Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrian_aus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 05:19 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2019 09:29 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Sighting and photos (c) angela_moncrieff.
Field Notes - A large clustered mass (100-150) of bracket-like fungi fruit bodies, spotted next to Lorna Pass in Lane Cove National Park after days of rain. They were growing on a decaying small branch on the ground on top of leaf litter. Each fruit body was up to 1cm x 1cm in size, and a very flat rounded kidney shape. They had a creamy white cap, darker towards the stipe. The stipe was attached to the underside, which had creamy white pores. I think this fungus is the Little Ping Pong Bats - Dictyopanus pusillus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2019 03:37 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shane_marshall

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2018 11:02 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Tentative ID if Dr J Cooper is correct about the southern spp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2011 03:09 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 11:12 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

This is the common 'Fomitiporia robusta' on tea-tree. I finally managed to get a sequence. As we might expect (based on micromorphology at least) it is quite unrelated to Fomitiporia robusta associated with northern hemisphere oaks. This is closely related to F. eucalypti - which makes sense. It probably needs a new name, although there are some older names of species described on Australian myrtaceous hosts that haven't been investigated recently.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 03:03 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cam1618

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2019 02:34 ΜΜ SAST

Περιγραφή

woofff what a fungi bound day

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaylichter

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 10:06 ΠΜ NZST

Τόπος

kepa bush reserve (Google, OSM)

Περιγραφή

/Cerrena

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julievause_nz

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 01:17 ΜΜ NZST

Τόπος

Opua, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Many specimens growing on fallen twigs, in the mossy forest floor, within Celery Pine Forest.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2017 11:01 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Noted on partially decorticated kahikatea (Dacrycarpus dacrydioides) branch lying in kahikatea / nikau (Rhopalostylis sapida) dominated alluvial forest.

Fruiting body yellowish-orange with dark orange banding, distinctly cartilaginous, and flexible when fresh.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer2278

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 03:04 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macman9

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 09:14 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 11:20 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grievesone

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 10:39 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gourdparent

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 03:24 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bowie1311

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 02:23 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzuidland

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 12:11 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannygreengus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 04:00 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronef

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2007 10:27 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Underside not taken. Sorry.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisc

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 12:26 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Photos 1-4 show a group of 4 specimens. Photo 5 is of 5 other specimens just a few meters away. There were several in the immediate vicinity.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

alexaves

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 01:00 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2012 10:17 ΜΜ NZST

Περιγραφή

sequence agrees with the type

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2017 11:47 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Growing from trunk of living Nothofagus fusca

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crazy_horse

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 11:37 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2018 10:34 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Growing on a rotting log in broadleaf-podocarp forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mon_squeek

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 08:32 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 01:11 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2018 09:51 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Growing on the underside and sides of a rotting log in a native bush remnant. Mostly resupinate, but forming narrow, firm-leathery, shelves up to 14 cm wide on the side of the log which project out up to 35 mm and are up to 20 mm thick. Upper surface dark brown but with a wide, pinkish-white margin. Lower surface pinkish-fawn, covered with small pores (7-9 per mm) except for a narrow sterile margin. Fruit bodies readily sliced with a knife, context yellowish-brown overlying a chocolate-brown pore layer up to 6mm thick. Fresh fruit body with strong mushroomy odour.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 02:37 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Soft white bracket on fallen beech, to 15 cm diam, fragile. Single layer of tubes. 6 pores per mm, sweetish smell, no taste. Tube layer to 1cm thick. Tissue dimitic, clamped. Spores hyaline, not dextrinoid 3um.
This is Tyromyces guttulatus sensu Cunningham, which is not the same as the northern hemisphere original (-Calcipostia guttulata). This is undescribed and perhaps related to Aurantiporus pulcherrimus. The genus Aurantiporus is probably not appropriate. The type species has not yet been sequenced. An appropriate genus is probably Pappia, based on P. (Tyromyces) fissilis, which is also related.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akubrock

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Περιγραφή

Appears to be native hardwood log, unsure which tree type. Trama is very wet. This chunk snapped off easily and is quite soft. No staining observed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luggr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Bay of Plenty, NZ (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

creek

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Beautiful purple irregular velvety on the end of a log in a suburban garden. Host wood is dead privet.

Notes post-collection:

  • Fungus easily came away from log, like an omelette lifting off a frying pan. Did not take the whole thing but where segments removed, log looked as if nothing had ever been there; back of the fungus coated in the 'soil' of post-digestion matter.
  • Surprising texture, very much like an omelette, and easily torn apart but not falling apart. Not tough or woody.
  • Has strong odour, of mushroom, that acrid-mushroom polypore smell.

