Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgruen

Ημερομηνία

Μάιος 2014

Περιγραφή

This reord is for the variable groundsnake. there is a seperate record for the shovelnose in the picture.

Sonora semiannulata - Photo (c) Tyson Victor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyson Victor
Η ταυτότητα του χρήστη pwhitfieldgibbons: Sonora semiannulata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puneeth1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 05:56 ΜΜ EDT
Plethodon cylindraceus - Photo (c) Beren Erkan (herper/photographer), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Beren Erkan (herper/photographer)
Η ταυτότητα του χρήστη pwhitfieldgibbons: Plethodon cylindraceus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angrysurf3000

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 04:14 ΜΜ UTC
Nerodia fasciata - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johnwilliams
Η ταυτότητα του χρήστη pwhitfieldgibbons: Nerodia fasciata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliwild1

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Marion County Florida

Deuterostome Description:

Visual Description:

  • Shape: The shape of the organism was oval with a narrow mouth and pointed rear (frog-shaped). It had four limbs, two large eyes, one mouth, two nostrils, no webbing between front feet, slight webbing in hind feet, and an overall bumpy body.
  • Size: The size was between 1-2 inches long and approximately half an inch wide.
  • Coloration: The coloration was a mixture of light and dark grey patterning on the body with a slight blueish hue along with numerous orange spots on its bumps and a ghostly white color with light grey bands on the feet.
  • Reproductive structures: The reproductive structures were not visible/present.
  • Distinguishing characteristic: The distinguishing characteristic of Spadefoot Toads are large yellow eyes with elliptical pupils and a dark spade on the hind feet that are used for digging.

Habitat: I found this organism in a dry pine scrub forest habitat while camping. As I was setting up the tent, he jumped out of the forest in search of food.

Geographic Distribution: This organism is found in the Eastern United States in areas such as fields and woodlands with loose soil. They prefer sandy habitats, but can be found in nearly every habitat type.

Reference: https://srelherp.uga.edu/anurans/scahol.htm#:~:text=The%20characteristics%20used%20to%20immediately,throughout%20the%20eastern%20United%20States.

Scaphiopus holbrookii - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη pwhitfieldgibbons: Scaphiopus holbrookii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torgos216

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 02:52 ΜΜ EDT
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Glenn Berry
Η ταυτότητα του χρήστη pwhitfieldgibbons: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lkirk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2021 01:19 ΜΜ EST
Hyla squirella - Photo (c) Andrew Hoffman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pwhitfieldgibbons: Hyla squirella, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kateriw

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2021 05:41 ΜΜ EST
Storeria occipitomaculata - Photo (c) Jonathan Gagnon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan Gagnon
Η ταυτότητα του χρήστη pwhitfieldgibbons: Storeria occipitomaculata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garretganders

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)
Storeria dekayi - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη pwhitfieldgibbons: Storeria dekayi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holdingflowers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 09:43 ΠΜ EST

Τόπος

Charleston (Google, OSM)
Liodytes pygaea - Photo (c) Chris Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Harrison
Η ταυτότητα του χρήστη pwhitfieldgibbons: Liodytes pygaea, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ston

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 07:16 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I did not count the costal grooves, so I am unsure if this is the lesser or greater. I also do not know if the color in the bright picture is determinate of species either. My hand is in the last picture for scale. I appreciate any help if a conclusion can be drawn from these pictures!

Siren lacertina - Photo (c) fsherps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fsherps
Η ταυτότητα του χρήστη pwhitfieldgibbons: Siren lacertina, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bimmy

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 02:05 ΜΜ UTC
Nerodia sipedon pleuralis - Photo (c) Jacklyn A. Kovacs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jacklyn A. Kovacs
Η ταυτότητα του χρήστη pwhitfieldgibbons: Nerodia sipedon ssp. pleuralis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffanytga

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2020 06:59 ΜΜ EDT
Storeria occipitomaculata - Photo (c) Jonathan Gagnon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan Gagnon
Η ταυτότητα του χρήστη pwhitfieldgibbons: Storeria occipitomaculata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbrown99

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 10:42 ΠΜ EDT
Ophisaurus ventralis - Photo (c) Justin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Justin
Η ταυτότητα του χρήστη pwhitfieldgibbons: Ophisaurus ventralis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gordon_murphy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 04:23 ΜΜ EDT
Pseudacris - Photo (c) Jeromi Hefner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeromi Hefner
Η ταυτότητα του χρήστη pwhitfieldgibbons: Γένος Pseudacris, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcframpus

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 02:25 ΜΜ EDT
Anaxyrus terrestris - Photo (c) Micheal Jewel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pwhitfieldgibbons: Anaxyrus terrestris, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgruen

Ημερομηνία

Μάιος 2014

Περιγραφή

This reord is for the variable groundsnake. there is a seperate record for the shovelnose in the picture.

Sonora semiannulata semiannulata - Photo (c) John Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη pwhitfieldgibbons: Sonora semiannulata ssp. semiannulata [inactive], Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2020
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beth096

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2019 10:40 ΜΜ EDT
Anaxyrus terrestris - Photo (c) Micheal Jewel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pwhitfieldgibbons: Anaxyrus terrestris, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beth096

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2019 10:40 ΜΜ EDT
Anaxyrus terrestris - Photo (c) Micheal Jewel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pwhitfieldgibbons: Anaxyrus terrestris, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2019
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 18