Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schizotypalvamp

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 04:34 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On hirschfeldia incana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilyboy

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 11:13 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordanii

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 11:12 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα (Callospermophilus lateralis)

Παρατηρητής

eridanlover

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 11:18 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Rodney, NZ-AU, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Rousseaceae, sister family to Campanulaceae. Tree to 10 m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimandre

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 12:21 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Taxon added to CA flora in Sept 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimandre

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_echols

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 02:21 ΜΜ PDT

Τόπος

Riverside, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphaela_fb

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 10:58 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 12:17 ΜΜ PDT

Περιγραφή

@ahowald395 millions of these at "sage flat" as I call it. Wow!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connectacopia

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 09:02 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connectacopia

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 09:55 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_echols

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

~93 plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katie-k

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewmark

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 04:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randomtruth

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 09:26 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgtirrell

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Περιγραφή

Thousands of plants along Burkhart Trail approximately 1 mile below Burkhart Saddle. Colony is within Bobcat Fire burn area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 03:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan27

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 09:27 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2019 03:33 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joromer4

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 11:47 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connectacopia

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 11:06 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Might’ve already posted this location last week. Walked by again today.

It’s weirdly low elevation and far north in its range, but still on a north facing slope.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedecruyenaere

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2015 10:04 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan27

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 06:49 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekoberle

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 12:42 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Lockwood Clay, west facing slope. Growing with Allium howellii var. clokeyi and Acanthomintha obovata ssp. cordata

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)

Παρατηρητής

gloria_putnam

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 06:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This area burned in July 2019 and was skipped over by the Bobcat Fire.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_echols

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Περιγραφή

50 plants. Population 1x2 meter area in open sand

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantsoflacounty

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimandre

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2019 07:06 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimandre

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgewilliams1

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachaelmposton

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 02:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 03:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lsyama

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 08:28 ΠΜ PDT

Περιγραφή

First saw this before blooming on 7/1/20:
https://www.inaturalist.org/observations/51649953

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantsoflacounty

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdjohnson

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2011 11:49 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connectacopia

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:41 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jounjoshua

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 01:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendywalker

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 06:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendywalker

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 05:59 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattlavin

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 09:46 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Carex paysonis growing in the alpine cirque below and just to the north of Hyalite Peak, Gallatin Range, Gallatin County, Montana. In this alpine area, Carex paysonis produces flowering heads where the terminal one or two spikelets are bisexual and with staminate flowers postitioned above the pistillate flowers within a spikelet. This co-occurs with pistillate bracts that have a conspicuous midrib. Otherwise, these population are like the common forms of Carex paysonis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattlavin

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 08:01 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Quaking aspen along the trail to Gold Knob above the Warner Lake Campground at the northern end of the La Sal Mountains, Grand County, Utah

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

velodrome

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 01:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncan_bell

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efmer

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 11:22 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alojosephine

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 05:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markegger

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 1994 12:00 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Only known population in the United States. Map location is approximate. Permission must be obtained to access this private land.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markegger

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2003 04:40 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Mapped location approximate; along old Mex. Hwy. 70 about 20 km NE of Calvillo and 0.6 km SE of jct. of old Hwy 70 with Hwy. 96 to Milpillas de Arriba, 21d55’20”N, 102d33’47”W, 2195 m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markegger

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 1996 12:00 ΠΜ PDT

Περιγραφή

NOTE: location is approximate, and the GPS coordinates are not precise. This is a very rare species and should be treated as such. It should be considered highly endangered, despite its entire range being within the designated Eagle Cap Wilderness area, global warming and the resultant climate change being an existential threat to its survival, which is likely dependent on sufficient, reliable, and well-timed snowmelt.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pleistocene

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 06:48 ΜΜ PDT

Τόπος

Fillmore, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melsocal

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 10:25 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joyengland

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Περιγραφή

Thousands of individuals seen in Fairview Fire burn area. The last two photos are from a different individual, same population.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 10:48 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimirob1

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2023 02:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattmd767

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 06:16 ΜΜ PDT

Τόπος

Lancaster, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connectacopia

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:45 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan27

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 06:14 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Bobcat Fire Burn Area, Trail from South Fork Camp west to the saddle above Holcomb Canyon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan27

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:08 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ark234

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 01:55 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luyangzhang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 11:53 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekoberle

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 11:45 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Gravel soils, 10000'

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alsalas12

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 01:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan27

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 09:10 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

velodrome

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 06:43 ΜΜ PDT

Περιγραφή

sleeping in a gravel ghost
3rd photo is a duplicate of prior observation to better show the characters of the bees
ID is CV-suggested

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

velodrome

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 04:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

velodrome

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 02:14 ΜΜ PDT

Περιγραφή

in small wash right in front of the main formation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmoorhatch

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 11:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thesafarihiker

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 11:27 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimtietz

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 08:20 ΠΜ PDT

Τόπος

Inyokern, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturephotosuze

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 10:42 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Desert Tortoise Natural Area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordanii

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 07:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικη Αντιλόπη (Antilocapra americana)

Παρατηρητής

dadrynan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 03:47 ΜΜ PST

Περιγραφή

Herd of 14 antelope

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allegrag14

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 07:53 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

courtney_m

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

courtney_m

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 09:27 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 10:02 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmillsand

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 09:38 ΠΜ PDT

Τόπος

Burkhart Trail (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maddiesmit

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 09:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellenupp

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 08:44 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 12:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ράμνος (Γένος Rhamnus)

Παρατηρητής

tmills

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 06:49 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickpfaff

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 01:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickpfaff

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 01:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

velodrome

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 01:26 ΜΜ PDT

Περιγραφή

last 3 photos show comparison with adjacent white sage

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrawild

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 10:09 ΠΜ PST

Τόπος

Hemet, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thesafarihiker

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 02:44 ΜΜ PST

Περιγραφή

species?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connectacopia

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 08:45 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeafghan

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 01:54 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ladybug22

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 12:17 ΜΜ PST

Τόπος

Thermal, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantbard

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 01:11 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_echols

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 01:57 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Vestita ssp. Gabrielensis.?? I’m not used to seeing this branching and stature.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας (Otospermophilus beecheyi)

Παρατηρητής

wendywalker

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2017 06:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)

Παρατηρητής

grmorrison

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 02:41 ΜΜ PST

Περιγραφή

Tracks of a small theropod dinosaur, in freshly laid snow on a N-S-running ridgeline on the S-facing side of Sunset Ridge, above Camp Joseph Paige prison, Marshall Canyon, front range of the San Gabriel Mountains. Coin used for scale is a US quarter dollar (¢25 piece), 24.26 mm, 0.955 inch in diameter.

Yes, this was snow on the S face of the front range of the San Gabes. Indeed. Crazy. 'Twas an unusual weather event.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 03:48 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantsoflacounty

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 09:22 ΠΜ PST

Περιγραφή

maybe?