As seen, this one is competing with (or parasitising?) a hirsute Trametes or something, for which I made a separate record. It's here: https://inaturalist.nz/observations/128764180

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhianna

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 12:33 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leeormsby67

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 07:48 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Found on a low level mossy tree stump in Californian Redwoods. To the naked eye it appears black, but actually has a wine red colour when illuminated.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petragloyn

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 12:25 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Substrate Beilschmeidia tarairi. Forest type: mature taraire dominant hardwood forest. White above, below and within, bruising brownish. Spines up to 7mm toward the centre on the underside. Easily torn. Seemed to have a stipe (photos 1, 7 and 9). Photo 8 shows pileus surface.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiazed1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 01:37 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samik

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2016 08:36 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiew

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2019 11:51 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Thick leathery-spongy brackets growing on poplar stumps. Upper surface coarsely hairy. Lower surface with large pores (2 pores per mm). Pore layer up to 5 mm thick.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugshroom

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 02:00 ΜΜ +13

Περιγραφή

just one. cap size approx 10cm. mixed forest so not sure what kind of wood it was fruiting from. fleshy/flexible

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018 03:28 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Common. On the basal trunk of an ailing rawiri (Kunzea linearis). Fruiting bodies numerous, these whitish with very faint pale yellow striping, pliant (flexible).

Voucher: P.J. de Lange 14265 & T.J.P. de Lange, UNITEC, PDD

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 01:21 ΜΜ ACST

Περιγραφή

On hillside among native bush and open stringybark forest. On sandy clay soil with rocky quartzite and sandstone outcrops.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katesplace

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 01:25 ΜΜ NZST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

rebflora

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 02:52 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guerrilla

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 05:05 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Last photo shows the pile of decayed wood pushed out by the cluster.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petemcgregor

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2014

Περιγραφή

In light of the problems identifying this (here's the original observation), I returned this afternoon and photographed this fungus (in the rain!). Tried to get details of the underneath; hope these are adequate.

Had a good look around but this was the only specimen I could find.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bethmaree

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 12:09 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oriam

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 10:39 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Solid, dense, soft fluffy outer covering which can be depressed, and bruises darker.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romer

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2015

Τόπος

Parc Marojejy (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahduhon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2017 05:38 ΜΜ CDT

Περιγραφή

The Stereum and Phlebia incarnata motherlode.

Specimen Record Number: SD0001

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morere-spiders

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021 11:01 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shane_marshall

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2018 11:19 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Growing on Eucalyptus sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srsbb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 12:30 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roxylaz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 04:35 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boogan_boy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 10:14 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 10:59 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 02:54 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petragloyn

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2016 10:43 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solea

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 02:16 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Last three photos taken 2 months later

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2019 02:01 ΜΜ NZST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathmckenzie

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 04:06 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Mucked up a little, thought I took a photo in situ but took a photo of a totally different species..
On fallen, well decayed pine. Leathery flesh, woody stipe. Smell very much like fresh A. bisporus. Taste vaguely mealy/woody.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathmckenzie

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 11:34 ΠΜ NZST

Περιγραφή

On Pinus radiata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thankyou

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 12:14 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathmckenzie

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020

Περιγραφή

Added photos, and had a better look at the fallen wood - crack willow, not privet. Has a brittle texture, closer to rubbery than most brackets I've come across.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oriam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2020 01:10 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Tiny brown ping-pong bats. White underside, pored.

Collected 1xDNA, 1x sample tube.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rvraders

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2019 10:36 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Curtain Fig. Poorsaddle. Robust with soft feel. Not easily damaged. Just smaller than hand.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heymilly

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2020 01:00 ΜΜ +13

Περιγραφή

Roughly 30cm diameter for the smallest one at the top.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviaker

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2015 10:31 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Tricholompsis rutilans

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petragloyn

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 12:14 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Sapromamanita galerumgandalfi (ined.), aka Noddy Flycap (Amanita 2 Ridley). Photos taken by Wael Abbas and posted here as a record with his permission. Unfortunately, the Sydney herbarium said it was unimportant so it was not kept for scientific study.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2019 10:44 ΠΜ ACST

Περιγραφή

On a quartzite outcrop among stringybark eucalyptus north of Thornbill track in Sir Mark Oliphant Conservation Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesse_bythell

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2016 03:18 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φόμης (Γένος Fomes)

Παρατηρητής

johnb-nz

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019 12:12 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φόμης (Γένος Fomes)

Παρατηρητής

penelopegillette

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2017 11:32 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φόμης (Γένος Fomes)

Παρατηρητής

davidwhyte

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2017 12:23 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

This was growing on a mature acacia tree. Multiple fruiting bodies under the tree, this one being knee height. The bark was loose, and although the tree was still alive was clearly sick.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φόμης (Γένος Fomes)

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2018 02:42 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Growing on a fallen beech log in beech-dominant native forest. Up to 10 cm across, dark brown woody brackets with numerous layers stacked vertically. Pore surface white which marks slightly when scratched (see third photo) but does not leave a dark brown mark as with Ganoderma. The fourth photo shows a larger and much older specimen of presumably the same thing on a nearby stump, covered in brown spores.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018 11:56 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Common. Emergent amongst Hypnum cupressiforme and Chiloscyphus semiteres in open ground at the top of coastal cliffs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cati

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2017 01:03 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oriam

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Both upper and underside is Orange toned. The upperside also has a strikingly bright orange band around the outer rim (Is far brighter than the photos show). Handling this fungi leaves a turmeric-like colour on your fingers.

Texture was sightly fleshy/moist.

A Sample will be lodged in cairns JCU herbarium. Code: OAM1.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2017 12:23 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_shanks

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2017 10:51 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Boils on dying broadleaf branch.