Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 03:09 PM AEST
Polyporaceae - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Οικογένεια Polyporaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 10:34 AM AEST
Agaricomycetes - Photo (c) byule66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Ομοταξία Agaricomycetes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 01:21 PM AEST
Polyporales - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Τάξη Polyporales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 01:24 PM AEST
Polyporales - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Τάξη Polyporales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leshanrahan

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 11:40 AM AEST

Περιγραφή

I cannot place this. White, rubbery texture. 50mm across, on ground. Lobed edges. False truffle?

Agaricomycetes - Photo (c) byule66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Ομοταξία Agaricomycetes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kahena

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 12:13 PM AEST

Περιγραφή

One of my very fave finds! The brown one is I think a second one that completed it’s lifespan (rip)

Laccocephalum - Photo (c) sicilelleth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sicilelleth
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Γένος Laccocephalum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cutie_possum

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 04:14 PM AEST
Agaricomycetes - Photo (c) byule66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Ομοταξία Agaricomycetes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luggr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022 01:10 PM NZDT

Ετικέτες

Stereum versicolor - Photo (c) stonedprimitive, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Stereum versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julioeiroa

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 07:39 PM CEST

Περιγραφή

Con Gonzalo Mucientes.

Favolaschia claudopus - Photo (c) Greg Bellion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Bellion
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Favolaschia claudopus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ghjake

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 03:36 AM AEDT

Περιγραφή

On Acacia sp

spores 7.9 x 4.9 um

Polyporales - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Τάξη Polyporales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ladydawn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 10:12 AM AEST
Coltricia - Photo (c) Natasha Oliver, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Natasha Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Γένος Coltricia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taysav

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 11:18 AM AEST
Microporus affinis - Photo (c) Paul George, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul George
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Microporus affinis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikbaines

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 12:12 PM NZST
Pseudohydnum orbiculare - Photo (c) Kathy Warburton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kathy Warburton
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Pseudohydnum orbiculare, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shirleykerr

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 12:01 PM NZST
Pseudohydnum totarae - Photo (c) Kate Throp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Throp
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Pseudohydnum totarae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ha_nz

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 12:12 PM NZST

Τόπος

Riverhead (Google, OSM)
Pseudohydnum orbiculare - Photo (c) Kathy Warburton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kathy Warburton
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Pseudohydnum orbiculare, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevereekie1

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 01:32 PM NZST
Pseudohydnum totarae - Photo (c) Kate Throp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Throp
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Pseudohydnum totarae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luke-the-explorer

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 03:28 PM +07
Auricularia cornea - Photo (c) flo2018, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by flo2018
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Auricularia cornea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luke-the-explorer

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 04:08 PM +07
Auricularia cornea - Photo (c) flo2018, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by flo2018
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Auricularia cornea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekojeo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 01:42 PM +13
Pseudohydnum orbiculare - Photo (c) Kathy Warburton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kathy Warburton
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Pseudohydnum orbiculare, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchibnall

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 11:04 AM NZST

Περιγραφή

In beech forest. R. kermesina?

Russula kermesina - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Russula kermesina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturaamans98

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 03:57 PM AEST
Ryvardenia campyla - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Ryvardenia campyla, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 10:23 AM NZST
Calycina citrina - Photo (c) Gitte Langgaard Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gitte Langgaard Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Calycina citrina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamobrien

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 04:42 PM NZST
Mycena - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Trent Pearce
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Γένος Mycena, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamobrien

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 04:40 PM NZST
Disseminati - Photo (c) geliz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by geliz
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Τμήμα Disseminati, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jthiccboi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022
Geastrum - Photo (c) John Plischke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Plischke
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Γένος Geastrum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

liamobrien

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 10:27 AM NZST
Υγροκύβη - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekojeo

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 03:53 PM NZST
Hypholoma - Photo (c) Sydney Fisher Larson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sydney Fisher Larson
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Γένος Hypholoma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkice

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 03:18 PM NZST
Favolaschia claudopus - Photo (c) Greg Bellion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Bellion
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Favolaschia claudopus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamobrien

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 09:54 AM NZST
Geastrum - Photo (c) John Plischke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Plischke
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Γένος Geastrum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchibnall

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 10:30 AM NZST
Hygrocybe astatogala - Photo (c) Michael (inski), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη petragloyn: Hygrocybe astatogala, Ένα μέλος του Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 53229