Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pipsissewa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 02:41 PM EDT

Περιγραφή

Growing under birch. Smelled like yeast or bread dough

Pseudosperma - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Γένος Pseudosperma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

just_add_water

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Hemlock forested area, damp hillside.

Congo red was used in microscopy.

Hydropus praedecurrens - Photo (c) Django Grootmyers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Django Grootmyers
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Hydropus praedecurrens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 09:52 AM CDT

Περιγραφή

A new one for me :O Growing in forest detritus, near the base of a highly rotted stump.

Typhrasa gossypina - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Typhrasa gossypina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 02:31 PM EDT
Hertzogia martiorum - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Hertzogia martiorum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 05:53 PM EDT

Περιγραφή

Hard, lamellate polypore. On unidentified hardwood.

Trametes betulina - Photo (c) kapjm, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Trametes betulina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 05:27 PM EDT

Περιγραφή

On fallen hardwood.

Panellus stipticus - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Panellus stipticus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Fruiting from under a small overhang of soil in the roots of ash.

Boletinellus merulioides - Photo (c) Ben Freeman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ben Freeman
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Boletinellus merulioides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 04:47 PM EDT

Περιγραφή

What I thought was Sebacina schweinitzii in the field, but upon looking at these photos the texture seems distinct, and poroid, matching best with Abortiporus biennis-

Abortiporus biennis - Photo (c) biomatrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by biomatrix
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Abortiporus biennis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 03:43 PM EDT

Περιγραφή

Pink bruising, on Salix.

Daedaleopsis confragosa - Photo (c) jan parie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Daedaleopsis confragosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 01:11 PM EDT
Cerrena unicolor - Photo (c) Gabe T, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gabe T
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Cerrena unicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 12:45 PM EDT

Περιγραφή

In landscaping bed. Brown scabrils on the stipe. Fruiting in rather dry conditions.

Pluteus petasatus - Photo (c) milavth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by milavth
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Pluteus petasatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 12:58 PM EDT
Tubariaceae - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Οικογένεια Tubariaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wearethechampignons

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 02:11 PM EDT
Callistosporium pinicola - Photo (c) Jacob Kalichman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jacob Kalichman
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Callistosporium pinicola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2018 06:08 PM EDT
Tricholomopsis decora - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Tricholomopsis decora, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackstevensmith

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2018 10:32 AM EDT

Περιγραφή

Fruiting from dead wood. Smells like grease paint.

Ετικέτες

Callistosporium pinicola - Photo (c) Jacob Kalichman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jacob Kalichman
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Callistosporium pinicola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018 05:38 AM EDT

Περιγραφή

Growing under hardwoods in a dense mixed forest.

Callistosporium pinicola - Photo (c) Jacob Kalichman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jacob Kalichman
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Callistosporium pinicola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loriannkayaker

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2019 02:38 PM EDT
Tricholomopsis - Photo (c) David Akers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by David Akers
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Γένος Tricholomopsis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenkneidel

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019 10:10 AM EDT
Tricholomopsis decora - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Tricholomopsis decora, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelb

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 09:40 AM EDT
Tricholomopsis decora - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Tricholomopsis decora, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marilynncat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2020 04:31 PM EDT
Mycena - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Trent Pearce
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Γένος Mycena, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krechmer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 11:54 AM EDT
Inocybe tubarioides - Photo (c) John Plischke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by John Plischke
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Inocybe tubarioides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fieldwork427

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 01:54 PM EDT
Agaricineae - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Υποτάξη Agaricineae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahmp4

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 08:41 AM EDT
Callistosporium luteo-olivaceum - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Callistosporium luteo-olivaceum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

cyanula

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022

Τόπος

York, CA-NB, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Unsure

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by pbertner
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 05:40 PM EDT
Candolleomyces - Photo (c) Dustin Dodson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dustin Dodson
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Γένος Candolleomyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 05:41 PM EDT
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Υπογένος Pouzarella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 06:03 PM EDT
Candolleomyces - Photo (c) Dustin Dodson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dustin Dodson
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Γένος Candolleomyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 06:03 PM EDT
Psathyrellaceae - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Οικογένεια Psathyrellaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 06:11 PM EDT
Mycena haematopus - Photo (c) Luca Hickey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luca Hickey
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Mycena haematopus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 06:17 PM EDT
Agrocybe molesta - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Agrocybe molesta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 5145