angusdavis

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 09:32 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Very long (30cm+) polychaete worm drifting/dancing in the outgoing tide, saw a couple

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 09:17 ΠΜ NZST

Τόπος

Snorkel Trail (Google, OSM)

Περιγραφή

A couple of times I've seen these big swarms at this spot near shore.
All the different colour variations swimming around probably a 3m^2 area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)

Παρατηρητής

michaeljames0

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 05:29 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glinks

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 10:41 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

I have no idea what these are. Weird, active tunes coming from ascidian like pink mass. Small (maybe 3mm) and growing from the stick I found the feather aeolids on

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucyt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 06:31 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johan98800

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 07:33 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squeegie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 04:54 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johan98800

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 12:29 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maritha

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 08:41 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maritha

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 08:48 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

profmollusc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2015 09:57 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucyt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 07:15 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Found on the beach, right down near the waters edge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 03:58 ΜΜ NZST

Τόπος

Hongoeka Bay South (Google, OSM)

Περιγραφή

One I haven't seem before. It was very fast.
Under a rock.

~0.6cm long
~1m subtidal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_wills

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2015 05:23 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

This fellow is tiny, maybe 1mm diameter, only spotted through the viewfinder while photographing nearby 5mm sea anemones.

It slowly opened the arms but not very wide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_wills

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2015 06:51 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Revisited /observations/2351193, found it again without difficulty.

Second photo has my little finger as a scale, the finger nail is about 11mm at its widest point, so I estimate this beast is about 0.75mm across when closed up.

In these shots we can see it comes out of a sand/shell? encrusted hole (which it can completely withdraw into), but no sign of a closure to the hole.

It withdraws readily when disturbed, but I'm not sure whether light or water movement is what it detects. It didn't seem to react to the white LED light from the camera going on and off.

To the upper left in the 8th photo is something else with numerous fine arms ... just out of focus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 09:58 ΠΜ NZST

Τόπος

Snorkel Trail (Google, OSM)

Περιγραφή

Quite common.

~0.5-1cm diameter

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 02:59 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Mid-low intertidal, under an encrusted rock.
Collected and preserved in ethanol.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timkarnasuta

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 08:10 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 04:04 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021

Περιγραφή

Outer Waitemata Harbour seashore at Hobson Point, Orakei, Auckland 1071. One live animal on the underside of a submerged rock, in the low intertidal.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 07:23 ΠΜ NZDT

Τόπος

Balena bay south (Google, OSM)

Περιγραφή

Tim burton worm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

predomalpha

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 04:12 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

@readgb I hope you can appreciate the difficulty in getting this one to sit still for long enough to take some photos. Given I don't have a permit to collect here, I couldn't place it in ethanol.
Under low intertidal rock resting on small bits of rock, sand and corallina.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickoshaw

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 12:36 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judyo1

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 12:31 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafi1

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2015 11:36 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonf7532

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 09:32 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cemoneellen

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 02:19 ΜΜ AEST

Τόπος

Mapoon, QLD, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 03:17 ΜΜ NZST

Τόπος

Snorkel Trail (Google, OSM)

Περιγραφή

Another weird one, under a rock.

~0.6cm long
~1m subtidal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 02:14 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Manukau Harbour seashore at Blockhouse Bay, Auckland. In an upper intertidal rockpool.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 01:36 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 05:49 ΜΜ NZST

Τόπος

Snorkel Trail (Google, OSM)

Περιγραφή

Tiny one with an interesting head.
Under a rock.

~1m subtidal
~0.6cm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 11:37 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mefsnz

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 11:35 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)

Παρατηρητής

maramawinchy

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:43 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 03:25 ΜΜ NZST

Τόπος

Island Bay Cove (Google, OSM)

Περιγραφή

These are the webcasters I believe do the majority of the large mucus webs. The webs are much coarser and expansive. They are filled with these tiny long worm animals.

~1.5cm long, web size ~8cm
Shallow subtidal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 03:57 ΜΜ NZST

Τόπος

Island Bay Cove (Google, OSM)

Περιγραφή

Same species as previously observed: 103465983.
Under a rock.

~2cm long
Shallow subtidal.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafi1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 06:36 ΜΜ IST

Περιγραφή

Polydorella smurovi

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 12:51 ΜΜ NZDT

Τόπος

Snorkel Trail (Google, OSM)

Περιγραφή

Possibly a juvenile of the same species that I previously observed: https://inaturalist.nz/observations/100754895
But it does look a bit different.
This one was floating and landed on seaweed in the corner of my eye. At the surface but in quite deep water.

~1cm long
<1m Depth

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 10:49 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Large beds growing on the shelves, much smaller than the parchment tubes washed up on beaches. Most of these photos at c6m (high tide). The clump was weird.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smormede

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 08:10 ΜΜ UTC

Περιγραφή

was about 1m long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blogman

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 04:36 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Approx 30mm length, found amongst seagrass roots at low water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 04:02 ΜΜ NZDT

Τόπος

Island Bay Cove (Google, OSM)

Περιγραφή

The other species to the previous ones I have observed?

