Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hills47448

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 11:40 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 06:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 09:20 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 01:07 PM EDT

Περιγραφή

Growing on old mushrooms. Conidia are ellipsoid, hyaline, eguttulate.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 07:39 PM CDT

Περιγραφή

Growing from soil in mixed wood forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phillymycobeth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 10:25 AM EDT

Τόπος

Broomall, PA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 02:42 PM EDT

Περιγραφή

Is this an Amanita with pore like gills? Or a bolete with an Amanita like cap?

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

vikrantk

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 05:43 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john1859

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 03:31 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serenella

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 10:01 AM EDT

Τόπος

Boswell, PA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdrov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 03:03 PM EDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

just_add_water

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

In deciduous hardwood forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2014 11:06 AM EDT

Τόπος

Finland, MN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 04:45 PM PDT

Τόπος

Philomath, OR, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Unfortunately stunted and pre-dehydrated.. too hot and dry outside.. Growing from deformed masses of Kuehneromyces lignicola. Very fruity smelling.

Some specimens were left attached and log was moved into a damp creekbed to revisit in case of further development

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleycovey

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 03:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmccabe73

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 04:17 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 11:10 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomandjill

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 12:35 PM EDT

Περιγραφή

On stick in mixed forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peoplemcnuggett

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 04:55 PM MDT

Τόπος

Red Deer (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildaz

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 11:34 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandymushii

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 01:43 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandymushii

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 07:10 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandymushii

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 12:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpearlstein

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewkhitsun

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 12:37 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warren_cardimona

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 01:02 PM PST

Τόπος

Caspar, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαράσμιος (Γένος Marasmius)

Παρατηρητής

mamabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 02:28 PM CDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021

Περιγραφή

Cap to 25 cm, cap to 9 cm. Mild flavor, under Douglas fir. Staining red after thirty seconds. Cap subviscid stem dry. Gills fluorescent green in 365 nanometer ultraviolet light.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

mfsc

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 02:19 PM +07

Τόπος

ME FARM SUK CRAFT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sommerbee

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 03:37 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crowntipped

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 06:41 PM CDT

Περιγραφή

In litter of 2-needle pine. No distinct smell or taste. KOH negative

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 12:57 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biophilic1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 01:04 PM PST

Περιγραφή

Inat suggested Boletes but this has gills, look sort of like Deer Mushrooms but may be wrong. Final pic is substrate/in situ

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 12:18 PM PDT

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 12:52 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gagesutton1

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 12:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenniferarrow7

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 09:27 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bamm321

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2019 08:06 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygrl67

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Perhaps...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleys_epic_adventures

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 06:41 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 07:02 PM PDT

Περιγραφή

aff.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rotw_dirtbag

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 11:10 AM PDT

Περιγραφή

In water meter boxes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tgl11

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 04:39 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουτσουνάδα (Papaver rhoeas)

Παρατηρητής

lukasz1979

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 07:14 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_earle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2005 09:07 AM PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2017 12:24 PM NZST

Περιγραφή

Same as http://naturewatch.org.nz/observations/6516914. These are younger fruit bodies collected from the same spot. On soil beneath Swamp Cypress (Taxodium) trees but actually appear to be growing on remains of fallen leaves. Caps up to 35 mm across, pale fawn with darker fawn streaks radiating out from the centre, centrally depressed. Stems coloured similarly. Gills also fawn.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

broventures

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 09:54 AM CDT

Περιγραφή

see 5/15/22 observation for more photos, more mushrooms, and more details!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smschnerremd

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 08:08 PM CDT

Περιγραφή

2 cm long, growing on what is probably a oak log as it was in an oak savanna. Rubbery texture. Could not get it to bruise any color . 3rd photo showing sltly yellowish from KOH on left side

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ym_wang_pnw

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 01:40 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ym_wang_pnw

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 12:08 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 11:37 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 10:49 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronef

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2014 11:29 AM AEST

Περιγραφή

This is that special fungus that hangs down from the underside of logs in shaded areas. Sometimes it is under logs on the ground. I have other colours in other locations.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phewlett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 11:12 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myxomop

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2012

Περιγραφή

In high-elevation Quercus forest in the Talamanca mountains.

