Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komiljonsaidov

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 10:56 PM +05

Τόπος

Varzob, TJ-RR, TJ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)

Παρατηρητής

naturalist58263

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 05:32 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 10:41 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antshrike69

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 07:42 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sknyazev

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2019 06:32 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sknyazev

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 02:31 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antshrike69

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022

Τόπος

aksuyek (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 12:20 PM +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 04:55 PM +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 01:59 PM +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolasv

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 06:25 PM +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viktoriya_s

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist7769

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 11:28 AM +05

Τόπος

Varzob, TJ-RR, TJ (Google, OSM)

Περιγραφή

Летал днем среди зарослей термопсиса длинноплодного.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnauky

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2004 12:30 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnauky

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2004 12:29 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilydent

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 06:37 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popova-ira70

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 03:31 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

symphyta

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)

Παρατηρητής

symphyta

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

symphyta

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2016 09:49 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2016 08:17 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

badamnyambuu

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2018 08:04 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cybernetic

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 04:57 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergey100

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2015 06:32 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 12:41 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demons1312

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 09:10 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmyli

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 12:55 PM HKT

Τόπος

塔吉克苦盞 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oudejans

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2014 10:45 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitor-tolmachev

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 08:07 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalya_beshko

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2013 09:39 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalya_beshko

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2013 05:08 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gshb

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 03:12 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianelepage

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2015 11:26 PM EDT

Περιγραφή

Larose Forest, Prescott-Russell, ON

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2019 10:57 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ussuri555

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2015 10:17 PM +13

Περιγραφή

Female of very rare butterfly Parnassius arcticus.

Ετικέτες

01

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2009 11:23 AM MSD

Περιγραφή

Аберрация окраски

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gen_ok

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 11:19 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gen_ok

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 12:48 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

badamnyambuu

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 12:13 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grisha59599

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2015 09:59 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 05:38 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalya_beshko

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2008 03:32 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalya_beshko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2007 02:23 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mashat

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 09:45 PM PKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finn_from_nn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2015 01:50 PM MSK

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_brown

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 10:56 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_brown

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2013 10:29 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 11:09 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petr_kosachev

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 08:53 AM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popova-ira70

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 02:22 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popova-ira70

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 10:06 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainyang

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 11:04 AM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomokot

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 11:02 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indigoinsane

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 07:30 AM +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xeniast

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 12:23 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 12:15 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

w4v

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2018 03:52 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 04:06 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sultanov-rinat

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 08:01 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana_katana

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 12:20 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 02:00 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bakkasv

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2018 10:07 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvolkotrub

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2016 03:15 PM +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svg52

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 08:30 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrudzik

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 04:38 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 11:53 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpvo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2017 01:31 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpvo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2017 01:24 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2018 04:10 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίδα Η Νάπιος (Pieris napi)

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2018 12:00 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)

Παρατηρητής

chrisvanswaay

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2009 01:32 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 03:35 PM +07

Περιγραφή

The male specific characters: anevenly suffused UNH lower half, almost without paler postdiscal spots between veins, rather elongate FW apex. Females of L. sinapis and juvernica indistinguishable.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stolnick

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 11:15 AM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

badamnyambuu

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019 02:46 PM +08

Τόπος

Argalant, Mongolia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

badamnyambuu

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019 03:03 PM +08

Τόπος

Argalant, Mongolia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergejseleznev

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2017 11:26 AM +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gen_ok

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2013 03:24 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janems

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019 11:04 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnoldwijker

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2005

Τόπος

Kazakhstan- Almaty (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goncholgaj

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2019 12:46 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krivosheev

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 10:31 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vojtekpavel

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2012 10:46 AM HST