Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

squeegie

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 11:02 ΠΜ EDT
Retiboletus ornatipes - Photo (c) Joan Knapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Joan Knapp
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Retiboletus ornatipes, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robbuckbirder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 09:59 ΠΜ EDT
Suillus paluster - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Suillus paluster, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungikingdomqc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 11:06 ΠΜ PST
Cuphophyllus - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Γένος Cuphophyllus, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungikingdomqc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 12:56 ΜΜ PST
Psathyrella - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Γένος Psathyrella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungikingdomqc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 12:56 ΜΜ PST
Psathyrella longipes - Photo (c) Warren Cardimona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Warren Cardimona
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Psathyrella longipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungikingdomqc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 04:44 ΜΜ PST
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Υπογένος Flammuloides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrawolf

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 05:21 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Along the edge of a dirt road, under eucalyptus

Pluteus - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Γένος Pluteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiforager

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 05:01 ΜΜ EDT
Polyporaceae - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Οικογένεια Polyporaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2018
Rhodocybe nuciolens - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Rhodocybe nuciolens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eriogonumla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 10:27 ΠΜ PST

Περιγραφή

Coming up under coast live oaks, caps about 4cm

Lepiota - Photo (c) Sharon Squazzo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sharon Squazzo
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Γένος Lepiota, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yipkiyay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 02:32 ΜΜ PST
Phaeomarasmius erinaceus - Photo (c) Tatiana Bulyonkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Phaeomarasmius erinaceus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Phaeomarasmius erinaceus - Photo (c) Tatiana Bulyonkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Phaeomarasmius erinaceus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yipkiyay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 09:18 ΠΜ PST
Phaeomarasmius erinaceus - Photo (c) Tatiana Bulyonkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Phaeomarasmius erinaceus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlbowls

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 11:43 ΠΜ PST

Περιγραφή

On dead wood under a California Scrub Oak.

Pleuroflammula - Photo (c) verolopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Γένος Pleuroflammula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glasshound

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 03:03 ΜΜ PST
Pleuroflammula - Photo (c) verolopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Γένος Pleuroflammula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possiblybuddha

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 01:27 ΜΜ PST
Pleuroflammula - Photo (c) verolopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Γένος Pleuroflammula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenhills65

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 11:43 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Growing on woodchips by a stream

Hypholoma tuberosum - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Hypholoma tuberosum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaticancindy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 12:16 ΜΜ CST

Τόπος

Ebro (Google, OSM)
Lactarius - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Γένος Lactarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amecoo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 09:29 ΜΜ UTC
Paxillus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Γένος Paxillus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

korinn_mallory

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 11:38 ΠΜ MDT
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Ομοταξία Agaricomycetes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avanicious

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 07:02 ΜΜ IST
Marasmiaceae - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Οικογένεια Marasmiaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izafarr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 01:09 ΜΜ EST
Tapinella panuoides - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Tapinella panuoides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinbraley

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 05:50 ΜΜ CDT
Inocybe - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Γένος Inocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdthomas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 01:54 ΜΜ EDT

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Bobcat?/Domestic cat skeleton,
immature mushrooms at this time, will continue to monitor!
Could it be? Or is it just coincidentally growing there???

Very small Spores about 5-6um
Laccaria sp. seems possible?

Sagaranella - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Garrett Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Γένος Sagaranella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2009
Microporellus obovatus - Photo (c) casmcwest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Microporellus obovatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silverinthestars

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 09:17 ΠΜ PDT
Panaeolus - Photo (c) Julio Alejandro Alvarez Ruiz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julio Alejandro Alvarez Ruiz
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Γένος Panaeolus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

midwestmushroomer

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 04:05 ΜΜ CDT
Physalacria inflata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Adam Kranz
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Physalacria inflata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

nataliemhowe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 10:14 ΠΜ EDT
Phlebia - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Γένος Phlebia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myxomop

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2016

Περιγραφή

field photos @ Observation 262962

Substrate: bark of unk. wood

Habitat: Mid-elevation mixed primary & secondary forest

Ecoregion: Talamanca Montane Forests (NA0167)

Collector(s): S. Sourell

Collection #: LaCr022

Collected for the 2016 Organization for Tropical Studies “Fungi and Fungus-Like Organisms” Course

Rigidoporus umbonatipes - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Rigidoporus umbonatipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myxomop

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2015

Περιγραφή

note slight basal tomentum

Substrate: on moderately decomposed, decorticate wood and sticks of various diam. (unk. sp.)

Habitat: tropical dry forest adjacent to pasture/savannah

Ecoregion: Chiquitano Dry Forests (NT0212)

Collectors: D. Newman, P. Kaishian, D. Ettlinger & T. Padilla

Collection #: JuDe058

Psathyrella - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Γένος Psathyrella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6925