Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ym_wang_pnw

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 10:51 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2008

Τόπος

Jalisco, Mexico (Google, OSM)

Περιγραφή

Which cort is this?

Cactu collection

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2012

Περιγραφή

with riparian willow.

Distinct bluish-violet sheen on upper stipe. Some were in large clusters.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2015 10:39 ΠΜ PST

Περιγραφή

Yellow staining at base

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2014 11:02 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fluffberger

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2014

Περιγραφή

On ground at about 8,000 ft. under mixed conifer and aspen.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

organicgardner44

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 01:52 ΜΜ PST

Περιγραφή

On Quercus garryana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dimitarbojantchev

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 09:45 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 05:44 ΜΜ PST

Περιγραφή

Under Quercus agrifolia, extremely fluorescent under ultraviolet light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonaleef

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 03:52 ΜΜ PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathleendobson

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 11:40 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Growing in conifer forest
Odor slightly unpleasant
cap dry, 5.2 cm across

Elevation: 99 m

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottostuni

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 1950 11:53 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sulcatus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Περιγραφή

SDA878

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kendrasvea

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 11:08 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

organicgardner44

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 01:28 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Mixed Douglas fir and grand fir, some big leaf maple. Underside smooth though minutely hairy at 10x. Awaiting spore print

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huafang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 03:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherdawson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Περιγραφή

Found by truffle dog Rye under Douglas-fir

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

comebackluke

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023

Περιγραφή

This mushroom has pores, not teeth. It was the only one I found. Very wormy but of value because of its rarity.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yoursweetremedy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 03:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorrelsprout

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 02:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bit

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 01:33 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Pisgah unburned control. This site has evidence of a fire >>50 years ago as the oaks are resprouts, but they are large. Unburned only with respect to known historical fires.

Hanging down from the underside of an oak log (yes with Mollisia). Often in insect holes.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 01:51 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

I really throught the sequence would say this is C. diaphorus because it looks like it, and comes from the type locality, but the sequence says otherwise.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeniferak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 10:52 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

G. strigosus or G. occidentalis. On dead western hemlock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brennons

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 01:05 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredojusto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 11:37 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredojusto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 10:45 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredojusto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 11:28 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beccam333

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 04:28 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sruffner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 01:38 ΜΜ PST

Τόπος

Olympia, WA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Mildly fluorescent

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beccam333

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 02:35 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brennons

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 06:14 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwaynesabine

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 03:40 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Under Pinus strobus, Betula pendula and Larix decidua near edge of lawn, bank of pond. Could not get spore print.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holly_abb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 02:00 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Growing near birch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danmorton

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 09:29 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Spore deposit brown to rusty brown. Odor raphanoid. Cap 1.8 - 2.8 cm across. Stipe 12.5 - 15 cm long x 3.5 - 4 mm wide at the apex. Some cheilocystidia tibiiform. Spores rough, (8.5) 9.1 - 10.3 (11) x (4.8) 5.2 - 6.2 (6.5) µm, Q = (1.5) 1.6 - 1.9 (2.1), N = 30, Me = 9.7 x 5.6 µm, Qe = 1.7.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonaleef

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 02:31 ΜΜ PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Περιγραφή

Quercus agrifolia, Arbutus menziesii, Arctostaphylos. Velvety cap. Broadly attached gills. BRIGHT yellow UVF on gills and stipe. Brown KOH reaction on cap. Odor reminiscent of a plant that I seem to recognize as toxic but can't remember the plant from just the odor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonaleef

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 01:24 ΜΜ PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dimitarbojantchev

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2012 11:08 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kendrasvea

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 08:16 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The dust on top is not part of the fungi - pollen is covering everything. These were pretty consistent chestnut color on top, dry. Odor indistinct. Doug fir, Madrone. Stems reddening over time.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 12:58 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 02:09 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sruffner

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 01:58 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Cap dry, not slimy. No fluorescence. Forest of Abies amabilis and Tsuga heterophylla.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warren_cardimona

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 01:00 ΜΜ PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathleendobson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 03:15 ΜΜ PST

Τόπος

Hansville, WA, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudge9

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 01:01 ΜΜ PST

Περιγραφή

On Arbutus menziesii.
The second image has exudate, which leans me toward a crust VS a lichen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danmorton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 12:00 ΜΜ PST

Περιγραφή

Odor not distinct. Cap 4 cm across. Stipe 7.5 cm long x 5 - 6 mm thick. KOH dark red on cap and stipe. UV365 negative on all surfaces. Growing in needle duff in a forest with Western Hemlock, Douglas-fir and Sitka Spruce. Spores rough, average size 8 x 4.5 µm.

Photo #6 (of Field Data Slip) is GPS tagged.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sulcatus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 03:15 ΜΜ PST

Περιγραφή

SDA784

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sulcatus

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 03:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024

Περιγραφή

Pseudotsuga/Tsuga
marbled perideum
found by Rye

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2015

Περιγραφή

CAP 5-12 cm broad, reddish brown, smooth becoming wavy at margin(more white tipped at edge), red, chocolate brown with orange red interior.

SPINES 0.3-0.5 cm long, pale buff, grayish with darker brown tips. STEM rather long, blue-green to blackish olive or blackish at base and anywhere handled(especially cap margins). ODOR pleasant: like G. applanatum but less sweet).

TASTE: Extremely bitter(akin to L.officinalis after taste).

MICRO: Spores 5.5-6.6 × 6.8-7 um, nearly round, tuberculate.

Fruiting beneath Western hemlock and Douglas fir. Old growth and saplings mostly.

