Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pseudoshuigeeee

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 09:37 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yichinchen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 09:19 AM HST

Τόπος

台灣屏東縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist12227

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aerobird

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 03:01 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pseudoshuigeeee

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 11:25 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiayen2905

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2019 10:18 AM UTC

Περιγραφή

角嚙蟲體長2-5mm,  成蟲體色褐色或黃褐色,前翅近基部後方有一條寬型的黑色斜斑,翅後緣至翅端有3條黑色弧狀的斑紋,各翅脈白色,腹部淡褐色各節具黃色橫帶,若蟲體長僅1-3mm,體色黃褐色,腹背具橫向黑色的斑紋, 近腹背基部有一枚圓斑。本種主要分布於低海拔山區,幼蟲喜歡群聚於石壁、樹幹、電線桿上,以苔蘚類為食,若遇到騷擾會個自分散,一段時間後又會聚集在一起 ,成蟲一般獨行,為常見的種類 。

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pseudoshuigeeee

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2018 08:40 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pseudoshuigeeee

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2018 11:30 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttnwen

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2013 08:50 AM CDT

Τόπος

台灣雲林縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttnwen

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2016 08:46 AM CDT

Τόπος

台灣雲林縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttnwen

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2016 07:52 AM CDT

Τόπος

台灣雲林縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pochung

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mutolisp

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2018 01:13 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shinochen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2017 09:21 AM CST

Τόπος

台灣嘉義縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pseudoshuigeeee

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 12:30 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosstsai

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 06:24 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosstsai

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 09:22 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pseudoshuigeeee

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 08:56 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mutolisp

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 04:43 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luoycy

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2017 09:14 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenglin

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2018 11:15 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pseudoshuigeeee

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2018 09:15 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pseudoshuigeeee

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2018 10:44 AM AWST

Τόπος

Yulin, TW-TA, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pseudoshuigeeee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2018 02:08 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pseudoshuigeeee

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018 09:39 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pseudoshuigeeee

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2018 04:53 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pseudoshuigeeee

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018 07:39 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeromeko

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2018 08:27 AM CDT

Τόπος

台灣嘉義縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxhsieh

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018 06:53 AM CDT

Τόπος

台灣宜蘭縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Σεταρία (Setaria viridis)

Παρατηρητής

mutolisp

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2015 11:19 AM CST

Τόπος

台灣澎湖縣 (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liutim

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2018 08:49 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pseudoshuigeeee

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018 02:25 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexylepb

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018 03:04 AM AWST