Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 10:08 PM MSK
Eupithecia linariata - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Eupithecia linariata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolpertinger-rus

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 11:19 AM +07
Euphydryas iduna - Photo (c) pg18, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pg18
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Euphydryas iduna, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikuta

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2005 04:26 PM MSD
Parnassius nordmanni - Photo (c) shirdipam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by shirdipam
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Parnassius nordmanni, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abedalsalam

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022

Περιγραφή

؟؟؟؟

Ethmiinae - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Υποοικογένεια Ethmiinae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cossus

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2011

Περιγραφή

by light/на свет

Eublemma minutata - Photo (c) Stas & Lana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stas & Lana
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Eublemma minutata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cossus

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2011

Περιγραφή

by light/на свет

Acantholipes regularis - Photo (c) Andrey Ponomarev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Ponomarev
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Acantholipes regularis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cossus

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2010

Περιγραφή

by light/на свет

Dysgonia stuposa - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aniruddha Singhamahapatra
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Dysgonia stuposa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cossus

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2011

Περιγραφή

by light/на свет

Eublemma debilis - Photo (c) Иван Пристрем, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Иван Пристрем
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Eublemma debilis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cossus

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2010

Περιγραφή

by light/на свет

Somena pulverea - Photo (c) Takaaki Hattori, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Takaaki Hattori
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Somena pulverea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uyachanest

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 03:48 PM +06

Τόπος

Kashka Suu (Google, OSM)
Lymantria dispar - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by richardjaybee
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Lymantria dispar, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2009 10:15 AM MSD
Boloria selene - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Boloria selene, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίδα Η Νάπιος (Pieris napi)

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2009 10:22 AM MSD
Πιερίδα Η Νάπιος - Photo (c) Kai Löhr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kai Löhr
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Πιερίδα Η Νάπιος (Pieris napi)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2009 10:23 AM MSD
Lycaena virgaureae - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Lycaena virgaureae, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2009 10:27 AM MSD
Araschnia levana - Photo (c) botanico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by botanico
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Araschnia levana, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίδα Η Νάπιος (Pieris napi)

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2009 10:26 AM MSD
Πιερίδα Η Νάπιος - Photo (c) Kai Löhr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kai Löhr
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Πιερίδα Η Νάπιος (Pieris napi)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimirarkhipov

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 01:43 PM MSK
Limenitis camilla - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kees
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Limenitis camilla, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fyodorp

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 01:06 PM MSK
Rivula sericealis - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Rivula sericealis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

atiragramm

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 05:30 PM +03
Μαχάων - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Μαχάων (Papilio machaon)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2009 11:19 AM MSD
Araschnia levana - Photo (c) botanico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by botanico
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Araschnia levana, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smatvey

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 04:51 PM +05
Arctia caja - Photo (c) Алла Мойсеенок, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Алла Мойсеенок
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Arctia caja, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firkinblin

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 06:51 PM +10

Τόπος

Primorsky Krai (Google, OSM)
Melanargia epimede - Photo (c) snv2, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by snv2
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Melanargia epimede, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίδα Του Λάχανου (Pieris brassicae)

Παρατηρητής

firkinblin

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 05:52 PM +10

Τόπος

Vladivostok (Google, OSM)
Πιερίδα Του Λάχανου - Photo (c) Freyja Brown, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freyja Brown
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Πιερίδα Του Λάχανου (Pieris brassicae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anomalien

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 02:15 PM +10

Τόπος

Артем (Google, OSM)
Neptis alwina - Photo (c) Alexander Ganse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Ganse
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Neptis alwina, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyuroln

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 11:50 PM +10
Thyatira batis - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Thyatira batis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyuroln

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 08:57 AM +10
Argynnis anadyomene - Photo (c) shirdipam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by shirdipam
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Argynnis anadyomene, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyuroln

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 09:53 AM +10
Geometra sponsaria - Photo (c) onidiras-iNaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by onidiras-iNaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Geometra sponsaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolasv

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 02:07 AM +10
Geometra ussuriensis - Photo (c) Oleg Kosterin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Oleg Kosterin
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Geometra ussuriensis, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolasv

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 11:37 PM +10
Comibaena delicatior - Photo (c) Taewoo Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Taewoo Kim
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Comibaena delicatior, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oyunoyuna

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 11:57 AM +08

Τόπος

Ulan Bator, MN (Google, OSM)
Lopinga achine - Photo (c) Vlad Proklov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Lopinga achine, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dragonhunter01

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 04:29 AM +08

Τόπος

Bulgan, MN (Google, OSM)
Dicallomera - Photo (c) Kurt Kulac, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pg18: Γένος Dicallomera, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 13802