Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 11:26 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahlloyd

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 03:26 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Found on leaves. First record for my study site.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόπαπια (Clangula hyemalis)

Παρατηρητής

renev

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 02:38 ΜΜ CET

Τόπος

Nederland (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριδάκτυλος Γλάρος (Rissa tridactyla)

Παρατηρητής

renev

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2020 10:06 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοπετρόκλης (Oenanthe oenanthe)

Παρατηρητής

renev

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 01:58 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)

Παρατηρητής

renev

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 09:28 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αραουκάρια Η Ετερόφυλλη (Araucaria heterophylla)

Παρατηρητής

vytautas_tamutis

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 05:34 ΜΜ +00

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arunasjuknevicius

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 01:53 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίδα Του Λάχανου (Pieris brassicae)

Παρατηρητής

erik_kristensen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 09:30 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturasvai

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 01:59 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 08:05 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjeld_brem

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Περιγραφή

L1-larva on 5 mm - found on Salix. Breeded to full-grown larva, where it is more recognizeable

Second shot - 8. of Juli - now 9 mm´s long

REMARK the "French lilly" at the spiracular line ( Fleur de lis )

  • a typical sign, together with the black cerci - and Salix (Willow)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliaska

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 11:22 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2011 10:19 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

karolina148

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 02:27 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brzozam

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 11:06 ΜΜ CEST

Περιγραφή

LRF 15°C 0km/h 82% 1022hPa Cloudless Waxing Gibbous Moon (11), 92%

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vandenis_pavandenis

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 05:02 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 05:48 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανολαίμης (Saxicola rubetra)

Παρατηρητής

aliaska

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 01:53 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliaska

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 02:57 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjeld_brem

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2014

Περιγραφή

Young larva, 16 mm - found on Artemisia campestris.
Home some few days, and put out again.
At that time, in my earlier Larva-days in fack without knowing what it was - and how rare it is!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 03:34 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 01:59 ΜΜ EET

Τόπος

73210, Lietuva (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjeld_brem

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022

Περιγραφή

Length: 16 mm - found on Larix, just after Moulting. Remark the old Head shield hanging on one of the needles - and the old skin behind the body

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linatautkiene

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 01:37 ΜΜ EET

Τόπος

80228, Lietuva (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

violaine

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 02:23 ΜΜ EET

Τόπος

19153, Lietuva (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2012 01:26 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 07:11 ΜΜ EEST

Περιγραφή

2022-07-09

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλκη (Alces alces)

Παρατηρητής

jonasbarzdenas

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 08:40 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vytautas_tamutis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 04:59 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανοδρυοκολάπτης (Dryobates minor)

Παρατηρητής

andriuskaa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 11:15 ΠΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2010 04:01 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)

Παρατηρητής

k5000

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 01:19 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλκη (Alces alces)

Παρατηρητής

karolina148

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 08:20 ΠΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 03:16 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2011 05:57 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2010 11:50 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 06:35 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silvijapetkeviit

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 04:24 ΜΜ EET

Τόπος

54107, Lietuva (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2017 07:08 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 06:51 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arunasjuknevicius

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 10:11 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aistinak

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 05:32 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vytautas_tamutis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 08:15 ΠΜ EET

Περιγραφή

Reared from larvae https://www.inaturalist.org/observations/145492557 Host plant Artemisia vulgaris.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vytautas_tamutis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 01:46 ΜΜ EET

Περιγραφή

On Artemisia vulgaris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2016 08:44 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahlloyd

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 05:19 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

White plasmodium

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2016 07:53 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2017 07:16 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2010 03:56 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Agapanthia villosoviridescens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliaska

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 06:54 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2013 08:41 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Oplosia cinerea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arunasjuknevicius

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 02:46 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahlloyd

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 02:11 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Photos taken every several hours; the final one taken 27 Jan.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2017 07:37 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2009 05:15 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Prionus coriarius

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2011 05:02 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Oxymyrus cursor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

auguste7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 04:59 ΜΜ EET

Τόπος

67257, Lietuva (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

auguste7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 04:43 ΜΜ EET

Περιγραφή

Raukšlinis žiūrytis?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomasp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 12:50 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 04:59 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahlloyd

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2017 01:02 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arunasjuknevicius

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 11:48 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)

Παρατηρητής

limnoglacialis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023

Τόπος

53412, Lietuva (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοβασιλίσκος (Regulus regulus)

Παρατηρητής

limnoglacialis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023

Τόπος

53412, Lietuva (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogervila

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 02:42 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόκουρκος (Tetrao urogallus)

Παρατηρητής

jonasbarzdenas

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 08:07 ΠΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antanas4

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 10:22 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gretavalvonyte

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 03:24 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxym-pokrychshenko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 06:26 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxym-pokrychshenko

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 03:43 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antanas4

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 12:15 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antanas4

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 12:13 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxym-pokrychshenko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 05:14 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esdena

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 01:12 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandryte

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 11:13 ΠΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mindaugas_ryla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 12:43 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahlloyd

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 03:27 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 03:04 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sariai

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 10:45 ΠΜ EEST

Τόπος

Sariai, Lithuania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonasbarzdenas

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 06:12 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahlloyd

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 02:34 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Lamproderma aff muscorum, possibly an undescribed species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahlloyd

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 02:28 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Pomaderris apetala leaves

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urte34

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 03:11 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rasa31

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 11:15 ΠΜ EET

Τόπος

56317, Lietuva (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετομάχος (Lanius collurio)

Παρατηρητής

maxstereo

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 10:34 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelmagrauzis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 12:55 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φελλόχορτο (Lysimachia arvensis)

Παρατηρητής

urte34

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 12:03 ΜΜ EEST

Τόπος

69100, Lietuva (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 12:25 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 10:28 ΠΜ EET

Περιγραφή

Ant klevo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 01:57 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stelute

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 01:57 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antanas4

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 11:06 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antanas4

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 10:39 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sariai

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 10:19 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antanas4

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 12:52 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antanas4

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 02:15 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτίτης (Actitis hypoleucos)

Παρατηρητής

jonasbarzdenas

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 08:00 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

steiblys

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 12:56 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arunasjuknevicius

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 11:23 ΠΜ EEST