Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturasvai

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 09:41 ΠΜ EEST
Silene dioica - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Silene dioica, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturasvai

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 09:42 ΠΜ EEST
Stellaria nemorum - Photo (c) Franz Xaver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Stellaria nemorum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturasvai

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 09:47 ΠΜ EEST
Palomena viridissima - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Boris Loboda
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Palomena viridissima, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturasvai

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 09:58 ΠΜ EEST
Αλλιάρια Η Φαρμακευτική - Photo (c) 57Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Αλλιάρια Η Φαρμακευτική (Alliaria petiolata)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturasvai

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:04 ΠΜ EEST
Anthriscus sylvestris - Photo (c) ape, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by ape
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Anthriscus sylvestris, Ένα μέλος του Ανθρίσκος (Γένος Anthriscus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturasvai

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:05 ΠΜ EEST
Centrotus cornutus - Photo (c) Benjamin Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Benjamin Fabian
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Centrotus cornutus, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nerijus0623

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 08:29 ΜΜ EEST

Τόπος

74335, Lithuania (Google, OSM)
Propylea quatuordecimpunctata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Propylea quatuordecimpunctata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

algisquartz

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 08:27 ΠΜ EEST
Apoderus coryli - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Apoderus coryli, Ένα μέλος του Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηλολόνθη Η Μηλολόνθη (Melolontha melolontha)

Παρατηρητής

nerijus0623

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 08:28 ΜΜ EEST

Τόπος

74335, Lithuania (Google, OSM)
Μηλολόνθη Η Μηλολόνθη - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Μηλολόνθη Η Μηλολόνθη (Melolontha melolontha)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nerijus0623

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 08:25 ΜΜ EEST

Τόπος

74335, Lithuania (Google, OSM)
Selatosomus aeneus - Photo (c) Benjamin Gorfer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Benjamin Gorfer
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Selatosomus aeneus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturasvai

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:06 ΠΜ EEST
Agelastica alni - Photo (c) Marco Huang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco Huang
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Agelastica alni, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturasvai

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:07 ΠΜ EEST
Glechoma hederacea - Photo (c) eugenezakharov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eugenezakharov
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Glechoma hederacea, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturasvai

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:19 ΠΜ EEST
Coreus marginatus - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Coreus marginatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturasvai

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:21 ΠΜ EEST
Euonymus europaeus - Photo (c) Ricarda Bergen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricarda Bergen
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Euonymus europaeus, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturasvai

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:25 ΠΜ EEST
Pisaura mirabilis - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Pisaura mirabilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturasvai

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:29 ΠΜ EEST
Zicrona caerulea - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Zicrona caerulea, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturasvai

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:30 ΠΜ EEST
Populus tremula - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Populus tremula, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturasvai

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:31 ΠΜ EEST
Xanthoria parietina - Photo (c) Bruce McCune, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruce McCune
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturasvai

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:33 ΠΜ EEST
Polygonia c-album - Photo (c) Ramunė Vakarė, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ramunė Vakarė
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Polygonia c-album, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturasvai

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:35 ΠΜ EEST
Geum rivale - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Geum rivale, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)

Παρατηρητής

arturasvai

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:38 ΠΜ EEST
Πλαντάγο Το Λογχοειδές. - Photo (c) Robert Flogaus-Faust, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturasvai

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:41 ΠΜ EEST
Cosmorhoe ocellata - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Cosmorhoe ocellata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturasvai

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:42 ΠΜ EEST
Viola tricolor - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Viola tricolor, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturasvai

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:44 ΠΜ EEST
Potentilla incana - Photo (c) Sergei A. Antipov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergei A. Antipov
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Potentilla incana, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 07:13 ΜΜ EEST
Acronicta rumicis - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Acronicta rumicis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saulius_vaskevicius

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 06:42 ΜΜ EEST
Alnus incana - Photo (c) Tatiana Fedorova, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tatiana Fedorova
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Alnus incana, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 12:52 ΜΜ EEST
Hemaris tityus - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne SORBES
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Hemaris tityus, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνες (Υποοικογένεια Macroglossinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 03:20 ΜΜ EEST
Μαχάων - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Μαχάων (Papilio machaon)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arunasjuknevicius

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 12:31 ΜΜ EEST
Amelanchier × spicata - Photo (c) Alexey Katz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey Katz
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Amelanchier × spicata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

navatnybe

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 08:52 ΜΜ EEST

Τόπος

29345, Lietuva (Google, OSM)
Amelanchier × spicata - Photo (c) Alexey Katz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexey Katz
Η ταυτότητα του χρήστη ramune_vakare: Amelanchier × spicata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 7369