Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 11:33 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisfairbanx

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 03:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Growing in mixed conifer forest under a yew tree. Pileus matte, powdery lipstick-brick red, with raggedy white veil tissue at margin. Lamellae reddish pink, free. Stripe fibrous, reddish with white scales, bruising dark red easily. K+ black, smell indistinct

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brennons

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerrythered

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 09:13 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmartincrossley

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 09:22 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantcape

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 05:22 ΜΜ EST

Περιγραφή

Under some leaf litter on loamy soil

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim323

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 06:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgkoons

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 12:26 ΜΜ PST

Περιγραφή

On 150+ year old Thuja plicata, KOH reaction red, red-orange (pictured in close up of collection)

Pores .75-1 per cm, with white sebiculum, microscopy pending

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birkebak

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 12:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainakrakowiak

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 03:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caseygirard

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 10:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cynthia326

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023

Τόπος

Fleetwood (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reallifeecology

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2017 05:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lila_ai

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 04:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lydiasee

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 05:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomandjill

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 12:41 ΜΜ EST

Περιγραφή

In sandy soil and pine duff under Pinus strobus. Smells like mushroom, like grocery store Agaricus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 02:11 ΜΜ EST

Περιγραφή

Small white mushrooms were growing on decorticated hardwood log. Crowded and slimy on top.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomandjill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 03:21 ΜΜ EST

Περιγραφή

Stuck to fallen leaves and limb of Tulipfera liriodendron. It seemed to act as an adhesion between the two.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 12:39 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Under white pine, maple and rhododendron. All white, cap to 2 cm. Very acrid after 5 seconds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raddice

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 12:39 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewjohnson00

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 03:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2019 11:48 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradley4052

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023

Περιγραφή

Gills

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 03:36 ΜΜ PST

Τόπος

Imperial, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chasemoser

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 04:24 ΜΜ EDT

Τόπος

Severn, ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Seemed to be growing from the duff rather than directly from wood. Found in mixed hardwood/conifer forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cora_meador

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 01:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandiequark

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 05:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrll

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 09:08 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashbarcelona

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 03:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 09:47 ΠΜ PST

Περιγραφή

Found by Victoria; SDNWR intern.

C. cf. muscigena?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oqt

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 11:46 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_pulk

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 03:34 ΜΜ EDT

Περιγραφή

???

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kanglan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 10:01 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torres-grant

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

Growing at the base of a Chamise

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozburgos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 06:12 ΜΜ CST

Τόπος

Oaxaca, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ledum

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 10:52 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinbraley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 08:26 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 11:07 ΠΜ AST

Περιγραφή

On angiosperm wood in hygrophytic forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moorebuesing

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 11:29 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 12:05 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on rock in an ice cave

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudydiaz

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 08:45 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcowles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 01:21 ΜΜ MST

Περιγραφή

V120. Growing on a dead branch that was lying on the ground in a mesquite bosque at 3300 ft. in elevation. Each disk was smaller than my fingernail. Resembles Aleurodiscus, but I am not sure that is the ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 11:46 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supertiger

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

the capped mushroom in with the sweetgum xylaria

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmccabe73

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 10:32 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Django working up microscopy and sequencing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 06:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Gregarious on thick sedge debris over peat in wet meadow, under Carex and Betula glandulosa. Spores small, white, smooth, ellipsoid, inamyloid. Photos taken in dark conditions — see tackle box photo for mostly accurate color

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah_mycelia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 10:16 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Growing on an old earth star!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mushycarrots

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 03:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tacollalex

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 05:37 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found under tomato plant in a huge clump. I don’t know the term but it feels hairy or moss like on the stem and cap and rubbed off on my fingers

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 03:04 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 03:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 03:43 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doodlemomster88

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 12:44 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοπρίνοψη (Γένος Coprinopsis)

Παρατηρητής

thiscouldbeagarden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 04:32 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Growing in a pile of wood chips

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 09:12 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Clavulinopsis "sp-PA02"
DNA - ITS - Nanopore
Unbelievable check

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 07:16 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Collected beneath the same tree as my other observation of this same species- https://www.inaturalist.org/observations/171660035
Seems to be prolific among the magnolia duff but does not appear to be infecting any other duff present.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 01:57 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Arhennaria?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2014

