Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

et9911086

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 11:05 AM CST
Phallus - Photo (c) Dawan Kraithong, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dawan Kraithong
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Γένος Phallus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walter_wang1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 10:18 AM CST
Tridax procumbens - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Tridax procumbens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tern911

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 08:57 AM CST

Τόπος

台灣台南市 (Google, OSM)
Trianthema portulacastrum - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Trianthema portulacastrum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius)

Παρατηρητής

sonxon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 09:05 AM CST
Γαλαζοκότσυφας - Photo (c) Juan Aísa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Aísa
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γραμμοτσικνιάς (Butorides striata)

Παρατηρητής

sonxon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 08:53 AM CST
Γραμμοτσικνιάς - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Γραμμοτσικνιάς (Butorides striata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tranglee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 12:39 PM CST

Περιγραφή

黑冠麻鷺

Gorsachius melanolophus - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Gorsachius melanolophus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsincandy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 03:48 PM CST

Περιγραφή

落水,撈起後以毛巾擦乾後飛走

Psilopogon nuchalis - Photo (c) Mengti Yang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mengti Yang
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Psilopogon nuchalis, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 02:34 PM CST
Mussaenda - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Γένος Mussaenda, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυστραλιανό Πεύκο (Casuarina equisetifolia)

Παρατηρητής

cmina_chang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 07:33 AM CST
Αυστραλιανό Πεύκο - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Αυστραλιανό Πεύκο (Casuarina equisetifolia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 07:58 AM CST
Melaleuca - Photo (c) Klaus Bohn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Klaus Bohn
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Γένος Melaleuca, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 08:24 AM CST

Τόπος

Yulin, TW-TA, TW (Google, OSM)
Rhyothemis variegata - Photo (c) marcelfinlay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by marcelfinlay
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Rhyothemis variegata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 09:44 AM CST
Brachythemis contaminata - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Zinogre
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Brachythemis contaminata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist33435

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 09:59 AM CST
Diploderma swinhonis - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Diploderma swinhonis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist33435

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 10:00 AM CST
Diploderma swinhonis - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Diploderma swinhonis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiuluan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 11:43 AM CST
Selenicereus undatus - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Selenicereus undatus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenwei

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 01:45 PM CST
Ardisia - Photo (c) Grayson Sasser, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Grayson Sasser
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Γένος Ardisia, Ένα μέλος του Μυρσινοειδή (Υποοικογένεια Myrsinoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenwei

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 01:39 PM CST
Diploderma swinhonis - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Diploderma swinhonis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenwei

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 01:48 PM CST
Arenga engleri - Photo (c) Lin Scott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lin Scott
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Arenga engleri, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenwei

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 01:58 PM CST
Mauremys sinensis - Photo (c) 金翼白眉, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 金翼白眉
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Mauremys sinensis, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhihweitsai

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 03:58 PM CST

Τόπος

名間鄉, TW (Google, OSM)
Melinis repens - Photo (c) Teale Britstra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Teale Britstra
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Melinis repens, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhihweitsai

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 05:25 PM CST
Dactyloctenium aegyptium - Photo (c) Roddy CJ Ward, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roddy CJ Ward
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Dactyloctenium aegyptium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhihweitsai

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 04:27 PM CST

Τόπος

名間鄉, TW (Google, OSM)
Eleusine indica - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Eleusine indica, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhihweitsai

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 04:27 PM CST

Τόπος

名間鄉, TW (Google, OSM)
Passiflora foetida - Photo (c) bq5naturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Passiflora foetida, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhihweitsai

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 04:03 PM CST

Τόπος

名間鄉, TW (Google, OSM)
Saccharum spontaneum - Photo (c) 金翼白眉, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 金翼白眉
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Saccharum spontaneum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhihweitsai

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 04:26 PM CST

Τόπος

名間鄉, TW (Google, OSM)
Saccharum spontaneum - Photo (c) 金翼白眉, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 金翼白眉
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Saccharum spontaneum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssnp139

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 03:51 PM CST
Megathyrsus maximus - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Megathyrsus maximus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssnp139

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 04:14 PM CST
Passiflora suberosa - Photo (c) Subramanian Sevgan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Subramanian Sevgan
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Passiflora suberosa, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ph-hsu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)
Χελιδόνι Του Ειρηνικού - Photo (c) Soh Kam Yung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Soh Kam Yung
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Χελιδόνι Του Ειρηνικού (Hirundo tahitica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ph-hsu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)
Accipiter soloensis - Photo (c) John Clough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Clough
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Accipiter soloensis, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ph-hsu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)
Acridotheres javanicus - Photo (c) Yu Ching Tam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Yu Ching Tam
Η ταυτότητα του χρήστη pseudoshuigeeee: Acridotheres javanicus, Ένα μέλος του Μάινα (Γένος Acridotheres)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 7035