Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2006 02:56 ΜΜ +07
Boloria angarensis - Photo (c) Ilya Filippov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ilya Filippov
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Boloria angarensis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murmana

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 01:12 ΜΜ MSK
Argynnis paphia - Photo (c) frahome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frahome
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Argynnis paphia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip172

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 10:30 ΠΜ +07

Τόπος

Manxan, Mongolia (Google, OSM)
Actebia - Photo (c) Ian Toal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Toal
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Γένος Actebia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lily_kumpe

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2017 04:05 ΜΜ +08
Zygaenidae - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne SORBES
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Οικογένεια Zygaenidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yckam

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 08:09 ΠΜ +08
Orgyia - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Γένος Orgyia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sardonik

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2013 10:41 ΠΜ +05
Melitaea fergana - Photo (c) Pavel Gorbunov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Gorbunov
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Melitaea fergana, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

einheit21

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 1986

Τόπος

Kasachstan (Google, OSM)
Agrotis vestigialis - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Agrotis vestigialis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john-p-martin

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2006 09:01 ΠΜ CEST
Lythria sanguinaria - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Lythria sanguinaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john-p-martin

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 11:36 ΠΜ CEST

Περιγραφή

1

Erebia ligea - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Erebia ligea, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john-p-martin

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 11:06 ΠΜ CEST

Περιγραφή

I think the spot in the cell on underside hindwing = Small rather than Pearl but it's at the limit of what can be seen in the photo and it's worn too so not sure

Boloria euphrosyne - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Boloria euphrosyne, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john-p-martin

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 12:06 ΜΜ CEST
Erebia ligea - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Erebia ligea, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίδα Η Νάπιος (Pieris napi)

Παρατηρητής

john-p-martin

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 10:03 ΠΜ CEST

Τόπος

Goreljek, Slovenia (Google, OSM)
Πιερίδα Η Νάπιος - Photo (c) Kai Löhr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kai Löhr
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Πιερίδα Η Νάπιος (Pieris napi)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john-p-martin

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 10:11 ΠΜ CEST
Erebia pandrose - Photo (c) jkt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jkt
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Erebia pandrose, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john-p-martin

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 11:44 ΠΜ CEST
Erebia medusa - Photo (c) Michele De Rocco, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michele De Rocco
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Erebia medusa, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john-p-martin

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2010 06:44 ΠΜ EEST

Περιγραφή

Brown Argus?

Ετικέτες

Aricia agestis - Photo (c) Raniero Panfili, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Raniero Panfili
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Aricia agestis, Ένα μέλος του Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john-p-martin

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 06:20 ΠΜ +06

Περιγραφή

Not sure of ID but this is as close as I am able to get

Ετικέτες

Plebejus christophi christophi - Photo (c) Pavel Gorbunov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Gorbunov
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Plebejus christophi ssp. christophi, Ένα μέλος του Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john-p-martin

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2016 01:45 ΠΜ +06

Ετικέτες

Mylabris calida - Photo (c) Christos Kazilas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christos Kazilas
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Mylabris calida, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυόμματος (Γένος Polyommatus)

Παρατηρητής

john-p-martin

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2016 10:16 ΠΜ +06

Ετικέτες

Πολυόμματος - Photo (c) Frans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Πολυόμματος (Γένος Polyommatus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john-p-martin

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2016 06:29 ΜΜ +06

Ετικέτες

Cossus bohatschi - Photo (c) Pavel Gorbunov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Gorbunov
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Cossus bohatschi, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john-p-martin

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2016 03:29 ΠΜ +06
Pyrgus malvae - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Pyrgus malvae, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kvm_kvm

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2013 02:32 ΜΜ +06
Lycaena tityrus - Photo (c) Anne Sorbes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Anne Sorbes
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Lycaena tityrus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kvm_kvm

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2013 03:29 ΜΜ +06
Melitaea didyma - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Melitaea didyma, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john-p-martin

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2016 07:11 ΠΜ +06

Ετικέτες

Glabroculus cyane - Photo (c) Svyatoslav Knyazev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Svyatoslav Knyazev
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Glabroculus cyane, Ένα μέλος του Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john-p-martin

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2016 08:43 ΠΜ +06

Ετικέτες

Mythimna vitellina - Photo (c) Pavel Vojtek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Vojtek
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Mythimna vitellina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guyatmbe

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 06:27 ΠΜ +06
Ematurga atomaria - Photo (c) Didier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Ematurga atomaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guyatmbe

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 08:29 ΠΜ +06

Τόπος

Almaty, Kazakhstan (Google, OSM)
Callophrys - Photo (c) EBIOPT, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by EBIOPT
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Γένος Callophrys, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guyatmbe

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 06:52 ΠΜ +06
Erebia turanica laeta - Photo (c) Guy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guy
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Erebia turanica ssp. laeta, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guyatmbe

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 06:19 ΠΜ +06
Gonepteryx rhamni - Photo (c) Vlastimil Lata, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vlastimil Lata
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Gonepteryx rhamni, Ένα μέλος του Γωνηπτέριξ (Γένος Gonepteryx)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guyatmbe

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 08:48 ΠΜ +06
Aporia crataegi - Photo (c) Luca Boscain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luca Boscain
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Aporia crataegi, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guyatmbe

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 08:16 ΠΜ +06
Polyommatus thersites - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Polyommatus thersites, Ένα μέλος του Αγροδίαιτος (Υπογένος Agrodiaetus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 20704