Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fresno_mycology

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 03:00 ΜΜ PST
Sordescentes - Photo (c) Nicolas Schwab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Schwab
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Τμήμα Sordescentes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonaleef

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 12:36 ΜΜ PST

Ετικέτες

Calonarius - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Γένος Calonarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonaleef

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 02:31 ΜΜ PST

Ετικέτες

Cortinarius aurescens - Photo (c) Danny Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Danny Miller
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Cortinarius aurescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdcohenesq

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on May 15, 2024.

Carbonicola - Photo (c) Wes Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wes Gill
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Τμήμα Carbonicola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdcohenesq

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023

Περιγραφή

Originally posted to Mushroom Observer on May 4, 2024.

Telamonia - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Υπογένος Telamonia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2014
Cortinarius loringii - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Cortinarius loringii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2011
Uracei - Photo (c) Drew Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Drew Parker
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Τμήμα Uracei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2016 03:24 ΜΜ PST
Calonarius - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Γένος Calonarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2008
Dermocybe - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Υπογένος Dermocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2014

Περιγραφή

CS 2128

Leprocybe - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Υπογένος Leprocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2014

Περιγραφή

CS 2115. marginate bulb, pale cap, sweet smell

Cortinarius callimorphus - Photo (c) Warren Cardimona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Warren Cardimona
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Cortinarius callimorphus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2012
Calonarius viridirubescens - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Calonarius viridirubescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2009

Περιγραφή

Abundant under Oak, but Pine nearby.

Telamonia - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Υπογένος Telamonia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2009

Περιγραφή

Specimen at Gilbert Lab, UCSC.

Cortinarius thiersii - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Cortinarius thiersii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2009
Cortinarius glutinosoarmillatus - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Cortinarius glutinosoarmillatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2016 08:43 ΠΜ PDT
Uracei - Photo (c) Drew Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Drew Parker
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Τμήμα Uracei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalisttrent

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2016 11:28 ΠΜ PDT
Colymbadini - Photo (c) Dora Panayotova, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dora Panayotova
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Υποτμήμα Colymbadini, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennissanborn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2015 02:23 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found on hedgehog mountain. With narrow somewhat close gills, fleshy, somewhat firm. Brownish red spores. Found on ground beneath american beech, maple and some birch, on an old decaying tree.

Telamonia - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Υπογένος Telamonia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolebot

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2015 05:27 ΜΜ EDT
Tragani - Photo (c) Juha Tuomola, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juha Tuomola
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Τμήμα Tragani, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kicharitortillayeti

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2014 02:16 ΜΜ PST
Defibulati - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Τμήμα Defibulati, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mackerel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2014 07:11 ΜΜ PST
Defibulati - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Τμήμα Defibulati, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2014

Τόπος

Fort Flagler, WA (Google, OSM)

Περιγραφή

These bright rust-colored mushrooms appear to be Dermocybe californica. A clump of about 5 were growing by the path in a shady mixed conifer forest on a very cold day, a few days after rain. I did a spore print and found deeper rust colored spores.

Ετικέτες

Dermocybe - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Υπογένος Dermocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awiladzi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2014 11:32 ΠΜ PDT

Τόπος

Alert Bay BC (Google, OSM)
Defibulati - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Τμήμα Defibulati, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2013 02:16 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Mushroom species?, PCT, California

Ετικέτες

PCT
Fulvi - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Υπογένος Fulvi, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreychin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2013

Περιγραφή

Found during field survey.

Telamonia - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Υπογένος Telamonia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thuja_magus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2012

Περιγραφή

growing in a small cluster on rocky soil next to a campsite. very distinctive orange gills.

Dermocybe - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Υπογένος Dermocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cousar06

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2012

Περιγραφή

A Cortinarius sp. turning into a truffle. Found in pine duff.

Cortinarius pinguis - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Cortinarius pinguis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lsteinwachs

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2012 11:04 ΠΜ EDT
Pluteaceae - Photo (c) Anne Bekker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Anne Bekker
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Οικογένεια Pluteaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

godutchbaby

Ημερομηνία

Απρίλιος 2011

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Phlegmacium - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Γένος Phlegmacium, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebotanicalnomad

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 01:00 ΜΜ CDT
Cortinariaceae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Eileen Laidlaw
Η ταυτότητα του χρήστη profinite: Οικογένεια Cortinariaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 2891