Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johan145

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 03:08 PM CET
Dicranopalpus ramosus - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Dicranopalpus ramosus, Ένα μέλος του Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίνες (Υποοικογένεια Phalangiinae)

Παρατηρητής

claudiafb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 01:13 PM CET
Φαλαγγίνες - Photo (c) Jens Thorving Andersen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jens Thorving Andersen
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Φαλαγγίνες (Υποοικογένεια Phalangiinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomashuet

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 08:25 PM CET
Opilio canestrinii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Quentin Groom
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Opilio canestrinii, Ένα μέλος του Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomashuet

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 08:30 PM CET

Τόπος

Bois de Lébisey (Google, OSM)
Dicranopalpus ramosus - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Dicranopalpus ramosus, Ένα μέλος του Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomashuet

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 10:41 PM CET
Paroligolophus agrestis - Photo (c) Miranda Engelshoven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miranda Engelshoven
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Paroligolophus agrestis, Ένα μέλος του Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)

Παρατηρητής

exonie

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:54 AM EEST
Φαλαγγίδες - Photo (c) Jens Thorving Andersen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jens Thorving Andersen
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanithor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 08:05 PM WET
Homalenotus - Photo (c) David Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Γένος Homalenotus, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanithor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 08:08 PM WET

Περιγραφή

Both of them right? They were mating or fighting not sure

Leiobunum blackwalli - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Leiobunum blackwalli, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merlu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 02:08 PM MSK
Rilaena triangularis - Photo (c) criptas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by criptas
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Rilaena triangularis, Ένα μέλος του Φαλαγγίνες (Υποοικογένεια Phalangiinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinmecerod

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 09:32 AM CEST
Leiobunum "undescribed a" - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Leiobunum "undescribed a", Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enlightenmenttt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021
Opilio - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Emanuele Santarelli
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Γένος Opilio, Ένα μέλος του Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pawel717

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Poland (Google, OSM)
Phalangium opilio - Photo (c) Connor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Connor
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Phalangium opilio, Ένα μέλος του Φαλαγγίνες (Υποοικογένεια Phalangiinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enlightenmenttt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021
Opilio - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Emanuele Santarelli
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Γένος Opilio, Ένα μέλος του Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 11:38 AM CET
Opilio - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Emanuele Santarelli
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Γένος Opilio, Ένα μέλος του Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pieterprins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 10:51 PM CEST
Nelima - Photo (c) Steve Lew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Γένος Nelima, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hubertszymanski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022
Opilio - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Emanuele Santarelli
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Γένος Opilio, Ένα μέλος του Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hubertszymanski

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022
Φαλαγγίδες - Photo (c) Jens Thorving Andersen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jens Thorving Andersen
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertobozzo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 07:04 PM CET
Astrobunus helleri - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Astrobunus helleri, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertobozzo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 07:27 PM CET
Rilaena triangularis - Photo (c) criptas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by criptas
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Rilaena triangularis, Ένα μέλος του Φαλαγγίνες (Υποοικογένεια Phalangiinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertobozzo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 08:36 PM CET
Histricostoma argenteolunulatum - Photo (c) max06, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by max06
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Histricostoma argenteolunulatum, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertobozzo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 08:40 PM CET
Trogulus - Photo (c) Luis Lopes Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Lopes Silva
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Γένος Trogulus, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiasgratzer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 03:25 PM CET

Περιγραφή

Found in leaf litter

Rilaena triangularis - Photo (c) criptas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by criptas
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Rilaena triangularis, Ένα μέλος του Φαλαγγίνες (Υποοικογένεια Phalangiinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)

Παρατηρητής

sidlocz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 01:47 PM CET

Τόπος

Tvarožné díry (Google, OSM)
Gyas - Photo (c) Lorin Timaeus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lorin Timaeus
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Γένος Gyas, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr_dj_king

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019

Τόπος

Isle of Wight, UK (Google, OSM)
Leiobunum rotundum - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Leiobunum rotundum, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliegaget

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 11:28 PM CEST

Τόπος

Arles, France (Google, OSM)
Dociostaurus jagoi - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Dociostaurus jagoi, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμποδεντροβάτης (Certhia brachydactyla)

Παρατηρητής

morgane-olivaux

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 11:15 AM CET
Καμποδεντροβάτης - Photo (c) Ina Siebert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ina Siebert
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Καμποδεντροβάτης (Certhia brachydactyla)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fauvette_

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 06:45 PM CET
Hypena obsitalis - Photo (c) Suso Tizón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Suso Tizón
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Hypena obsitalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμποδεντροβάτης (Certhia brachydactyla)

Παρατηρητής

fabrice_j

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 11:00 AM CET

Περιγραφή

Grimpereau des Jardins (Certhia brachydactyla) ?

Καμποδεντροβάτης - Photo (c) Ina Siebert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ina Siebert
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Καμποδεντροβάτης (Certhia brachydactyla)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sat-sonali

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022
Οφρύς Η Μελισσοφόρος - Photo (c) Matthieu Gauvain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthieu Gauvain
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Οφρύς Η Μελισσοφόρος (Ophrys apifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

naturalist40467

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 02:38 PM CET
Καστανοκέφαλος Γλάρος - Photo (c) Dmitry Dubikovskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Dubikovskiy
Η ταυτότητα του χρήστη pdubois: Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 77071