Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 10:52 ΜΜ EDT

Τόπος

Shades State Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 02:46 ΜΜ CDT

Περιγραφή

https://www.inaturalist.org/observations/92458900
Fungee obs

Tomentella "sp-IN04"
New to GenBank and my database.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 09:06 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eharrower

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2019 12:19 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Collected under Tsuga heterophylla

Cap: umbilicate, squarrosein middle across edges of belly button. Brownish grey to caramel. 2.1-3.5 cm across.

Stipe: equal, white, eccentric, bruising light orange. 4.0 - 7.5 cm long x 0.5 - 0.8 cm wide

Teeth: not present on stipe, light orange, up to 0.8 cm long, 0.5 cm wide, equal

Smell: mild to none
Taste: mild

Solitary

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 03:29 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Growing on a rock. Hymenium smooth.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wearethechampignons

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 05:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wearethechampignons

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 04:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edlickey

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 05:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edlickey

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 02:21 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Unpleasant odor. As you can see from the leaf litter, both oak and pine are present.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edlickey

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 06:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edlickey

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 11:26 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edlickey

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 09:45 ΠΜ EDT

Τόπος

Swoope, VA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Probably T. terrestris, but rather small.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edlickey

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 06:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orofeaiel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alivenfree76

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 10:22 ΠΜ CDT

Τόπος

Spencer (Google, OSM)

Περιγραφή

Attached to pine root

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredojusto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 02:07 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lothlin

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 02:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raffib128

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 04:49 ΜΜ EDT

Τόπος

Fayston, VT (Google, OSM)

Περιγραφή

At long last, I have been reunited with this species!

Smells like chanterelle perfume. Strongly. Growing under spruce in mostly conifer woods. Also with lots of tubies, which I included in one photo for comparison.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 01:42 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Caps 1-2.5cm, small, odorless, without pores. a guess as epithet = maybe T. caryophyllea? - I believe these are Thelephora. Growth in forest with mostly Pinus.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keara_giannotti

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 01:43 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keara_giannotti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2019 01:14 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Growing in conifer needles along bog edges.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmatrue

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 03:25 ΠΜ EDT

Τόπος

Monroe, ME (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmatrue

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 02:43 ΠΜ EDT

Τόπος

Monroe, ME (Google, OSM)

Περιγραφή

Directly under hemlock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 12:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biljana_katic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 11:44 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampwytch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 03:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdthomas

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 11:30 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Beech, oak
Growing through thick leaf duff and on well decaying hardwood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathy_cooper

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 08:50 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I found these today in Macon County, NC at approximately 3000’ altitude. Growing out in the open under conifers, but no underbrush. They’re beautiful and fresh. They smell very smoky/sweet, quite delicious smelling. I haven’t seen these before. I brought some home but left several clumps untouched.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathy_cooper

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 02:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arkansas_traveler

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 01:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanyabp

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 02:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birkebak

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 12:41 ΜΜ EDT

Τόπος

Oak Ridge, TN, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

It is trying so hard to be a proper mushroom

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 01:36 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Growing up and around everything in the area. Brown spikey spores point toward Thelephora.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heavykevy13

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 04:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlonbailey

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 09:39 ΠΜ EDT

Τόπος

Sanford, ME, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakers21

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 01:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 06:04 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Growing from soil

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 11:07 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Growing under Carya illinoinensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gulfsouthmycology

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 11:34 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okinney

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 06:35 ΜΜ EDT

Τόπος

Rome (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 09:55 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Growing from soil in predominantly hardwood forest. Fruiting bodies light orange. Stipe is solid and with a shaggy texture.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pulk

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Jun. 30, 2019.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 03:14 ΜΜ CDT

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

https://www.inaturalist.org/observations/92427126
Fungee obs

Cantharellales "sp-IN01"
DNA ITS
Only matching seq is an environmental soil sample from IL.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 07:51 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigsurwild

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 10:39 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018 05:30 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 06:29 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Raw taste spicy when held on the tongue, but not lingering. Past experience tells me that they do not taste spicy when cooked. Nearby trees include sweetgum, oak, pine, chokecherry.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 08:01 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Growing in mossy yard adjacent to mixed wood forest. Raw taste test spicy on the tongue. No discernable odor. Will update with trees and micro.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

avidhightower

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 08:50 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sean_butts

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 10:49 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2016

Περιγραφή

On the stems of Cantharellus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alivenfree76

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 08:01 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandywoods

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 01:40 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This was found growing near oak trees and other similar orange mushrooms that are commonly seen in thr area, yet these are white in color. I thought maybe they were old and faded but the immature mushrooms near it in this picture are white also. I wonder if it is a separate species?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buckraeder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 02:54 ΜΜ CST

Τόπος

Lisa Drive (Google, OSM)

Περιγραφή

01132302

Young Zelleromyces sp. growing in soil near pine trees. Reddish orange, with a paler orange (loculate) interior. Exuded white latex when cut.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

carrieb24

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 02:10 ΜΜ EST

Τόπος

Creedmoor, NC, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2017 08:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Originally posted to MycoMap.com on August 28, 2017 by MycoMap.com user: Stephen Russell at https://mycomap.com/7057.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 02:38 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gulfsouthmycology

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 03:11 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robobuddhist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 04:43 ΜΜ EST

Τόπος

Durham, NC, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessika14

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2019 11:34 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meelzmalady

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

No distinct odor, cap dry, not viscid when wet. Growing from the ground under red oak, hickory, and tulip poplar. Observed in same spot each December.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meelzmalady

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayden127

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 09:48 ΠΜ CST

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Περιγραφή

F643

Ετικέτες

ITS

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merideg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 02:12 ΜΜ EST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

fart_ley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 11:06 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shopkins70

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 04:11 ΜΜ EDT

Τόπος

Brighton, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Lots seen today.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottostuni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 01:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbrewster320

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 01:34 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Ignore the ferret 😂

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom_lazar

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 03:03 ΜΜ CDT

Τόπος

Batavia, IL, USA (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

jiangciao

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 03:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianna469

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 03:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahmycena

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 09:31 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgood

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 01:41 ΜΜ EDT

Τόπος

Syria, VA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomandjill

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 02:11 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Should have done spore print, maybe Entolomataceae? Fruiting singly trail side in mixed forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hughreamer

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 02:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericschill

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pulk

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022

Περιγραφή

In bare soil in a small alcove/crevice in a steep slope. Pine, kalmia, sweetgum, sourwood, maple, galax.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paintchippa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 05:25 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found poking out of a hole at the base of a large red oak tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t7iguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

origamilevi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 04:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theskrussler

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 11:43 ΠΜ CDT

Τόπος

Bonifay, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raeba

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 07:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found at PC Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 11:01 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Hardwood log

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wearethechampignons

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 09:07 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpearlstein

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 04:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpearlstein

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 04:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanitozito

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 01:04 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phacelia15

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 10:54 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Spined micrathena (Micrathena gracilis)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycotoba

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Manitoba, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Observed on what I believe to be cantharellus enelensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayden127

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 07:36 ΠΜ CDT

Περιγραφή

For the big mushroom, ~12” tall with a 6” diameter cap.
F#377

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notpressed

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 01:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbond

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 01:55 ΜΜ EDT