Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 08:53 PM -03

Περιγραφή

Tenía unos 4 mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epaphumedalelcharquito

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 04:02 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewen_amosse

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 10:39 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gustavogonsioroski

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 08:03 AM -03

Τόπος

Caxias, MA, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel695

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 04:19 PM UTC

Τόπος

Bomboli, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allanferreira

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 05:04 PM UTC

Τόπος

Muaná (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denilsonoz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 11:53 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sesernam

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 02:01 PM -05

Τόπος

Cerro El Volador (Google, OSM)

Περιγραφή

With egg sac

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbertner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2019 04:03 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo_lazaro

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2015 07:16 AM UTC

Περιγραφή

An odd surprise, both animals were dead and the spider's fangs were piercing the tongue of the gecko. The reptile probably attacked the spider, which defended itself with a bite. More here (in portuguese): https://www.insetologia.com.br/2015/01/lagartixa-e-aranha-em-sao-paulo.html

Uma surpresa estranha, ambos os animais estavam mortos e as presas da aranha estavam perfurando a língua da lagartixa. O réptil provavelmente atacou a aranha, que se defendeu com uma mordida. Mais aqui: https://www.insetologia.com.br/2015/01/lagartixa-e-aranha-em-sao-paulo.html

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lywouty_reymond

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2019 04:35 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edvard-magalhaes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2011

Περιγραφή

dentro da Lapa da Velha, Flores de Goiás, GO.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edvard-magalhaes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2010

Περιγραφή

dentro de caverna.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ester_p

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 08:51 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis_sadeck

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 03:43 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo_lazaro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2015 10:27 AM UTC

Περιγραφή

Pair, female on center, male on the left.

Casal, fêmea no centro, macho no lado esquerdo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 12:13 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daning98

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 12:47 PM -05

Τόπος

Zamora, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iktwo

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 06:59 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blackdogto

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2019 10:33 AM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tabatta_cerri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 11:10 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matheusx

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2021 01:54 PM AST

Τόπος

Jaraguari, MS, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielecordeiro

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 03:43 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac_oliveira

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 08:43 PM -03

Περιγραφή

Occurrence of the living organism registered in the Zoobotanical Park of the Federal University of Acre - Ufac: an ecological corridor with about 144 hectares, constituting the largest green area within the urban perimeter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leogaes26

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 11:10 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiagofelipe

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 07:09 AM -04

Τόπος

Areia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esteban_koch

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 03:55 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 01:34 PM UTC

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettinadungs

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 06:36 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettinadungs

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 06:36 AM -03

Τόπος

Ecolodge Itororo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amar16

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 09:45 PM UTC

Τόπος

Pichincha, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 11:08 AM -03

Περιγραφή

Ao se ver ameaçada assumiu essa curiosa posição

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christiana13

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 10:47 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian175

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 10:46 AM UTC

Περιγραφή

Araña

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielgonzalez2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2019 12:27 PM EDT

Περιγραφή

Arácnido

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glaucom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2003

Περιγραφή

Male guarding egg on the undersurface of a leaf. Photo: Bruno A. Buzatto.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anderson62

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 10:28 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramon_d

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 03:12 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 10:23 PM AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saulo5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2019 01:51 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facethebug

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2017 09:22 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabian108

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019 11:02 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ezequielvera

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkrockytop

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2012 09:32 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dieterschulten

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2018 01:07 PM CEST

Τόπος

Tena, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

2018_1924

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2016 10:40 AM -02

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael09

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 10:47 AM EDT

Περιγραφή

Incepto

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiagofelipe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020

Τόπος

Santa Rita (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wagnernogueira

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 09:35 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alemsqdt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2018 07:25 PM HST

Περιγραφή

captured at 200 m from the Bermejito river, sunny ambient, over low-growing, shrubby vegetation (Capparidastrum spp.)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliciacerchiai

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 06:22 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcosilva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2012 02:03 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasrozop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 11:39 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

griebner

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 02:45 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueprotegidojdls

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2011 01:49 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2018 10:15 AM +06

Περιγραφή

Зеркало.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bayucca

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2017 01:56 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bayucca

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2017 09:12 AM CET

Περιγραφή

Araneidae, Micrathena hamifera.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josev_ge

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2019 04:11 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 01:50 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaguirre05

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2019

Περιγραφή

smartcapture

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noe29

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 11:56 AM -05

Περιγραφή

Araña dos cuernos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camilasalvador

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 10:52 AM -05

Τόπος

Quito, EC-PI, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aescott317

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2016 04:02 PM CDT

Περιγραφή

Observed weaving web on a coffee plant at the Jama-Coaque Reserve permaculture coffee plantation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustin3

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2019 04:35 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnoldwijker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2014 03:57 PM CEST

Τόπος

Tambopata, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2018 04:25 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2018 09:15 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2013 09:23 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carol_kwok

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielfernandosanchezballesteros

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 08:42 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrubio7

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2017 10:13 AM -02

Περιγραφή

Micrathena jundiai or Micrathena annulata?