Temp: upper 70’s.

Multiple images over 3-4 days: progression of drying and Microscopy work.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oqt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 08:42 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kendrasvea

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2024 11:53 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vail

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 01:18 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Growing in the forest duff.
Mild smell and sweet taste.
7092

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

queerbrownnaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 10:08 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjrthe1st

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 09:17 ΜΜ EDT

Περιγραφή

ITS sequence shows it's a Squamanita but there is no close match to existing records in Genbank.

The host is Amanita canescens and is a separate entry in iNaturalist (200288206)!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 02:08 ΜΜ PDT

Περιγραφή

HAY-F-006457

p6 3-6

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmali

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 03:11 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_rogers

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 04:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryansullivan1

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 12:20 ΜΜ MST

Περιγραφή

Super slimy cap despite other species nearby being bone dry. Didn’t taste it, it has a distinctive smell I can’t put my finger on. Under poplar, aspen, and spruce mix.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordan_gates_

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 03:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Very abundant on the edges of sphagnum hummocks.

This seems to grow out from tight clusters.

Spore measurements:

(62.7) 74.8 - 85.8 (85.9) × (6.4) 6.9 - 7.6 (7.8) µm

Ascii around 175 x 20 µm

No hairs apparent.

8 spored asci.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2023 12:40 ΜΜ PST

Τόπος

Inverness, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Deep purple gills, almost brown

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2023 01:36 ΜΜ PST

Τόπος

Inverness, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fascinatedbyfungi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2023 03:07 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reago

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 12:05 ΜΜ PST

Περιγραφή

ID based on the cortina veil, growing under live oak and another hardwood…

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reago

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 05:02 ΜΜ PST

Περιγραφή

purple gills turning rusty brown, growing scattered under hardwoods

section Purpurascentes?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomlstedman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2023 11:39 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jocine1

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ym_wang_pnw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 03:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sulcatus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2019 04:14 ΠΜ PDT

Περιγραφή

SDA641

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danmorton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 10:29 ΠΜ PST

Περιγραφή

Spore deposit orange-brown. Cap 5 - 7 cm across. Gills with olive hue. Stipe 5.5 cm long x 1.2 - 1.5 cm wide at the apex, 2.1 - 3 cm wide at the base. KOH brown on cap. Growing under Picea sitchensis.
Possibly C. riederi.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danmorton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 10:22 ΠΜ PST

Περιγραφή

Spore deposit orange-brown. Odor not distinct. Cap 6.4 - 6.7 cm across, glutinous when wet. Gills light brown. Stipe 8 cm long x 1.2 - 1.3 cm wide at the apex, 3.5 - 3.6 cm wide at the base. Average spore size 8.4 x 5.2 µm. KOH orange reddish brown on cap.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonaleef

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2016 04:08 ΜΜ PDT

Περιγραφή

very yellow, under pine; possilby older S. pseudobrevipes? sent to the Duke Vilgalys lab for Suillus study

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 08:57 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danmorton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 10:43 ΠΜ PST

Περιγραφή

Spore deposit brown on white background, orange on black. Odor farinaceous. Cap 1.8 - 3.7 cm across, viscid. Stipe 8.5 - 12.5 cm long x 3.5 - 4 mm thick at apex, hollow. Young gills violet. Average spore size 9 x 5 µm. Growing under Western Hemlock and Sitka Spruce.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danmorton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 11:27 ΠΜ PST

Περιγραφή

Odor farinaceous. Cap 2 - 3.5 cm across. Stipe 14.5 - 16 cm long x 5 mm wide at the apex, hollow. Gills on young fruitbodies lilac. Average spore size 7.7 x 4.7 µm. Growing under Western Hemlock and Sitka Spruce..

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

organicgardner44

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 02:41 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I can find no close match. I believe that this species is undescribed. The spores are 8-10x4-5.5 microns, the cap and flesh reddens in 40% KOH, the habitat is mixed conifers

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikepotts

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 07:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

2nd photo shows UV reaction.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dracofangxxx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 06:03 ΜΜ PDT

Περιγραφή

blue staining, no hints of purple. large basal bulb. cap viscid, stem dry. who am i ? 👀

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kendrasvea

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 12:40 ΜΜ PDT

Περιγραφή

KOH, last 2 photos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherdawson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 02:15 ΜΜ PDT

Περιγραφή

In sphagnum, no odor to me but was found by truffle dog

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewclaassen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 02:07 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Staining dark blue quickly. Found growing under locust tree next to paved path.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildflower6

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 07:41 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slarm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 02:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twsummer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 12:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellahorvath

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 10:59 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jarenjaren

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 06:16 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jandrewsal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:57 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ym_wang_pnw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 01:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtingley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 02:51 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudydiaz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Περιγραφή

Emerging through duff under giant Quercus kelloggii, with mixed younger Calocedrus decurrens.
Tan cap 8–15 cm diameter. Tubes yellow, immediately bruising blue; distinctly notched attachment to stipe. Stipe 3–7 cm at apex, expanding downward to a large bulb with a tapered base. Taste mildly bitter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehyphaemovement

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 02:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 05:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherdawson

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found by truffle dog Rye

Most mature specimen smelled almost cyanide/almond

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycotrope

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 11:28 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 02:15 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Under subalpine fir and spruce

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyanula

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023

Περιγραφή

Right beside a Picea rubens root. Red pores. Stains black immediately on all areas of the basidiocarp including flesh when cut. Smells slightly nutty.
Last photo is a cross section half way through dehydration.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huafang

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 07:29 ΜΜ EDT