Περιγραφή

Growing in wet mixed duff. Some appeared to be emerging from Redwood needles, but difficult to determine. The first image shows some that were emerging from a rotten Rhododendron (?) twig. Other options are California-Bay Laurel (Umbellularia californica) and Coast Live Oak (Quercus agrifolia) leaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oqt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 02:22 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lohityt

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023

Τόπος

Mala (Google, OSM)

Περιγραφή

Golden-backed Frog
Mushroom grown on frog body

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2018

Περιγραφή

Barrio Río Cañas Abajo. Found in lower/mid elevation moist secondary forest on bank along side of trail under Myconia sp. shrub. Substrate appears to be seeds, but could be sclerotium. Perithecia are cone shaped bumps, some are dull and some come to a point giving the impression of spikes, perhaps depending on the stage of development.

Image #1: 10x handlens
Image #2: 10x handlens
Image #4: 10x handlens

Originally posted to Mushroom Observer on Dec. 5, 2018.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholasrocha

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 11:13 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in moss on the bank of a creek (which had receded).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill_sheehan

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 10:58 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On White Oak (Quercus alba); in oak-hickory woods.
Very decayed wood. Fungus viewed on this dead tree for four years.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquilus_aquila

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockdean

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 04:15 ΜΜ PDT

Περιγραφή

In forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokgee

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 08:30 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 02:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandymushii

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 10:46 ΠΜ PDT

Περιγραφή

White mushroom growing out of redwood duff,
Decurrent gills,
Hairy cap margin,
White mycelium,
Brown spored,
Sweetish eraser odor,
Eraser texture,
Strong yellow UV rxn on stipe/interior flesh/gills,
Indistinct taste,
No KOH rxn

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcswart

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 12:37 ΜΜ SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_stone

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 08:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandiequark

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 04:55 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hideyukimatsui

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 10:09 ΠΜ JST

Περιγραφή

DSC05794lm3DPPSm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2012

Περιγραφή

Substrate: on well decomposed wood, changing to 5B7 in KOH, odor of ginger

Habitat: dry semideciduous forest [Curupaú (Anadenanthera colubrina) / Motacú (Attalea phalerata) / Bamboo (Chusquea spp.) / Bibosi (Ficus sp.)]

Ecoregion: intersection of Chiquitano Dry Forests (NT0212) and Cerrado Savanna (NT0704)

Collectors: D. Newman, I. Cuba Pinto, E. Melgarejo Estrada, D. Camacho Ramirez & S. Montaño Poquiviqui.

Collection #: DSN12.295 (SS86)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019

Περιγραφή

confirms my suspected ID at Observation 135451

Originally posted to Mushroom Observer on Apr. 21, 2019.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2019 11:12 ΠΜ -05

Περιγραφή

No Specimen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2008 01:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 12:02 ΜΜ PST

Περιγραφή

not sure, on rotten conifer wood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 11:00 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danmorton

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 08:38 ΠΜ HST

Περιγραφή

Spore deposit white. Cap 2.3 - 4 cm across, not hygrophanous. Stipe 2.2 - 2.7 cm long x 3 - 6 mm thick, white rhizomorphs dense at the base. Odor slightly grassy. Taste mild, leaving a slight lingering astringent sensation. Gills up to 3.5 mm tall, most 2 - 3 mm. Spores inamyloid, elliptic, smooth, (4.4) 4.43 - 4.9 (5.1) x (2.6) 2.7 - 3 (3.4) µm. Q = 1.55 - 1.7. Although I'm not an expert, I believe the pileus pigment is intracellular. Could also be Clitocybe ramigena due to the shorter stipe and darker gills, but I chose R. pruinosa due to the cap color, odor, and intracellular pileus pigmentation (versus pigment in slightly thickened hyphae walls or very finely encrusted hyphae). These were growing in a Sitka Spruce/Douglas Fir forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larissatpereira

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 10:41 ΠΜ -03

Περιγραφή

Marasmius edwallianus Henn.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melica_slo

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2008 10:36 ΠΜ CEST

Περιγραφή

On Amelanchier ovalis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallampero

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2019

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on Apr. 4, 2019.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiepoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 06:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aethelflead

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 11:42 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 02:04 ΜΜ PST

Περιγραφή

Under Abies grandis, tan oak and Hemlock. Not much taste or odor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenmountainparrot

