Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herpguy

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2007

Περιγραφή

This snake, and numerous others, were observed during the day in fisherman's nets just north of Puttalam Bay in northwestern Sri Lanka. In addition to these snakes, numerous Sea Snakes (Hydrophis schistosus) were also caught in their nets.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gjverspui

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2008

Τόπος

Sila, Tsjaad (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmk00001

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Current Darter (Etheostoma uniporum) -

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

gmucientes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2005 06:14 ΜΜ CET

Τόπος

North Atlantic (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmucientes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2005 05:59 ΜΜ CET

Τόπος

North Atlantic (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmucientes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2011 05:32 ΜΜ CEST

Τόπος

North Atlantic (Google, OSM)