Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sardonik

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018 10:01 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sardonik

Ημερομηνία

Ιούλιος 2011

Τόπος

Murghob, TJ-BK, TJ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antshrike69

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 06:17 ΜΜ PKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antshrike69

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 10:53 ΠΜ PKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pg18

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2018 12:44 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sknyazev

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 08:41 ΠΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergey_stefanov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 10:34 ΠΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkent

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 11:44 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrehssani

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2013 05:17 ΜΜ +0430

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrehssani

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2012 06:16 ΜΜ +0430

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrehssani

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2013 05:39 ΜΜ +0430

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrehssani

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2010 01:22 ΠΜ +0330

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrehssani

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2013 03:19 ΜΜ +0430

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antshrike69

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 11:15 ΠΜ +05

Τόπος

Tajikistan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philipsteiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 06:48 ΠΜ +05

Τόπος

Ayni, Tajikistan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antshrike69

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 05:41 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 01:57 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sknyazev

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2011 10:46 ΠΜ +06

Τόπος

Баканас (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yasmina_lundina

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 01:21 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilia_m

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 03:37 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botalex

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2009 11:16 ΠΜ +06

Περιγραφή

Kek-Iirim river basin, Kek-Iirim Mts., Inner Tian Shan, Kyrgizstan. 1300 m

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriya_xoma

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 06:27 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolasv

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 03:51 ΜΜ +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga_chernyagina

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 09:22 ΠΜ +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botalex

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2015 01:49 ΜΜ +06

Περιγραφή

IVO Erkeshtam village, left bank of Kyzylsuu River, Alay district, Osh region, Alay Range, Tashtyn-Bashi Ridge, Kyrgyzstan. 2800 m.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergey100

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 10:47 ΜΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist4631

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 10:27 ΠΜ +09

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kastani

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 11:44 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikjansen91

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 12:04 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 02:14 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daczison

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2015 09:58 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 11:25 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

komiljonsaidov

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 09:59 ΠΜ +05

Τόπος

Farkhor, TJ-KL, TJ (Google, OSM)

Περιγραφή

Бабочки

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smatvey

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 04:49 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2012 07:48 ΠΜ MSK

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanprst

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2017 06:42 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mylabris

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2016 04:17 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mylabris

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2016 12:35 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranchine

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 02:27 ΜΜ +05

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor322

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2018 01:24 ΜΜ +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geofuruko

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Hokkaido, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geofuruko

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Hokkaido, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 10:49 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puehringer

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2007 02:58 ΜΜ +0330

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puehringer

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2010 09:35 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

komiljonsaidov

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 09:36 ΠΜ +05

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puehringer

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2010 10:09 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puehringer

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2010 10:30 ΠΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puehringer

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2010 12:01 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puehringer

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2010 12:40 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puehringer

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2010 11:51 ΠΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puehringer

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2010 10:11 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 04:23 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pg18

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2009 08:36 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabekov

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 03:58 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

staslit

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 01:28 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana_katana

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 06:31 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irinahohryakova

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 08:37 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga_chernyagina

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 10:08 ΜΜ +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)

Παρατηρητής

tashamel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 01:57 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 10:22 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)

Παρατηρητής

isabekov

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 02:30 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabekov

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 01:30 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 03:44 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 10:22 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_brown

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 09:37 ΠΜ +09

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komiljonsaidov

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 10:56 ΜΜ +05

Τόπος

Varzob, TJ-RR, TJ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist58263

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 05:32 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 10:41 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antshrike69

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 07:42 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sknyazev

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2019 06:32 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sknyazev

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 02:31 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antshrike69

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022

Τόπος

aksuyek (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 12:20 ΜΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 04:55 ΜΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 01:59 ΜΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolasv

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 06:25 ΜΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viktoriya_s

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist7769

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 11:28 ΠΜ +05

Τόπος

Varzob, TJ-RR, TJ (Google, OSM)

Περιγραφή

Летал днем среди зарослей термопсиса длинноплодного.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnauky

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2004 12:30 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnauky

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2004 12:29 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilydent

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 06:37 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popova-ira70

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 03:31 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

symphyta

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)

Παρατηρητής

symphyta

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

symphyta

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2016 09:49 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2016 08:17 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

badamnyambuu

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2018 08:04 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cybernetic

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 04:57 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergey100

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2015 06:32 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 12:41 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demons1312

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 09:10 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmyli

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 12:55 ΜΜ HKT

Τόπος

塔吉克苦盞 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oudejans

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2014 10:45 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitor-tolmachev

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 08:07 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalya_beshko

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2013 09:39 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalya_beshko

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2013 05:08 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gshb

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 03:12 ΜΜ +06