Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandoul

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 12:45 PM CEST

Τόπος

Ávila, España (Google, OSM)
Physetopoda punctata - Photo (c) Francisco Barros, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Barros
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Physetopoda punctata, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_zakharinskij

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 03:16 PM MSK
Mutilla europaea - Photo (c) sidekick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sidekick
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Mutilla europaea, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidfdz_b82

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 11:15 PM CEST

Τόπος

Córdoba, España (Google, OSM)
Smicromyrmini - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Φυλή Smicromyrmini, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)

Παρατηρητής

elcapricho

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 09:31 AM CEST
Κεντριοφόρα - Photo (c) Fitz Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fitz Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergei_mosyakin

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 11:50 AM EEST
Paramyrmosa - Photo (c) Lorin Timaeus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lorin Timaeus
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Γένος Paramyrmosa, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 02:57 PM CEST
Mutilla europaea - Photo (c) sidekick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sidekick
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Mutilla europaea, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daczison

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 12:14 PM CEST
Mutilla - Photo (c) Carsten Titlbach, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carsten Titlbach
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Γένος Mutilla, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franquinho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2004 12:18 PM WEST
Ronisia - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Γένος Ronisia, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadjabaum

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 05:55 PM CEST
Mutilla europaea - Photo (c) sidekick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sidekick
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Mutilla europaea, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhda_dorn

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 01:11 PM MSK

Περιγραφή

В жилом здании

Mutilla marginata - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Mutilla marginata, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rysiaty_lubuskie

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 04:04 PM CEST
Smicromyrmini - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Φυλή Smicromyrmini, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

volgogrador

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 07:38 AM +03
Dasylabris - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by copper
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Γένος Dasylabris, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophie571

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 10:59 AM CEST

Τόπος

Ampus (Google, OSM)
Sigilla dorsata - Photo (c) Orlando Ferguson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Orlando Ferguson
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Sigilla dorsata, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordi_compte

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 12:03 PM CEST
Sigilla dorsata - Photo (c) Orlando Ferguson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Orlando Ferguson
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Sigilla dorsata, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturajesus

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 11:30 PM CEST
Mutilla europaea - Photo (c) sidekick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sidekick
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Mutilla europaea, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvesbas

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 10:49 PM CEST
Smicromyrmini - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Φυλή Smicromyrmini, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sascha_n

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 01:05 PM CEST

Περιγραφή

Copulating and female alone afterwards

Smicromyrme - Photo (c) Roger Vila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roger Vila
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Γένος Smicromyrme, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mourad-harzallah

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 02:40 PM CET

Τόπος

El Achir, Algérie (Google, OSM)
Tomares mauritanicus - Photo (c) philbenstead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Tomares mauritanicus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainroujas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 03:11 PM +01
Tomares mauritanicus - Photo (c) philbenstead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Tomares mauritanicus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainroujas

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 02:06 PM +01
Aricia cramera - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Aricia cramera, Ένα μέλος του Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainroujas

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 10:19 AM +01
Pontia daplidice - Photo (c) Andrea Battisti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Battisti
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Pontia daplidice, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainroujas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2019 02:51 PM +01
Πιερίδα Των Γογγυλίων - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Πιερίδα Των Γογγυλίων (Pieris rapae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainroujas

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2020 03:10 PM +01

Τόπος

Azilal, Maroc (Google, OSM)
Callophrys rubi - Photo (c) Konstantin Samodurov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Samodurov
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Callophrys rubi, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainroujas

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2020 10:04 AM +01

Τόπος

Azilal, Maroc (Google, OSM)
Glaucopsyche melanops - Photo (c) 103917170835602529469, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fernando Romão
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Glaucopsyche melanops, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainroujas

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2020 01:56 PM +01

Τόπος

Azilal, Maroc (Google, OSM)
Polygonia c-album - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Polygonia c-album, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainroujas

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2020 12:07 PM +01

Τόπος

Azilal, Maroc (Google, OSM)
Tomares mauritanicus - Photo (c) philbenstead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Tomares mauritanicus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainroujas

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2020 10:08 AM +01

Τόπος

Azilal, Maroc (Google, OSM)
Tomares ballus - Photo (c) Ferran Pestaña, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Tomares ballus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainroujas

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2020 10:35 AM +01

Τόπος

Azilal, Maroc (Google, OSM)
Spialia - Photo (c) James Steamer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Steamer
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Γένος Spialia, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marioestevens

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 10:54 AM WEST
Sigilla dorsata - Photo (c) Orlando Ferguson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Orlando Ferguson
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Sigilla dorsata, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aggranada

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Granada, ES-AN, ES (Google, OSM)
Smicromyrme - Photo (c) Roger Vila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roger Vila
Η ταυτότητα του χρήστη rafaelmatias: Γένος Smicromyrme, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 25348