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 09:55 ΠΜ NZST

Περιγραφή

ID is just a guess : )

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ym_wang_pnw

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 12:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Anamorph, on rabbit dung

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidfbird

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 03:07 ΜΜ EST

Περιγραφή

On a 475 million-year-old limestone outcrop (bioclastic lime packstone). These beds were laid down in a marine environment when the atmosphere held 10 times more CO2 and sea level was 200-300 m higher than today. There was a worldwide biological deposition of calcite in marine sediments, of which these beds are a sample. This lichen settles inside the crystals and slowly contributes to the cliff's erosion. (The bed of the marsh in front of the cliffs is composed of marl and I wonder if this lichen is largely responsible for that). The lichen field is very extensively present in almost all soft seams (interbedded with harder shale that is colonized by Acarospora) along the 800 m outcrop in the bird sanctuary. I have previously submitted this as Bagliettoa calciseda, and I wanted to confirm that with microscopy. The putative perithecia are 0.15 to 0.3 um (see photo - they are smaller than the width of the lines on my ruler), and are easy to remove though difficult to section, because of their size and because they are filled with crystalline inclusions (emphasized in one photo with crossed polarizers). At higher magnification it is possible to see that even the blackish soredia embed themselves in the transformed calcite. I was not able to find any asci, nor any spores. There are 'spores' abundantly present, which are one- and two-celled, brown, widely germinating to produce brown filaments that run over and through the 'perithecia'. See in particular the photo where they appear to form a surface net. Phycobionts (Trebouxia, I think) also abundant in the 'perithecia'. I get the impression that the perithecia are glorified soredia. Without spores, it remains that this could be Bagliettoa or Thelidium. I will return some day to try to find some fertile perithecia. This text is not as long as the time spent examining this lichen.

Sur un affleurement calcaire vieux de 475 millions d'années (packstone calcaire bioclastique). Ces lits ont été déposés dans un environnement marin lorsque l'atmosphère contenait 10 fois plus de CO2 et que le niveau de la mer était de 200 à 300 m plus haut qu'aujourd'hui. Il y a eu un dépôt biologique mondial de calcite dans les sédiments marins, dont ces lits sont un échantillon. Ce lichen s'installe dedans les cristaux et contribue lentement à son effritement. (Le lit du marais devant les falaises est composé de marne et je me demande si ce lichen en est largement le responsable). Le champ de lichens est très largement présent sur presque toutes les couches molles (interstratifiées avec du schiste plus dur colonisé par Acarospora) le long de l'affleurement de 800 m dans la réserve d'oiseaux. J'ai déjà soumis cela sous le nom de Bagliettoa calciseda, et je voulais le confirmer par microscopie. Les périthèces putatifs mesurent de 0,15 à 0,3 um (voir photo - ils sont plus petits que la largeur des lignes sur ma règle), et sont faciles à enlever bien que difficiles à sectionner, en raison de leur taille et parce qu'ils sont remplis d'inclusions cristallines (visibles dans une photo avec polariseurs croisés). A plus fort grossissement, il est possible de voir que même les sorédies noirâtres s'incrustent dans la calcite transformée. Je n'ai pas pu trouver d'asques, ni de spores. Il y a des « spores » abondamment présentes, qui sont unicellulaires et bicellulaires, brunes, qui germent largement pour produire des filaments bruns qui parcourent et traversent les « périthèces ». Voir notamment la photo où elles semblent former un filet de surface. Phycobiontes (Trebouxia, je crois) également abondants dans les 'périthèces'. J'ai l'impression que les périthèces sont des sorédies glorifiées. Sans spores, il reste que cela pourrait être Bagliettoa ou Thelidium. Je reviendrai un jour pour essayer de trouver des périthèces fertiles. Ce texte n'est pas aussi long que le temps passé à examiner ce lichen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

unison

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 03:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huafang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2018 12:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 01:08 ΜΜ -05

Τόπος

Pastaza, EC-PA, EC (Google, OSM)

Περιγραφή

On a hardwood log

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 09:21 ΠΜ EDT

Τόπος

Dorsey Run Rd. (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian_white

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 12:36 ΜΜ BST

Τόπος

Cumbria, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 01:27 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 10:11 ΠΜ EDT

Περιγραφή

In a corn field.

Ετικέτες