Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

bioshots_jm

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 01:56 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecee

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 03:50 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Bits

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louiscaldow12

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 03:17 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinerand

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 05:33 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tas56

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 09:48 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tas56

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 09:01 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tas56

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 10:04 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tas56

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 09:02 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_lazzaro

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 02:03 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 11:46 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 08:37 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 12:25 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 07:41 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 07:48 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 09:22 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 08:47 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 09:09 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 09:54 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 08:14 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 08:04 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 08:00 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 09:56 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 10:22 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 08:31 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 08:13 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nedfisher

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 09:57 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmcmaster923

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 09:57 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonandalisha

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 12:22 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethanbeaver

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 11:40 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 07:54 ΜΜ AEST

Τόπος

Candlenut (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodseager

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Περιγραφή

In water bowl inside bird cage

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

necbewman

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 01:45 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

bioshots_jm

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 08:45 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afdexter

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

On Scolopia braunii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 04:44 ΜΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tas56

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 09:01 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

fungusamongus2020

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 05:01 ΜΜ AWST

Περιγραφή

No idea what this funky thing is. Half moth half fuzzy caterpillar. Maybe inhabited by some disease.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodseager

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Περιγραφή

On the inside of the bird cage. Plenty of grain for food from the rather wasteful Cockatiels

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2024 10:09 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eremophila

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 06:36 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eremophila

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 06:36 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

clackestate

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 01:07 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorena46300

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 01:37 ΜΜ AEST

Περιγραφή

A jointed bug or beetle inside a casing made of straw and other stuff, the front part of the casing is fluffy and flexible while the back part is stiff. It walks with six visible legs, dragging the casing behind it. When I touch the casing, the bug shrinks up and uses the casing as an effective camouflage.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beardown34

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 09:53 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 11:17 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 06:47 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 08:16 ΜΜ AEST

Τόπος

Candlenut (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 09:01 ΜΜ AEST

Τόπος

Candlenut (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caliologist

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2016 12:26 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Found in the root system of Acacia kempeana. Witchetty grub.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny_w

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 04:57 ΜΜ AEST

Περιγραφή

I have seen these little cases hanging everywhere. I presume this is the male case moth that has emerged from the case.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny_w

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 05:18 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

jenny_w

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 12:40 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Found on the ground.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltmarshsteve

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 05:20 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltmarshsteve

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 09:56 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 05:39 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Limnaecia leptomeris : RPRR

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 06:38 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Limnaecia leptomeris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 06:20 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 03:43 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Gelechiidae : RPRR

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tas56

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 08:25 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 11:47 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 08:07 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 07:20 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushreader

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Came to light. Area is semi rural eucalyptus and Ironbark forest and paddock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

peter_yeeles

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2020 08:43 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

peter_yeeles

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 08:46 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

peter_yeeles

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2019 03:20 ΜΜ AEST

Περιγραφή

On an ornamental ginger

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_yeeles

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 02:06 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_yeeles

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 02:13 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katetaylor90

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Περιγραφή

Seen with smaller moth (pictured)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_yeeles

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 11:59 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogstanden

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 09:09 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogstanden

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 08:05 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylene77

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 09:39 ΜΜ AWST

Περιγραφή

No idea on this one either

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonpearson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Περιγραφή

Hatched 6 days after female laid eggs in the plastic glass.
Female caught on the wing as she flew clumsily through the dry rainforest understory. Rainforest Patch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νευρόπτερα (Τάξη Neuroptera)

Παρατηρητής

braden1

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 10:13 ΜΜ AEST

Περιγραφή

On Alphitonia, not Small Green-banded Blue

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emell

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 01:44 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjmurray55

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 07:59 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)

Παρατηρητής

sjmurray55

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 07:26 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjmurray55

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 09:15 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjmurray55

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 08:32 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjmurray55

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 07:30 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

jvanweenen

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 10:41 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bambugs

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 10:07 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 07:07 ΜΜ AEST

Τόπος

Candlenut (Google, OSM)

Περιγραφή

Maybe a Tamba

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

nathanael_green

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 03:50 ΜΜ AEST

Περιγραφή

On eucalyptus

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 09:29 ΜΜ AEST

Τόπος

Candlenut (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioshots_jm

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 08:56 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caterpillarofsociety

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 06:22 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioshots_jm

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 07:35 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janegrowsgardenrooms

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 07:09 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

nyoni-pete

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2014 04:53 ΜΜ AEST

Περιγραφή

4898 QNC long excursion.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

grace-murray

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 10:51 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grace-murray

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

My monstera :c

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

grace-murray

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 12:44 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grace-murray

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

My partner's mum took this photo and would like to know what it is :))

Very cute little guy. Neither of us have seen one like it before.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grace-murray

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 05:46 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grace-murray

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 03:03 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)

Παρατηρητής

grace-murray

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 03:54 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Larvae of something (I think) that came out of a broken wasps nest.

https://www.inaturalist.org/observations/194731603

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

grace-murray

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2023 05:28 ΜΜ AEST

Περιγραφή

What the heck is going on here?!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

grace-murray

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

On purple heart spiderwort