Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinerand

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 05:33 ΜΜ AEST
Symbolistis - Photo (c) Ken Harris EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Harris EntSocVic
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Γένος Symbolistis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinerand

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 05:31 ΜΜ AEST
Symbolistis - Photo (c) Ken Harris EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Harris EntSocVic
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Γένος Symbolistis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinerand

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 05:29 ΜΜ AEST
Symbolistis - Photo (c) Ken Harris EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Harris EntSocVic
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Γένος Symbolistis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinerand

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 05:32 ΜΜ AEST
Symbolistis - Photo (c) Ken Harris EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Harris EntSocVic
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Γένος Symbolistis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinerand

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 05:27 ΜΜ AEST
Symbolistis - Photo (c) Ken Harris EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Harris EntSocVic
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Γένος Symbolistis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση
Symbolistis - Photo (c) Ken Harris EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Harris EntSocVic
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Γένος Symbolistis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 09:19 ΜΜ AEST
Athyrma subpunctata - Photo (c) David Tng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Tng
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Athyrma subpunctata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 10:01 ΜΜ AEST
Spilomelinae - Photo (c) goldentakin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by goldentakin
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Υποοικογένεια Spilomelinae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 12:25 ΜΜ AEST
Lepidoscia - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Γένος Lepidoscia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 03:24 ΜΜ AEST
Acronicta psorallina - Photo (c) Nicholas John Fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicholas John Fisher
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Acronicta psorallina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 09:07 ΜΜ AEST
Cerynea trogobasis - Photo (c) David Tng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Tng
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Cerynea trogobasis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 07:48 ΜΜ AEST
Spilomelinae - Photo (c) goldentakin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by goldentakin
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Υποοικογένεια Spilomelinae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 09:54 ΜΜ AEST
Cerynea trogobasis - Photo (c) David Tng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Tng
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Cerynea trogobasis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 07:57 ΜΜ AEST
Episparis angulatilinea - Photo (c) domf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by domf
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Episparis angulatilinea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 07:24 ΜΜ AEST
Scopula - Photo (c) frogman44, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frogman44
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Γένος Scopula, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 12:04 ΠΜ AEST
Pericyma cruegeri - Photo (c) Ian McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMillan
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Pericyma cruegeri, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 09:29 ΜΜ AEST
Larentiinae - Photo (c) Alexey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Υποοικογένεια Larentiinae, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 07:33 ΜΜ AEST
Eupitheciini - Photo (c) James Tweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Tweed
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Φυλή Eupitheciini, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 08:14 ΜΜ AEST
Spilomelinae - Photo (c) goldentakin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by goldentakin
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Υποοικογένεια Spilomelinae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 08:04 ΜΜ AEST
Spilomelinae - Photo (c) goldentakin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by goldentakin
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Υποοικογένεια Spilomelinae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 08:00 ΜΜ AEST
Diplopseustis - Photo (c) Young Chan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Young Chan
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Γένος Diplopseustis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 08:47 ΜΜ AEST
Euteliidae - Photo (c) Sergey D, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sergey D
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Οικογένεια Euteliidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 08:45 ΜΜ AEST
Euteliidae - Photo (c) Sergey D, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sergey D
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Οικογένεια Euteliidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 09:07 ΜΜ AEST
Herpetogramma licarsisalis - Photo (c) Ian  McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Herpetogramma licarsisalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 07:51 ΜΜ AEST
Micronoctuini - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Φυλή Micronoctuini, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 08:19 ΜΜ AEST
Eupitheciini - Photo (c) James Tweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Tweed
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Φυλή Eupitheciini, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 10:50 ΜΜ AEST
Aplotelia tripartita - Photo (c) Alison Pearson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alison Pearson
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Aplotelia tripartita, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 08:27 ΜΜ AEST
Larentiinae - Photo (c) Alexey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Υποοικογένεια Larentiinae, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 08:27 ΜΜ AEST
Sterrhinae - Photo (c) sk2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sk2
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Υποοικογένεια Sterrhinae, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 07:40 ΜΜ AEST
Tolpia myops - Photo (c) Dezmond Wells, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dezmond Wells
Η ταυτότητα του χρήστη rattyexplores: Tolpia myops, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 4759