Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelgahbauer

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 06:33 AM EDT
Vaccinium myrtilloides - Photo (c) saxzimbog, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by saxzimbog
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Vaccinium myrtilloides, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelgahbauer

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 08:30 AM EDT
Ribes cynosbati - Photo (c) scarabcat, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by scarabcat
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Ribes cynosbati, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτέρη (Pteridium aquilinum)

Παρατηρητής

marcelgahbauer

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 07:09 AM EDT
Pteridium aquilinum latiusculum - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Pteridium aquilinum var. latiusculum, Ένα μέλος του Φτέρη (Pteridium aquilinum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mantis2

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 11:37 AM EDT
Sambucus racemosa - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Sambucus racemosa, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelgahbauer

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 06:44 AM EDT
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelgahbauer

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 06:44 AM EDT
Capnoides sempervirens - Photo (c) Judith Lopez Sikora, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Capnoides sempervirens, Ένα μέλος του Φουμαριίδες (Υποοικογένεια Fumarioideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

marcelgahbauer

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 06:43 AM EDT
Προυνέλλα Η Κοινή - Photo (c) botanico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by botanico
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelgahbauer

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 06:36 AM EDT
Tilia americana - Photo (c) Erik Danielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Danielsen
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Tilia americana, Ένα μέλος του Φιλύρα (Γένος Tilia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelgahbauer

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 06:34 AM EDT
Abies balsamea - Photo (c) Jenn Megyesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenn Megyesi
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Abies balsamea, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelgahbauer

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 06:34 AM EDT
Cornus canadensis - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Cornus canadensis, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelgahbauer

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 06:31 AM EDT
Maianthemum canadense - Photo (c) Timothy Valentine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Maianthemum canadense, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmorbia

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 07:07 PM EDT
Hydrocharis morsus-ranae - Photo (c) Nick Bishop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Bishop
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Hydrocharis morsus-ranae, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παστινάκα Η Εδώδιμη (Pastinaca sativa)

Παρατηρητής

leogg23

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 12:40 PM EDT
Παστινάκα Η Εδώδιμη - Photo (c) H. Zell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Παστινάκα Η Εδώδιμη (Pastinaca sativa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swz_ottawa

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 09:19 AM EDT
Apocynum androsaemifolium - Photo (c) Thayne Tuason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Apocynum androsaemifolium, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meswift

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 12:19 PM EDT
Leonurus cardiaca - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Leonurus cardiaca, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sacics

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 07:14 PM EDT

Τόπος

Ottawa (Google, OSM)
Syringa reticulata - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Leveille
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Syringa reticulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gvkumari

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 02:01 PM EDT
Tilia cordata - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Tilia cordata, Ένα μέλος του Φιλύρα (Γένος Tilia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gvkumari

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 02:08 PM EDT
Potentilla recta - Photo (c) Michael Ellis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael Ellis
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Potentilla recta, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λωτός Ο Κερατιοφόρος (Lotus corniculatus)

Παρατηρητής

gvkumari

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 02:11 PM EDT
Λωτός Ο Κερατιοφόρος - Photo (c) Julia Housden Proulx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julia Housden Proulx
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Λωτός Ο Κερατιοφόρος (Lotus corniculatus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Αλφάλφα (Medicago sativa)

Παρατηρητής

gvkumari

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 02:13 PM EDT
Τριφύλλι Αλφάλφα - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Τριφύλλι Αλφάλφα (Medicago sativa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meswift

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 12:21 PM EDT
Butomus umbellatus - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Butomus umbellatus, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)

Παρατηρητής

gvkumari

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 02:16 PM EDT
Λύθρο Το Ιτεόμορφο - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gvkumari

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 02:19 PM EDT
Melilotus albus - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Sarah Gregg
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Melilotus albus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυσιμαχία Η Ερματική (Lysimachia nummularia)

Παρατηρητής

valerie87

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 12:18 PM EDT
Λυσιμαχία Η Ερματική - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Λυσιμαχία Η Ερματική (Lysimachia nummularia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valerie87

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 12:17 PM EDT
Pontederia cordata - Photo (c) Karen Willard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karen Willard
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Pontederia cordata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skevingtonaw

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 10:25 AM EDT
Fraxinus pennsylvanica - Photo (c) Keith Kanoti, Maine Forest Service, USA, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Fraxinus pennsylvanica, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valerie87

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 11:45 AM EDT
Acer pensylvanicum - Photo (c) Kevin Metcalf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Metcalf
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Acer pensylvanicum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfbeaulnes

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 11:08 AM EDT
Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) ebott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ebott
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfbeaulnes

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Diervilla lonicera - Photo (c) lynnzb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lynnzb
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Diervilla lonicera, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfbeaulnes

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 12:36 PM EDT
Geum urbanum - Photo (c) guillaume_papuga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guillaume_papuga
Η ταυτότητα του χρήστη rboles: Geum urbanum, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 3465