Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brystrange

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 11:33 AM ADT
Tapinillus longipes - Photo (c) Sidnei Dantas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Tapinillus longipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sissiw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 03:33 PM -03
Opisthoplatus prospicuus - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Opisthoplatus prospicuus, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magcl

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 10:57 AM -03
Opisthoplatus prospicuus - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Opisthoplatus prospicuus, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriellaufer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2019 10:53 PM -03
Acanthopachylus robustus - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Acanthopachylus robustus, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2018
Platnickina - Photo (c) kunag-ping_yu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Γένος Platnickina, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2018
Platnickina - Photo (c) kunag-ping_yu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Γένος Platnickina, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019
Platnickina - Photo (c) kunag-ping_yu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Γένος Platnickina, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamia7

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 09:46 PM UTC

Τόπος

Ines Arango (Google, OSM)
Metazygia - Photo (c) Felix Morales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Γένος Metazygia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 05:23 PM -03

Τόπος

Cassilândia (Google, OSM)
Wagneriana - Photo (c) Joseph C, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Γένος Wagneriana, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2020 02:15 AM -03
Falconina - Photo (c) Jason Penney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Γένος Falconina, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2018
Mecynogea - Photo (c) Cletus Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Γένος Mecynogea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2018
Syntrechalea - Photo (c) Lena Struwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Γένος Syntrechalea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2018
Gnaphosidae - Photo (c) kunag-ping_yu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Οικογένεια Gnaphosidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2018

Περιγραφή

Found in the pool

Peucetia rubrolineata - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Peucetia rubrolineata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2018
Paradossenus longipes - Photo (c) Leonel Roget, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Paradossenus longipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 05:31 PM -03
Paradossenus longipes - Photo (c) Leonel Roget, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Paradossenus longipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saulo5

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 10:45 AM -03
Pronous - Photo (c) rudygelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Γένος Pronous, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

piva_

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 03:13 PM -03
Loxosceles - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Γένος Loxosceles, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paularomano

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2010 08:02 AM -02
Thwaitesia - Photo (c) tjeales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Γένος Thwaitesia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasrimis

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021

Τόπος

Unamar (Google, OSM)
Micrathena horrida - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Micrathena horrida, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dallacorte

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 07:34 PM -03
Trechaleoides - Photo (c) Renato Brito, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Γένος Trechaleoides, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isismedri

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 10:51 AM -03

Ετικέτες

Chrysso - Photo (c) billieegads, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Γένος Chrysso, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bwillex

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019

Τόπος

Guarujá - SP (Google, OSM)
Mitobatinae - Photo (c) Gonzalo Giribet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Υποοικογένεια Mitobatinae, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorcastanho

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 10:51 PM -03

Τόπος

Tapiraí, SP, BR (Google, OSM)
Neosadocus bufo - Photo (c) Enio Branco, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Neosadocus bufo, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrinhoneves

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 03:57 PM -03

Τόπος

Petrópolis (Google, OSM)
Cyrtophora citricola - Photo (c) Andrés E. Ríos Saldaña, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Cyrtophora citricola, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio236

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 11:42 AM UTC
Aculepeira travassosi - Photo (c) Guilherme Augusto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Aculepeira travassosi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allanferreira

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 05:10 PM -03
Rubrepeira rubronigra - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Rubrepeira rubronigra, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gafischer

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 04:53 PM -03
Goeldia - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Γένος Goeldia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egarciaav

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Jalisco, MX (Google, OSM)
Edricus productus - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Edricus productus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo_lazaro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2018 09:09 PM -03
Discocyrtus - Photo (c) Douglas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pedrohmartins: Γένος Discocyrtus, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 5649