Under a rock.
~1m subtidal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ghostdiver1

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 06:00 ΜΜ +13

Περιγραφή

I was told these are the polyps of a moon jellyfish

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangatawhenua

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2016 05:32 ΜΜ NZST

Τόπος

Henderson Bay NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Single "tubes" found in rock pools on the low low intertidal zone. Not living in groups. This is the best series of photos I could get and the creature can be seen coming out as the tide washed in and out. The sand tube is approx 10mm thick and about 15mm high.

Would seeing this help to ID these @wmblom?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 11:48 ΠΜ NZDT

Τόπος

Waitaha Cove (Google, OSM)

Περιγραφή

Used peristaltic motion to aid movement. Under a rock.

~1.5cm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022 03:55 ΜΜ NZDT

Τόπος

Hongoeka Bay South (Google, OSM)

Περιγραφή

Under a rock

~3cm long
Upper Intertidal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 10:37 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mesoplodon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2022 07:06 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Maybe Nicidion, but I'd like to hear what @readgb thinks before committing to a genus-level ID. This genus doesn't seem to have any NZ records.

Body mainly colourless, with white patches. Dorsal surface of first peristomial ring reddish. Anterior chaetigers with thin red band. Antennae yellowish-brown, with red band inferior to tips. Median antenna long, equivalent in length to ~3 chaetigers. Palps short, colourless. Peristomial and dorsal cirri mainly colourless, with red band (as in antennae).

Approx. -1 metre, low tide. Under cobble.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)

Παρατηρητής

peterwatts165

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 10:07 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

littleoceankid

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2018 10:47 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisglasby

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2017 04:54 ΜΜ ACDT

Τόπος

Com (Google, OSM)

Περιγραφή

head end found in coral rock (most of tail missing); swarming rear ends in tray (red = female; green = male)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucyt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 06:56 ΠΜ +13

Τόπος

Pacific Ocean, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

On the beach - when prodded, it disappeared into the sand immediately.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

predomalpha

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 04:20 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

On high tide rocks in seacave.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doug_herrington

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 10:13 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Many individuals S
wimming down a drain from Cairns swamp towards the river

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mesoplodon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 04:36 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 12:24 ΜΜ NZDT

Τόπος

Snorkel Trail (Google, OSM)

Περιγραφή

~3cm wide
~2m depth

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiftygrit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 07:31 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 01:16 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Big guess - is there a guide for sedentary marine worms?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 03:18 ΜΜ NZDT

Τόπος

Island Bay Cove (Google, OSM)

Περιγραφή

Under a rock tucked up.

~1.5 cm long
<1m depth

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johan98800

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 09:28 ΠΜ +11

Τόπος

Île Uéré (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 04:32 ΜΜ NZDT

Τόπος

Snorkel Trail (Google, OSM)

Περιγραφή

~3cm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 11:36 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Outer Waitemata Harbour seashore at Hobson Point, Orakei, Auckland 1071. Intertidal on rocky reef.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 10:51 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastiandoak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 01:51 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 01:56 ΜΜ NZST

Περιγραφή

attacking a flatworm! right there in front of my camera! the light green stuff exploded out and grabbed the flatworm then would shrink back into the poly if the flatworm wriggled out! very very weird.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisthediver

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 09:32 ΜΜ -01

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kent_miller

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 05:11 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ishouldhavedoneecology

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 01:47 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Caught on a prawn bait casting about 15m off the rocks

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_dt

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 08:25 ΠΜ NZST

Περιγραφή

~1cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 01:52 ΜΜ +13

Περιγραφή

Appeared to come out of a shell tube.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobynz

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 11:42 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Seen under the mangonui fishing wharf during marine biosecurity surveillance

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 08:54 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

more weird life!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caseyl7

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 09:42 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Finding method - doc fuzz!

Taxonomy - Myrianida pachycera
Kingdom: Animalia
Family: Syllidae
SubFamily: Autolytinae
Genus: Myrianida
Species: pachycera

Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

brendandoogan

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 10:20 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crispychipp

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 09:24 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 09:18 ΠΜ NZST

Περιγραφή

I thought it was an eel but looking at the photos the Variable Oystercatcher caught and ate some kind of large marine worm?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_wills

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 02:01 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shona_t

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2014

Περιγραφή

In Austrofusus shell.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

w_martin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2021 10:11 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alphaj16

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2016 12:05 ΜΜ UTC

Περιγραφή

caught on fishing line but released

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ghostdiver1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2019 12:10 ΠΜ UTC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

predomalpha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 04:20 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2021 02:29 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr_dj_king

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 06:27 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Living in peats marking the transitrion between freshwater marshland and salt marsh

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2020 04:33 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020

Περιγραφή

Meola Reef, Auckland. One live worm observed under an intertidal rock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 11:45 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Poor focus on the pictures so not sure if an id is possible. Was moving like a fish. Maybe larval form of something?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crawshaw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 04:15 ΜΜ +13

Τόπος

Doubtless Bay, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lymanhc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 11:13 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonf7532

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 08:51 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

predomalpha

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 02:42 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Me and my friend collectively removes hundreds of these. I think some still had the base left.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

predomalpha

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 04:02 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Tube worms

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crispychipp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 03:27 ΜΜ NZST

Περιγραφή

A number of these worms were feeding on Ragworms? on the the rock surface at low tide.