Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connectacopia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Περιγραφή

Your favorite, @poa!

(I always try to at least one per hike for you)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_g

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 06:04 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaretgallagher

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adirado

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattlavin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 12:54 ΜΜ MST

Περιγραφή

Ceanothus velutinus growing in evergreen condition along the south end of the Bridger Range, Gallatin County, Montana. This site lies just below the "knob" along the trail from the College M to Baldy Mountain in the understory of a Doug Fir forest that burned September 2020.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattlavin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:44 ΜΜ MST

Περιγραφή

Poa compressa (Canada bluegrass) growing along the trails and roads in Story Mill Park, Bozeman, Gallatin County, Montana. Dense and almost pure stands of Canada bluegrass line the trails in certain parts of Story Mill Park. The distinctly banded nodes are often each associated with the point at which the leafy grass stem is bent. Note that all the leaf blades are born from the stem and not basally congested.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2016 09:44 ΠΜ PDT

Περιγραφή

There is very little to distinguish this species from E. davidsonii, besides the tendency to show outward or lateral branches instead of straighter and more erect ones.

Not to mention E. davidsonii regularly forms dense populations, while cithariforme is more solitary and less common. Still, all variable points...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedecruyenaere

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 12:18 ΜΜ PST

Τόπος

Altadena, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcoopercem

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 03:22 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Tentatively. Massive split trunk. 7’ tall plant. No smaller plants in sight. Upper Santa Clara R. watershed (San Francisquito Cr.).

Keel somewhat swollen/convex with a short beak and long cilia. Strong grape scent. Clearly a shrub and likely very old.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldrenth1

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silas4

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anahy2395

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:18 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreala

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 05:04 ΜΜ PDT

Τόπος

Boron, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgorcik

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 12:10 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 10:52 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zach1r

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:24 ΠΜ PST

Περιγραφή

abaxial leaf surface glabrous (ssp. hebeclada), but stem seems glandular hairy (ssp. bracteosa)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

basidio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 01:49 ΜΜ PST

Περιγραφή

I want to pet the forbidden kitties so bad. Seriously though, incredible colors on that coat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 04:49 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

secretlynx

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 05:58 ΜΜ PST

Περιγραφή

Approx 3cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabeth_lockhart

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 08:40 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)

Παρατηρητής

elizabeth_lockhart

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 10:28 ΠΜ PST

Περιγραφή

Dried algae in wash covering rocks, soft and thick like a blanket

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunflowerz

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2017 01:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamptinn

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturesci

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 07:42 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thesafarihiker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 06:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericoid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 07:58 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Reduced leaves

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

packardr90

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 12:47 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fieldbio

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 02:55 ΜΜ PDT

Τόπος

Lancaster, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan27

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 11:16 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan27

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonhernandez74

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2014 04:38 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This is not a good location for observations. While I was taking this photo, I heard gunshots! There are unfriendly people here; advise staying away.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walterlamb

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 11:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tchester

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 12:42 ΜΜ PST

Περιγραφή

There are tons of plants of Hibiscus here, but I didn't think we'd see any in bloom since the whole area looks very dry. But this plant surprised me. We saw another plant later, farther down the trail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

velodrome

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 12:11 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lightningstarsky

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 03:34 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

growbadlands

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 10:27 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabeth_lockhart

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 08:00 ΠΜ PDT

Περιγραφή

New growth

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manidae

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2018 11:48 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oioioyster

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 01:50 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vnsankar

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjarquin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacksondriscoll

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 02:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendanblack

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 12:47 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grnleaf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 09:40 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrcowles

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 04:18 ΜΜ PDT

Περιγραφή

One of the easternmost individuals of this population visible from the road.

Leonard Road, Coal Canyon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alojosephine

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glmory

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2017 12:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelbykau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 01:22 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronvanderhoff

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 01:35 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracieszp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 11:32 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_echols

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 01:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 05:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 03:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_echols

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 01:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanicallywild

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 02:40 ΜΜ HST

Περιγραφή

Boykinia?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

analiesa

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 10:18 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julie2344

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 09:32 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)

Παρατηρητής

georgeafghan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 08:20 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendywalker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2016 11:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logi_berrra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 05:25 ΜΜ PDT

Περιγραφή

By the shores of Lake Elizabeth... this particular bush was teeming with all sorts of pollinators.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

Παρατηρητής

aaron_echols

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 09:17 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Killed presumably by Coyotes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yessicuhhh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 10:02 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliza_anne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 09:57 ΠΜ PDT

Τόπος

Edwards, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pleistocene

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 09:43 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

plantsoflacounty

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 02:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 10:23 ΠΜ PDT

Τόπος

Big Pine, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belinda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 11:36 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 09:17 ΠΜ PDT

Τόπος

Goldfield, NV, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedecruyenaere

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 11:15 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_g

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 06:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhondab77

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 08:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lightningstarsky

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 07:50 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randomtruth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Περιγραφή

On Pinus sabinana.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_athena_autry

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 12:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattlavin

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2010 03:05 ΜΜ MDT

Περιγραφή

The prostrate habit and relative broad ovate leaves are distinctive of this species and distinguish it from Amaranthus blitoides, which is another often prostrate amaranth in this area. Like Amaranthus blitoides, the flowers are congested into axillary clusters, but each bears 1-3 sepals and these are not obscured by the short subtending flower bracts. This site lies on a newly constructed area involving the Animal Bioscience Building on the Montana State University campus, Bozeman.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randomtruth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 09:47 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timswitzer

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 10:12 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)

Παρατηρητής

kyle_eaton_photography

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This Black Soldier Fly larva was crawling around near my compost bins. I relocated it to some soil. It curled defensively when picked up.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 11:47 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyjlange

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 09:58 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connectacopia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 12:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 12:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tchester

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:38 ΜΜ PDT

Περιγραφή

E. apiculatum is reliably found at this spot on the Cactus Spring Trail. On this trip, we found one very large plant surrounded by ten or so smaller plants.

The larger plant probably germinated from an earlier rain than the others, and then grew really large from the rain from the tropical storm remnants. This obs is for the big plant; the next obs is for one of the small plants:

https://www.inaturalist.org/observations/184776927

Several of us tried to view the apiculate tip on the perianth lobes, but failed to see it in the field.

My pix show the main reason we missed it is that for these plants, the apiculate tip is actually like a very long awn, instead of a tooth!

I've circled the long awn on two perianth lobes in the first and third pix.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeafghan

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 10:01 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

secretlynx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 11:38 ΠΜ PDT

Τόπος

Lagunitas, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

growbadlands

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aimieolson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2019 04:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolblaney

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 10:52 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Anthophora?
Fast-moving, and it never lighted as it pollinated Condea emoryi in the Sheephole Valley Wilderness

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s_myrland

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 03:50 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordanii

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 02:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_echols

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 07:59 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orngblssms

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 02:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_echols

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 09:53 ΠΜ PDT

Περιγραφή

~small cluster of about 7 plants noted

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_echols

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 08:06 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottdwhite

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bevo2020

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 06:12 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Mother and cub from about 200 feet away.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keirmorse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)