Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)

Παρατηρητής

lindsey888

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 02:52 ΜΜ EDT
Scleroderma citrinum - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Scleroderma citrinum, Ένα μέλος του Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)

Παρατηρητής

madison1022

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 07:12 ΜΜ EDT
Scleroderma citrinum - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Scleroderma citrinum, Ένα μέλος του Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)

Παρατηρητής

grantcape

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 04:26 ΜΜ EDT
Scleroderma citrinum - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Scleroderma citrinum, Ένα μέλος του Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)

Παρατηρητής

emmylu12

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 01:12 ΜΜ EDT
Scleroderma citrinum - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Scleroderma citrinum, Ένα μέλος του Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steph_thecnidarian

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022
Scleroderma areolatum - Photo (c) Harry Harms, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Scleroderma areolatum, Ένα μέλος του Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)

Παρατηρητής

tavenner

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 11:57 ΠΜ EDT
Σκληρόδερμα - Photo (c) szjohnson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

distractedbyfungi

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 09:06 ΠΜ EDT
Hydnellum ferrugipes - Photo (c) Paula DeSanto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paula DeSanto
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Hydnellum ferrugipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pburka

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2019 07:01 ΜΜ EDT

Τόπος

Buttermilk Falls (Google, OSM)
Cinnabarinus - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Υπογένος Cinnabarinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hchrish200

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)
Cinnabarinus - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Υπογένος Cinnabarinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hchrish200

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)
Cinnabarinus - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Υπογένος Cinnabarinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 08:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Originally posted to MycoMap.com on September 2, 2018 by MycoMap.com user: Stephen Russell at https://mycomap.com/10331.

Clavaria amoenoides - Photo (c) jan_thornhill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Clavaria amoenoides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cameronconrad

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 06:15 ΜΜ EDT

Τόπος

Montgomery, NY, US (Google, OSM)
Clavaria amoenoides - Photo (c) jan_thornhill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Clavaria amoenoides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amazingrc

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 08:20 ΠΜ EDT

Τόπος

Murphy (Google, OSM)
Scleroderma polyrhizum - Photo (c) Jonny Renato Ferrari, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jonny Renato Ferrari
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Scleroderma polyrhizum, Ένα μέλος του Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellybaker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 11:49 ΠΜ EDT
Armillaria solidipes - Photo (c) pinonbistro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by pinonbistro
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Armillaria solidipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwimberg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 11:51 ΠΜ EDT
Armillaria solidipes - Photo (c) pinonbistro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by pinonbistro
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Armillaria solidipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangerjonah

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 03:36 ΜΜ EDT
Armillaria solidipes - Photo (c) pinonbistro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by pinonbistro
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Armillaria solidipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jestesness

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 02:09 ΜΜ EDT
Desarmillaria caespitosa - Photo (c) Matthew Hammond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Hammond
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Desarmillaria caespitosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kowtails

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 06:04 ΜΜ EDT
Armillaria gallica - Photo (c) Rocky Houghtby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Armillaria gallica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmah0621

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 10:46 ΠΜ EDT
Desarmillaria caespitosa - Photo (c) Matthew Hammond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Hammond
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Desarmillaria caespitosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shawnsoter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 05:05 ΜΜ EDT
Armillaria mellea - Photo (c) Mattia Menchetti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mattia Menchetti
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Armillaria mellea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikingplantsoh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 01:37 ΜΜ EDT
Armillaria gallica - Photo (c) Rocky Houghtby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Armillaria gallica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenkneidel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 04:53 ΜΜ EDT

Περιγραφή

growing singly or in pairs, base of stem swollen and staining yellow

Armillaria solidipes - Photo (c) pinonbistro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by pinonbistro
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Armillaria solidipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sommerbee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 02:18 ΜΜ EDT
Armillaria solidipes - Photo (c) pinonbistro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by pinonbistro
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Armillaria solidipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tconee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 02:05 ΜΜ EST
Armillaria gallica - Photo (c) Rocky Houghtby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Armillaria gallica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_dm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 09:47 ΠΜ EDT
Armillaria sinapina - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Armillaria sinapina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thevargases

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 12:02 ΜΜ EDT
Armillaria solidipes - Photo (c) pinonbistro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by pinonbistro
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Armillaria solidipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdink

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 12:33 ΜΜ EDT
Armillaria solidipes - Photo (c) pinonbistro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by pinonbistro
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Armillaria solidipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mykidsared0gs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 08:48 ΠΜ EDT
Armillaria gallica - Photo (c) Rocky Houghtby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Armillaria gallica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mykidsared0gs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 05:20 ΜΜ EDT
Armillaria gallica - Photo (c) Rocky Houghtby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Armillaria gallica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

averaceae

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 04:15 ΜΜ EDT
Armillaria solidipes - Photo (c) pinonbistro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by pinonbistro
Η ταυτότητα του χρήστη pulk: Armillaria solidipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 7688