Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigmartin

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 11:02 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elacroix-carignan

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 12:29 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Plant sparsely glandular. The two parents were growing in close proximity (fronds in photo 2 were still attached to their rhizomes).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elacroix-carignan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 11:45 ΠΜ EDT

Τόπος

Orford, QC, Canada (Google, OSM)