Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 06:06 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 01:22 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 12:24 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Vogelschlag

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 01:15 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 03:13 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδροβάτραχος (Hyla arborea)

Παρατηρητής

knarfoh

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 09:56 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 05:06 ΜΜ CEST

Τόπος

6991, Österreich (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλπική Μαρμότα (Marmota marmota)

Παρατηρητής

bobbislav

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 07:57 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνολαγόποδας (Lagopus muta)

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 01:03 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακαμπτίς Η Νηπία (Anacamptis morio)

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 04:02 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 04:41 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτίτης (Actitis hypoleucos)

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 05:36 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 02:41 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 02:28 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 09:57 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip_schaffer

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 11:24 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Could be the same individual as: https://www.inaturalist.org/observations/152044394

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielellehammerlarsen

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 04:46 ΜΜ CEST

Τόπος

Vienna Austria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτή Νεροχελώνα (Emys orbicularis)

Παρατηρητής

monika377

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Austria (Google, OSM)

Περιγραφή

aufgenommen von meinem Neffen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 02:35 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 12:52 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 11:52 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 02:31 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2018 12:46 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 12:48 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 01:13 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 09:29 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faas_beni

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2018 04:02 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστρίτης (Vipera berus)

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2018 03:02 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 01:27 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 11:12 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2018 03:38 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Kokon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2019 10:49 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2019 03:39 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2019 10:35 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 12:25 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαμαλάκι (Macroglossum stellatarum)

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 11:00 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

piambr

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 12:36 ΜΜ WEST
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

piambr

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 05:46 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 05:33 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 01:43 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 03:09 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 01:13 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 04:15 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022

Τόπος

Teufelslochgraben (Google, OSM)

Περιγραφή

Beobachterin: Johanna Pausch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2018 01:04 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pstimmler

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 02:18 ΜΜ CEST