Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zorille

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 02:17 ΜΜ CET
Thalloidima tauricum - Photo (c) Rémy Poncet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rémy Poncet
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Thalloidima tauricum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heinzandreas

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 01:59 ΜΜ CEST
Lupinus polyphyllus - Photo (c) Emma Kennedy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Emma Kennedy
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Lupinus polyphyllus, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sturlu

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 11:57 ΠΜ CET
Unio pictorum - Photo (c) Lenka Janochova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lenka Janochova
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Unio pictorum, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 12:02 ΜΜ CET
Gonyodiscus rotundatus - Photo (c) Cedric Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cedric Lee
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Gonyodiscus rotundatus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)

Παρατηρητής

elismaho

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 09:05 ΠΜ CET

Περιγραφή

Vogelschlag an Glas, Parkside Regensburg, Totenstarre schon eingetreten, relativ frisch

Ευρασιατική Μπεκάτσα - Photo (c) Roberto Ghiglia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto Ghiglia
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Ευρασιατική Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zorille

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 02:17 ΜΜ CET
Toninia taurica - Photo (c) Rémy Poncet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rémy Poncet
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Toninia taurica [inactive], Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2023
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

winterling

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 05:55 ΜΜ CEST
Turritis glabra - Photo (c) Zdeněk Kabát, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Zdeněk Kabát
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Turritis glabra, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγυπτιακή Χήνα (Alopochen aegyptiaca)

Παρατηρητής

heinzandreas

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 11:04 ΠΜ CEST
Αιγυπτιακή Χήνα - Photo (c) Luís Lourenço, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Luís Lourenço
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Αιγυπτιακή Χήνα (Alopochen aegyptiaca)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

winterling

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 06:45 ΜΜ CEST
Solanum dulcamara - Photo (c) Alexander Baransky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Baransky
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Solanum dulcamara, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waldschrat93

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 10:06 ΠΜ CEST
Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας (Limax maximus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

winterling

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 05:59 ΜΜ CEST
Tabanus sudeticus - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Tabanus sudeticus, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

winterling

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 04:39 ΜΜ CEST
Silene flos-cuculi - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Silene flos-cuculi, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heinzandreas

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 11:04 ΠΜ CEST
Coenonympha arcania - Photo (c) Shamil Murtazin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shamil Murtazin
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Coenonympha arcania, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melina10

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 10:58 ΠΜ CEST

Τόπος

6993, Österreich (Google, OSM)
Gentiana acaulis - Photo (c) OggioniAle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by OggioniAle
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Gentiana acaulis, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοφόρος (Coronella austriaca)

Παρατηρητής

detlef_buttner

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Στεφανοφόρος - Photo (c) Daniel Branch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Branch
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Στεφανοφόρος (Coronella austriaca)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

achim21

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 12:52 ΜΜ CEST
Soldanella alpina - Photo (c) C. E. Timothy Paine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Soldanella alpina, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

achim21

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 12:52 ΜΜ CEST
Soldanella alpina - Photo (c) C. E. Timothy Paine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Soldanella alpina, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

achim21

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 12:52 ΜΜ CEST
Soldanella - Photo (c) veljmies, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by veljmies
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Γένος Soldanella, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

achim21

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 02:10 ΜΜ CEST
Lycopodium clavatum - Photo (c) Timothy McNitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Timothy McNitt
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Lycopodium clavatum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

achim21

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 01:00 ΜΜ CEST
Daphne mezereum - Photo (c) Неруш Владимир, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Неруш Владимир
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Daphne mezereum, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

achim21

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 02:03 ΜΜ CEST
Vaccinium vitis-idaea - Photo (c) Sam Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Vaccinium vitis-idaea, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

achim21

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 04:23 ΜΜ CEST
Petasites paradoxus - Photo (c) Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Petasites paradoxus, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raddan

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Trollius europaeus - Photo (c) Соколков Юрий Павлович, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Соколков Юрий Павлович
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Trollius europaeus, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raddan

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 08:23 ΠΜ CEST
Anthyllis vulneraria - Photo (c) Thomas Horvath, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Horvath
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Anthyllis vulneraria, Ένα μέλος του Ανθυλλίδα (Γένος Anthyllis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

achim21

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 12:51 ΜΜ CEST
Trollius europaeus - Photo (c) Соколков Юрий Павлович, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Соколков Юрий Павлович
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Trollius europaeus, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raddan

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 11:57 ΠΜ CEST
Soldanella alpina - Photo (c) C. E. Timothy Paine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Soldanella alpina, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raddan

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 11:57 ΠΜ CEST
Soldanella alpina - Photo (c) C. E. Timothy Paine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Soldanella alpina, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raddan

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 11:57 ΠΜ CEST
Soldanella - Photo (c) veljmies, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by veljmies
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Γένος Soldanella, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melina10

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023
Merodon equestris - Photo (c) Christian Sørensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Sørensen
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Merodon equestris, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist_1337

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 03:16 ΜΜ CEST

Τόπος

Mittelberg (Google, OSM)
Oreina - Photo (c) Ettore Balocchi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pstimmler: Γένος Oreina, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 166