Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

myxomop

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2003

Τόπος

Utah, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

from http://coo.fieldofscience.com/2012/05/mushroom-tree.html

Date inferred from EXIF data. The image is hosted in an index (http://herb.linkrealms.com/) which contains a variety of personal images, all presumably belonging to one Herb Flower (pseudonym?), founder of Mythyn Interactive, LLC, based in Riverton, Utah. Given the space this image shares among various hiking and goat camping photos, all shot in believably Utonian settings, the location is assumed to be somewhere in Utah.

If/when I can contact Mr. Flower or direct his attention to this observation, we may know more.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phroxian

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 02:23 AM EDT

Περιγραφή

on rotten hardwood, bioluminescent ( a bit dry)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

just_add_water

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brobsturner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2020 12:40 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2016 03:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On leaves and rocks

Ετικέτες

i'1

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2019 12:44 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lala_g

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2019 10:25 AM UTC

Περιγραφή

thin white, on dead wood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2018 02:15 PM NZDT

Περιγραφή

Growing on fallen logs in native beech forest. Caps to 65 mm across, dark brown in the centre, fading to fawn at the margin. Gills white, attached to stem. Stems fawn-brown, pale towards the apex, darker towards the base.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 10:14 AM PDT

Περιγραφή

Growing from sphagnum in a floating bog. Rooting stipe, caps 1.5-2ish cm max. Vouchered

Pic 2 spores in KOH

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattbarrett

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2020 09:57 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2019 01:13 PM PDT

Περιγραφή

on underside of downed oak tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2014 11:04 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2017 09:10 AM PST