Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erichsieh

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 07:51 PM CST
Petaurista grandis - Photo (c) jamesmifan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Petaurista grandis, Ένα μέλος του Σκιουρίνες (Υποοικογένεια Sciurinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_chi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2018 08:33 PM CST

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)
Petaurista - Photo (c) matthewkwan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Γένος Petaurista, Ένα μέλος του Σκιουρίνες (Υποοικογένεια Sciurinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenlyu

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2018 07:15 PM HST

Τόπος

台灣台中市 (Google, OSM)
Petaurista lena - Photo (c) 冰河, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Petaurista lena, Ένα μέλος του Σκιουρίνες (Υποοικογένεια Sciurinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrashchang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2016 07:09 PM CST
Petaurista lena - Photo (c) 冰河, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Petaurista lena, Ένα μέλος του Σκιουρίνες (Υποοικογένεια Sciurinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 07:02 AM CST
Paguma larvata larvata - Photo (c) 古國順, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Paguma larvata ssp. larvata, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacky_yu

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2018 03:26 AM AWST
Paguma larvata larvata - Photo (c) 古國順, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Paguma larvata ssp. larvata, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

packardr90

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2018 10:49 PM HST
Horornis - Photo (c) a-giau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Γένος Horornis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonxon

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 07:32 AM UTC
Dicrurus macrocercus - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Dicrurus macrocercus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shihfenghsi

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 12:24 PM CST
Streptopelia chinensis - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Streptopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

o1v1c7

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 08:47 AM UTC
Sterninae - Photo (c) Steve Attwood, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Υποοικογένεια Sterninae, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

o1v1c7

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 07:50 AM UTC
Ardeidae - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Οικογένεια Ardeidae, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2014 01:11 AM CET
Tarsiger johnstoniae - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Tarsiger johnstoniae, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2014 08:25 AM CET
Zoothera aurea - Photo (c) 吳政翰, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Zoothera aurea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 03:16 PM CST
Anas zonorhyncha - Photo (c) Greg Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Anas zonorhyncha, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 03:17 PM CST
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Andy Gooden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)
Acridotheres javanicus - Photo (c) Yu Ching Tam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Acridotheres javanicus, Ένα μέλος του Μάινα (Γένος Acridotheres)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenember13

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 09:03 AM UTC
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Andy Gooden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenember13

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 09:21 AM UTC
Lonchura punctulata - Photo (c) Michael, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Lonchura punctulata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλος Ερημοσφυριχτής Charadrius leschenaultii

Παρατηρητής

yyykkyyykk

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)
Μεγάλος Ερημοσφυριχτής - Photo (c) carmenor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Μεγάλος Ερημοσφυριχτής (Charadrius leschenaultii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Μάινα Acridotheres tristis

Παρατηρητής

greenember13

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 12:39 PM UTC
Κοινή Μάινα - Photo (c) VarmaX, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Κοινή Μάινα (Acridotheres tristis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελατοτρύγονο Streptopelia orientalis

Παρατηρητής

greenember13

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 12:31 PM UTC
Ελατοτρύγονο - Photo (c) Lip Kee Yap, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Ελατοτρύγονο (Streptopelia orientalis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redbirdwu

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Περιγραφή

飛羽(約20cm)

Strix nivicolum - Photo (c) N. Mahathi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Strix nivicolum, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jilltimechen

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 02:11 PM AWST
Grona triflora - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Grona triflora, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 04:55 PM CST
Grona triflora - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Grona triflora, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

winkaih

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2018 12:09 AM AWST
Grona triflora - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Grona triflora, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pohaochen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Περιγραφή

自動相機影片截圖

Urva urva formosana - Photo (c) Alex Shen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Urva urva ssp. formosana, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsgoldx5

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 09:22 AM UTC
Crinum asiaticum - Photo (c) Cody Hough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Crinum asiaticum, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsgoldx5

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Cordia subcordata - Photo (c) Steve Wells, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Cordia subcordata, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsgoldx5

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Guettarda speciosa - Photo (c) John Howes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Guettarda speciosa, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsgoldx5

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Euphorbia atoto - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Euphorbia atoto, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 6343