Collected for the 2012 Organization for Tropical Studies “Fungi and Fungus-Like Organisms” Course, lead by Drs. Andy Miller, Priscila Chaverri, Greg Mueller, Carlos Rojas and Julietta Carranza.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rikipryg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2018 01:34 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdcohenesq

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturephotosuze

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 01:47 PM PST

Περιγραφή

Vogel Flat
Growing on the underside of a piece of wood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2012

Περιγραφή

Under Abies religiosa.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masonlalley

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 08:47 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acorncap

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 02:08 PM PST

Περιγραφή

Andy’s Orchids

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davegoodward

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 01:08 PM PDT

Περιγραφή

Found under Lodgepole Pine and Limber Pine, at 9,940 ft. elevation, at Sugarloaf Peak, San Bernardino Mountains, San Bernardino County CA. It was under a dead lodgepole, but only a few feet away from Limber Pines, including three sapling Limber Pines only 3 feet away. There are no other tree species at this location. It is quite dry, with no precipitation for months. It was under a mounded layer of dry duff. No other mushrooms fruiting except one fruiting of Neolentinus ponderosus at the base of a Lodgepole Pine.
Staining on the stem was bright yellow when fresh, but darkened somewhat as it aged in transport and in refrigerator for one day. Odor mild but slightly unpleasant. Taste soapy, unpleasant. I considered Hygrophorus but the gills are not waxy feeling. The cap feels dry. When wet down, it felt very slightly viscid. The fibrils are innate in the pileus. There is no vestige of a partial veil. The gills are of ranked length. The stipe is solid and quite tough. It is similar in appearance to Tricholoma muricatum, but the taste is not farinaceous, and the season and location are different as well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber_

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2020 08:54 AM PDT

Περιγραφή

On olive leaf litter after light rain early in morning

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2017 08:31 PM PST

Τόπος

Tierrasanta, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing completely UNDER a fallen log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 05:48 PM EDT

Περιγραφή

Spores apparently hyaline and globose, small not ornamented

Pileipellis hyphae with incrustation (?) or septa appearing ladderlike

clamps not observed

cheilocystidia apparently present and clavate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aldendirks

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2018 05:04 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbassa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2019 02:34 PM EST

Τόπος

Annandale, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epopov

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2010 08:08 AM MSK

Περιγραφή

on porcupine needles

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellegaardsnatur

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 12:41 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

framingjune

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 08:55 AM EDT

Περιγραφή

In an oak hammock, found on 1/4” twigged saplings

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myxomop

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2003

Τόπος

Utah, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

from http://coo.fieldofscience.com/2012/05/mushroom-tree.html

Date inferred from EXIF data. The image is hosted in an index (http://herb.linkrealms.com/) which contains a variety of personal images, all presumably belonging to one Herb Flower (pseudonym?), founder of Mythyn Interactive, LLC, based in Riverton, Utah. Given the space this image shares among various hiking and goat camping photos, all shot in believably Utonian settings, the location is assumed to be somewhere in Utah.

If/when I can contact Mr. Flower or direct his attention to this observation, we may know more.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phroxian

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 02:23 AM EDT

Περιγραφή

on rotten hardwood, bioluminescent ( a bit dry)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

just_add_water

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brobsturner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2020 12:40 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2016 03:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On leaves and rocks

Ετικέτες

i'1

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2019 12:44 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lala_g

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2019 10:25 AM UTC

Περιγραφή

thin white, on dead wood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2018 02:15 PM NZDT

Περιγραφή

Growing on fallen logs in native beech forest. Caps to 65 mm across, dark brown in the centre, fading to fawn at the margin. Gills white, attached to stem. Stems fawn-brown, pale towards the apex, darker towards the base.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 10:14 AM PDT

Περιγραφή

Growing from sphagnum in a floating bog. Rooting stipe, caps 1.5-2ish cm max. Vouchered

Pic 2 spores in KOH

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattbarrett

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2020 09:57 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2019 01:13 PM PDT

Περιγραφή

on underside of downed oak tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2014 11:04 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2017 09:10 AM PST