Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rustychinnis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 04:35 ΜΜ EDT
Sorbus americana - Photo (c) jpc.raleigh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Sorbus americana, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauracoffin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 09:55 ΠΜ EDT

Τόπος

West Wareham (Google, OSM)
Lactifluus hygrophoroides - Photo (c) Alan R. Biggs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alan R. Biggs
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Lactifluus hygrophoroides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rescc24

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 03:19 ΜΜ EST
Stereum complicatum - Photo (c) Gordon Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Walker
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Stereum complicatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russ54778

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 03:16 ΜΜ EST
Xeromphalina - Photo (c) Heather Elson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Heather Elson
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Γένος Xeromphalina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berniek

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 04:07 ΜΜ EDT
Clavulina - Photo (c) Tatiana Bulyonkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Γένος Clavulina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christineyoung

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 08:45 ΠΜ EDT
Russula - Photo (c) Holger Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megraptor

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 07:33 ΜΜ EDT
Ganoderma tsugae - Photo (c) smoore13, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Ganoderma tsugae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λέτσινο (Γένος Leccinum)

Παρατηρητής

jackie_blume

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 02:04 ΜΜ EDT
Λέτσινο - Photo (c) LJ Moore-McClelland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by LJ Moore-McClelland
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Λέτσινο (Γένος Leccinum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jecmanatee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 01:47 ΜΜ EST
Fulvifomes robiniae - Photo (c) Cindi Fitzgerald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cindi Fitzgerald
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Fulvifomes robiniae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

forest-stream-and-sea

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 04:44 ΜΜ EDT
Dacrymyces spathularia - Photo (c) dmartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Dacrymyces spathularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenni202

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 07:20 ΜΜ EDT
Sebacina schweinitzii - Photo (c) Catherine Rankovic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Sebacina schweinitzii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomandjill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 03:11 ΜΜ EST

Περιγραφή

Tentative Id, on a fallen limb of what may be Liquidambar styraciflua, resupinate, toothed with white margins. Co occurring with another resupinate white pored crust like fungus

Steccherinum ochraceum - Photo (c) L Joan Heyding, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by L Joan Heyding
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Steccherinum ochraceum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomandjill

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 05:46 ΜΜ EST

Περιγραφή

On piece of discarded log, pleasant odor decurrent gills.

Pleurotus ostreatus - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Pleurotus ostreatus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomandjill

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 05:24 ΜΜ EST

Περιγραφή

Taste was somewhat salty. I didn't get any acrid, peppery, hot or numbing effects when chewing it. It was on wood, I believe was deciduous. Sawtooth gills, umbilicate cap, dark stipe with dark "hairs" at base. With Stereum.

Lentinellus - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Γένος Lentinellus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mountain_wayfarer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 12:55 ΜΜ EST

Τόπος

Unicoi, TN, USA (Google, OSM)
Stereum complicatum - Photo (c) Gordon Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Walker
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Stereum complicatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azuremarsh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 03:34 ΜΜ IST
Pezizales - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Τάξη Pezizales, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erica_rhew

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 12:37 ΜΜ EDT

Τόπος

Clayton, NC, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This mushroom really stumped me. I’ve tried to include as many details as possible. Still not sure about species 100%

Albatrellus subrubescens - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Albatrellus subrubescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allen_barlow

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 02:18 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Cinnabarinus - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Υπογένος Cinnabarinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diana_viola

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 11:48 ΠΜ EDT

Περιγραφή

or another of the Waxcaps

Cinnabarinus - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Υπογένος Cinnabarinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fairyduster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 03:30 ΜΜ EDT
Cinnabarinus - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Υπογένος Cinnabarinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonesigh

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 08:03 ΜΜ EDT

Τόπος

Reliance (Google, OSM)
Cinnabarinus - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Υπογένος Cinnabarinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrynorris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 01:43 ΜΜ EDT

Τόπος

Carrboro (Google, OSM)
Cinnabarinus - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Υπογένος Cinnabarinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stonecypher6

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 11:24 ΠΜ EDT
Cinnabarinus - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Υπογένος Cinnabarinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blushine

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 07:02 ΜΜ CDT
Cinnabarinus - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Υπογένος Cinnabarinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heelsplitter

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021

Περιγραφή

Growing on a mossy conifer log near Tsuga canadensis, Abies balsamea and Picea sp. Odor not distinctive. Spores amyloid and partially reticulate. Spore measurements: (5.8) 6.1 – 7.2 (7.8) × (4.4) 5.3 – 6.2 (6.4) µml; Q = 1.1 – 1.3; N = 30; Me = 6.7 × 5.6 µm; Qe = 1.2

Originally posted to Mushroom Observer on May 10, 2023.

Lactarius griseus - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tombigelow
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Lactarius griseus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heelsplitter

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023

Περιγραφή

Growing on black resin patches on a live Picea rubens. Not noticeably bioluminescent. Not noticeably fluorescent under UV light.

Originally posted to Mushroom Observer on Jul. 16, 2023.

Eustilbum aureum - Photo (c) corndog, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by corndog
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Eustilbum aureum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heelsplitter

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing scattered in needle litter and in soil at the boundary of a young hardwood forest and a landscaped area. Growing near Juniperus virginiana, Quercus sect. Lobatae, Acer saccharum, Acer negundo, Aesculus sp., Ilex sp., Quercus phellos, Betula nigra, Tsuga canadensis, Albizia julibrissin, Celtis occidentalis, Juglans nigra, Ulmus sp. Growing singly or caespitose. Caps strongly viscid; up to 42.3 mm wide and 8.7 mm tall. Gills free. Stems strongly viscid; up to 40.7 mm long and 7.6 mm wide. Slime veil forming a thin annulus. Odor strongly farinose. Not bioluminescent.

Originally posted to Mushroom Observer on Sep. 29, 2023.

Limacella glischra - Photo (c) Taye Bright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Taye Bright
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Limacella glischra, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heelsplitter

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023

Περιγραφή

Growing on the cut end of a Quercus log. Shriveled at time of collection.

Originally posted to Mushroom Observer on Sep. 30, 2023.

Angelina rufescens - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Angelina rufescens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkoosman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 03:05 ΜΜ EST

Περιγραφή

On soil, hollow stem, silky top, no scent

Entoloma - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Γένος Entoloma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heelsplitter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023

Περιγραφή

Growing on sandy soil at the edge of a mowed lawn near Quercus sp. and Pinus sp. Not bioluminescent.

Originally posted to Mushroom Observer on Feb. 6, 2024.

Mallocybe squamosodisca - Photo (c) Django Grootmyers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Django Grootmyers
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_swenie: Mallocybe squamosodisca, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 7354