Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

margaritamalorodova

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 02:09 PM EDT
Oudemansiella - Photo (c) Dougal Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Γένος Oudemansiella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

holly_whited

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 04:39 PM EDT
Bolbitius callistus - Photo (c) jonathan_mack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Bolbitius callistus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2021.
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

holly_whited

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 04:39 PM EDT
Bolbitius callisteus - Photo (c) psc_amc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Bolbitius callisteus [inactive], Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2021.
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heelsplitter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2016

Περιγραφή

Growing on a hardwood log. Possibly maple. Partial veil leaving remnants on cap. Gills deccurent and not serrated. Odor slightly fruity.

Pleurotus dryinus - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Pleurotus dryinus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2016 02:54 PM EDT
Pleurotus dryinus - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Pleurotus dryinus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammay1972

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2017 09:25 AM EST
Pleurotus dryinus - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Pleurotus dryinus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πλευρώτους Γένος Pleurotus

Παρατηρητής

wilywill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 12:56 PM UTC
Πλευρώτους - Photo (c) yoshieslunchbox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

hcloft

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 11:45 AM UTC
Hypsizygus ulmarius - Photo (c) Anthony Zukoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Hypsizygus ulmarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randompast

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 12:22 PM EDT
Pluteus chrysaegis - Photo (c) Rene, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Pluteus chrysaegis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

damned_spot

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 08:46 AM EDT
Gymnopilus - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Γένος Gymnopilus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

frenchman5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 04:39 PM EDT
Tricholomopsis aurea - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Tricholomopsis aurea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cptnaama

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 02:47 PM EST
Gymnopilus - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Γένος Gymnopilus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

alariviere

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2017 11:30 AM EDT
Stereum subtomentosum - Photo (c) Sarah DeLong-Duhon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Stereum subtomentosum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 01:47 PM EDT

Περιγραφή

S. lobatum or S. subtomentosum?

Stereum lobatum - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Stereum lobatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jef

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2006 07:51 PM ADT

Τόπος

Quincy, MA, USA (Google, OSM)
Irpiciporus pachyodon - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Irpiciporus pachyodon, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021.
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbybo123

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 02:15 PM HST
Pleurotus levis - Photo (c) walt sturgeon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Pleurotus levis, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbybo123

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 02:15 PM HST
Pleurotus laevis - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Pleurotus laevis [inactive], Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2021.
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sarahhubert

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 12:30 PM UTC
Agaricaceae - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Οικογένεια Agaricaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elfaulkner

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 11:08 AM CDT
Κοπρίνοψη - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Κοπρίνοψη (Γένος Coprinopsis)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mycowalt

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2003

Περιγραφή

[admin – Sat Aug 14 02:00:10 +0000 2010]: Changed location name from ‘East Palestine Ohio’ to ‘East Palestine, Ohio, USA

Agrocybe molesta - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Agrocybe molesta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

pycnoporus

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2018 04:33 PM EDT

Τόπος

Hammond, IN, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

from lawn

Agrocybe molesta - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Agrocybe molesta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pycnoporus

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 08:23 AM EDT

Τόπος

Hammond, IN, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

In lawn

Agrocybe molesta - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Agrocybe molesta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fieldofmax

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2018 11:37 AM PST

Περιγραφή

I think this is purple brown spore print though it doesn’t seem like it in the picture. Otherwise seems to fit Mushrooms Demystified entry except the season is a bit off and the ring is not well developed. It has been a very mild winter. Im finding that the coloration appears many different ways in different lighting so I included the pic of the cap mid-spore print because it has the truest cap color presentation. I feel like this could also potentially be semiglobata because of the rich organic matter it was sitting in and minimal ring, but it seems a little large for semiglobata. There is deer feces all aver the place in the area where I collected it.

Stropharia ambigua - Photo (c) Natalie McNear, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Stropharia ambigua, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rolypolyjhole

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2021 05:38 PM EST
Amanita lavendula - Photo (c) Tom Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Amanita lavendula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

molyneux

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 11:40 AM EDT

Περιγραφή

Is this right?

Stropharia rugosoannulata - Photo (c) dervogelmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Stropharia rugosoannulata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kyannehilger

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 02:44 PM UTC

Τόπος

Rochester (Google, OSM)
Stropharia rugosoannulata - Photo (c) dervogelmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Stropharia rugosoannulata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahhubert

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 02:20 AM UTC
Agrocybe molesta - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Agrocybe molesta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

krissquirrely

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 02:50 PM PDT

Τόπος

Trout Lake, WA, US (Google, OSM)
Myxacium - Photo (c) kmohatt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Τμήμα Myxacium, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertohanlon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 11:47 AM UTC
Melanoleuca - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Γένος Melanoleuca, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darian_langeler

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Rusty brown spore print, 3cm cap, ochre gills turning Rusty brown, reddish brown stalk. Found growing on structural wood

Gymnopilus luteofolius - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Gymnopilus luteofolius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021.
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1664