Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 05:11 ΜΜ PDT
Monardella nana - Photo (c) 113675593665680248221, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 113675593665680248221
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Monardella nana, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 6, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zurboicus

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 02:47 ΠΜ PDT
Acmispon argophyllus argophyllus - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Acmispon argophyllus var. argophyllus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 01:13 ΜΜ PDT
Erythranthe palmeri - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Erythranthe palmeri, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahwojo

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 01:13 ΜΜ PDT
Erythranthe palmeri - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Erythranthe palmeri, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 09:43 ΠΜ PDT
Clarkia xantiana - Photo (c) Jacob Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jacob Smith
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Clarkia xantiana, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abr

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 04:03 ΜΜ PDT
Castilleja plagiotoma - Photo (c) Wayfinder_73, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Castilleja plagiotoma, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aachkinazi

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 11:16 ΠΜ PDT
Phacelia davidsonii - Photo (c) Wayfinder_73, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Phacelia davidsonii, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aachkinazi

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 09:15 ΠΜ PDT
Erythranthe palmeri - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Erythranthe palmeri, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Allium burlewii - Photo (c) Chris Wagner-Coshland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Wagner-Coshland
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Allium burlewii, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 10:08 ΠΜ PDT
Acanthoscyphus parishii - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Acanthoscyphus parishii, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Oreonana vestita - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Oreonana vestita, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 04:56 ΜΜ PDT
Monardella nana - Photo (c) 113675593665680248221, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 113675593665680248221
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Monardella nana, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantsoflacounty

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 01:52 ΜΜ PDT
Erythranthe androsacea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Alex Heyman
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Erythranthe androsacea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 03:39 ΜΜ PDT
Loeseliastrum schottii - Photo (c) Wayfinder_73, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Loeseliastrum schottii, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 03:42 ΜΜ PDT
Sidotheca trilobata - Photo (c) Ron Vanderhoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Vanderhoff
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Sidotheca trilobata, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 11:00 ΠΜ PDT
Cardionema ramosissimum - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Cardionema ramosissimum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimbke4

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 10:31 ΠΜ PDT
Larrea tridentata - Photo (c) arbyreed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Larrea tridentata, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noelle33

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:44 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Perhaps closer to artemisia?

Isocoma menziesii - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Isocoma menziesii, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greggrossmeier

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 03:48 ΜΜ PDT

Τόπος

Ventura (Google, OSM)
Eriogonum cinereum - Photo (c) Rebecca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rebecca
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Eriogonum cinereum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenniferdorame

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 11:25 ΠΜ PDT
Keckiella cordifolia - Photo (c) NatureShutterbug, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by NatureShutterbug
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Keckiella cordifolia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve3000

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 10:48 ΠΜ PDT
Eriophyllum confertiflorum - Photo (c) wanderingnome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Eriophyllum confertiflorum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilbur562

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 04:47 ΜΜ PDT
Rosa californica - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Rosa californica, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexnvv

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 12:55 ΜΜ PDT
Raphanus sativus - Photo (c) Juan Miguel Cancino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Miguel Cancino
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Raphanus sativus, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρους (Γένος Rhus)

Παρατηρητής

michael5595

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 01:50 ΜΜ PST
Rhus integrifolia × ovata - Photo (c) smfang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smfang
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Rhus integrifolia × ovata, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

peggywu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 11:21 ΠΜ PST
Pseudognaphalium microcephalum - Photo (c) Justyn Stahl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Justyn Stahl
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Pseudognaphalium microcephalum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

chris3014

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 12:30 ΜΜ PST
Adenostoma fasciculatum - Photo (c) Cesar Guerrero, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cesar Guerrero
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Adenostoma fasciculatum, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)

Παρατηρητής

francescacandelieri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 02:35 ΜΜ PST
Ceanothus oliganthus - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Ceanothus oliganthus, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pullmanfamily

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 05:35 ΜΜ PST
Rhamnus ilicifolia - Photo (c) 2009 Keir Morse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Rhamnus ilicifolia, Ένα μέλος του Ράμνος (Γένος Rhamnus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgekassir

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 12:03 ΜΜ PST

Τόπος

Burbank, CA, USA (Google, OSM)
Marah - Photo (c) Franco Folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Γένος Marah, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abr

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Calochortus striatus - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη poa: Calochortus striatus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10842