Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gego

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2015 01:45 PM CEST

Τόπος

Laâyoune, Maroc (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainroujas

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 06:59 PM +01

Τόπος

Amtoudi, Maroc (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

modepode

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 09:37 AM EEST

Τόπος

69121, Lithuania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuula38

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 01:13 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aggranada

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Granada, ES-AN, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 11:04 AM WEST

Τόπος

Torrão, Portugal (Google, OSM)

Περιγραφή

pair with male dancing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 05:25 PM CEST

Τόπος

Pertuis, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fhadace

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 12:19 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llourenco92

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 08:01 PM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llourenco92

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 08:11 PM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arcturus_

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 02:55 PM UTC

Τόπος

Vinhais, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leticiaguisando

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 06:54 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xamba

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonio1961

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 12:42 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmmarques

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 03:19 PM WEST

Περιγραφή

Moving back and forth ritualistically

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοσταχτάρα (Apus melba)

Παρατηρητής

pcaseirito

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 12:42 PM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

p_alves

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 02:15 PM WEST

Τόπος

Abrantes, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio2020

Ημερομηνία

Ιούνιος 2008

Τόπος

Murcia, ES-MU, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)

Παρατηρητής

carlosfmendes

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 01:11 PM WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)

Παρατηρητής

llourenco92

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οχθοχελίδονο (Riparia riparia)

Παρατηρητής

paulomartins

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 06:35 PM GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιρκινέζι (Falco naumanni)

Παρατηρητής

jusdewilde

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 02:47 PM CET

Τόπος

Seville, Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesustizon

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 04:54 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

la_historia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 03:12 PM CEST

Τόπος

Ceuta, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor367

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

p_alves

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 08:51 PM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laiaguardia

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 05:27 PM CEST

Τόπος

Lleida, Espanya (Google, OSM)

Περιγραφή

Voltant nius d'Anthophora i entrant-hi per parasitar-ne les larves

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itgranada

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Granada, ES-AN, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karakaxa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 06:09 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crpalma

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 07:01 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manucernadas

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 05:05 PM CEST

Τόπος

Ourense, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2015 11:12 AM CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_bulnes

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 12:32 PM CEST

Τόπος

Málaga, ES-AN, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 03:42 PM CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_oliver

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2020 02:16 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_oliver

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2018 04:55 PM CEST

Τόπος

Granada, Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_oliver

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2016 02:08 PM CEST

Τόπος

Granada, Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio2020

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Τόπος

Murcia, ES-MU, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristianleahy

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oria_verde

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 08:08 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristianleahy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2013 02:21 PM CEST

Περιγραφή

Mutilla sp. (Europaea?)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaopargana

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 10:03 AM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesustizon

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2018 08:11 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρτέμης Της Μεσογείου (Calonectris diomedea)

Παρατηρητής

thomsantos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2019 11:48 AM CEST

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbeja65

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 02:06 PM BST

Τόπος

Açores, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοτσίχλονο (Emberiza cia)

Παρατηρητής

naturpel

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 12:01 PM BST

Τόπος

Amarante, Portugal (Google, OSM)

Περιγραφή

PT-13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_hof_mann

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2015 06:49 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

filiperibeiro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco100

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2016

Τόπος

Portugal - Abrã (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pzf

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018 03:20 PM BST

Τόπος

Lisbon, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franquinho

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 05:31 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franquinho

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 03:40 PM WET

Τόπος

Leiria, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obeckett647

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2016 03:24 PM BST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obeckett647

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2016 01:26 PM BST

Τόπος

Loulé, Portugal (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruimvs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 03:18 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jockinesian

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2018 11:44 AM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andybridges

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2019 04:00 AM MST

Τόπος

Evora, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amila_sumanapala

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2019 04:25 PM +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lnripley

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019

Τόπος

Caxarias (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυφίτσα (Mustela nivalis)

Παρατηρητής

ingwephil

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 05:59 AM WEST

Περιγραφή

Weasel (Mustela nivalis) Portuguese: Doninha. Probably a male based on size of 21cm (excluding tail)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanne-kasimir

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2019 10:41 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rui_saraiva3

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 05:23 PM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablomikigarciagonzalez

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 10:02 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_ferreira

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 04:57 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίδα Η Νάπιος (Pieris napi)

Παρατηρητής

coeller

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2019 02:05 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίδα Η Νάπιος (Pieris napi)

Παρατηρητής

coeller

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2019 02:17 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίδα Η Νάπιος (Pieris napi)

Παρατηρητής

joaoferreira

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hecosta

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 08:24 AM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvitor

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 07:10 AM WEST

Τόπος

Covilhã, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrmferreira

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 04:06 PM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hbatista

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 11:35 AM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruimvs

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 04:19 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

detectivemykachu

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 06:27 AM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

draposo79

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 11:06 AM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

draposo79

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 11:52 AM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marioestevens

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 11:50 AM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marioestevens

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 11:06 AM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidclp

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 12:13 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmluis

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 02:28 PM BST

Τόπος

Palmela, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)

Παρατηρητής

gustavo110

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexlees

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2019 09:22 AM HST

Τόπος

Sesimbra, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe95

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2019 11:54 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yagocm

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2019 01:24 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebiopt

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjcm

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco100

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruisantos

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2017 10:50 AM BST

Περιγραφή

A borboleta não é tão rara como se possa imaginar ja a vi em valongo , fafe e lamas de olo, mas está ameaçada devido às mimosas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruisantos

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018 10:20 AM BST

Περιγραφή

Vanessa virginiensis, santa cruz do bispo matosinho

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruisantos

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2017 08:29 PM BST

Περιγραφή

Lamas de olo 23.06.17

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruisantos

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2017 08:43 AM BST

Περιγραφή

Perto de lamas de olo ,serra do alvao

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruisantos

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2018 04:00 PM BST

Περιγραφή

Lamas de olo serra do alvao

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebiopt

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Κοινονύμφη (Coenonympha pamphilus)

Παρατηρητής

mjcorreia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2019 02:53 PM WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίδα Η Νάπιος (Pieris napi)

Παρατηρητής

soulwblood

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2016 02:18 PM CEST

Περιγραφή

One of my most proud shots. I love how well this butterfly looks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pnsoares

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruiressurreicao

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelcarv12345vz

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2010

Τόπος

Portugal - Vouzela (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivo17

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2019 12:29 PM GMT

Περιγραφή

Em osyris lanceolata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joao_fale

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2018 04:02 PM GMT