Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmeisenheimer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 04:26 ΜΜ EDT
Acer ginnala - Photo Wouter Hagens, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Acer ginnala, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmeisenheimer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 04:22 ΜΜ EDT
Symphyotrichum novae-angliae - Photo (c) musicmanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by musicmanz
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Symphyotrichum novae-angliae, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherpickard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 01:28 ΜΜ EDT
Ceratophyllales - Photo (c) eugenezakharov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eugenezakharov
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Τάξη Ceratophyllales, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherpickard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 02:39 ΜΜ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) Kerry Woods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Athyrium angustum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherpickard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 02:42 ΜΜ EDT
Osmunda spectabilis - Photo (c) Janet Wright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Janet Wright
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Osmunda spectabilis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icemuon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 10:07 ΜΜ EDT
Rhus typhina - Photo (c) mkosiewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mkosiewski
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Rhus typhina, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pantherophis

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 08:28 ΠΜ EDT
Lonicera canadensis - Photo (c) Superior National Forest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Lonicera canadensis, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pantherophis

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 08:39 ΠΜ EDT
Diervilla lonicera - Photo (c) pnorton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pnorton
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Diervilla lonicera, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pantherophis

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 08:53 ΠΜ EDT
Prunus pensylvanica - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Prunus pensylvanica, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenclarkin

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2017 10:40 ΠΜ EDT
Quercus macrocarpa - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Quercus macrocarpa, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gis1

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 04:59 ΜΜ EDT
Quercus macrocarpa - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Quercus macrocarpa, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veganhunter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 07:18 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I can’t tell if it’s thimbleberry or purple flowering raspberry. No flowers :/

Rubus odoratus - Photo (c) Tyler Christensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyler Christensen
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Rubus odoratus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teresa_weselake

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 01:49 ΜΜ EDT
Prunus virginiana - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Prunus virginiana, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

almonteallisons

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 06:11 ΜΜ EDT
Viburnum lentago - Photo (c) Alain Maire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alain Maire
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Viburnum lentago, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ascuhr

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 01:33 ΜΜ EDT
Alnus incana - Photo (c) Jean Besset, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean Besset
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Alnus incana, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfischer8

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 05:17 ΜΜ EDT
Fraxinus americana - Photo (c) Will Van Hemessen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Will Van Hemessen
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Fraxinus americana, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pantherophis

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 03:17 ΜΜ EDT
Fraxinus americana - Photo (c) Will Van Hemessen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Will Van Hemessen
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Fraxinus americana, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenclarkin

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 08:53 ΠΜ EDT

Τόπος

Ottawa, CA-ON, CA (Google, OSM)
Fraxinus americana - Photo (c) Will Van Hemessen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Will Van Hemessen
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Fraxinus americana, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturespath1243

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 09:16 ΠΜ EDT
Symphyotrichum puniceum - Photo (c) Celia Bentoumi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Celia Bentoumi
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Symphyotrichum puniceum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

naturespath1243

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 04:46 ΜΜ EDT
Δαύκος Ο Καρώτος - Photo (c) Nancy Lasiter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nancy Lasiter
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturespath1243

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 06:08 ΜΜ EDT
Symphyotrichum novae-angliae - Photo (c) musicmanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by musicmanz
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Symphyotrichum novae-angliae, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturespath1243

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 04:46 ΜΜ EDT
Rubus occidentalis - Photo (c) Joshua Mayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Rubus occidentalis, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 7, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κλουβίδα (Chenopodium album)

Παρατηρητής

naturespath1243

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 11:18 ΠΜ EDT
Κλουβίδα - Photo (c) Thayne Tuason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Κλουβίδα (Chenopodium album)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 7, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reygeoff

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 10:03 ΠΜ EDT
Symphyotrichum lanceolatum - Photo (c) Tony Frates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Symphyotrichum lanceolatum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valerie87

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 03:20 ΜΜ EDT
Prunus nigra - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Leveille
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Prunus nigra, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

almonteallisons

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 06:17 ΜΜ EDT
Prunus nigra - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Leveille
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Prunus nigra, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michel73997

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 04:06 ΜΜ EDT
Populus balsamifera - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Mitchell
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Populus balsamifera, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michel73997

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 07:43 ΠΜ EDT
Diervilla lonicera - Photo (c) pnorton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pnorton
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Diervilla lonicera, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam_holder

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 10:00 ΠΜ EDT
Gaultheria procumbens - Photo (c) arghman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Gaultheria procumbens, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marekwie

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 10:18 ΠΜ EDT
Prunus virginiana - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Prunus virginiana, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 4009