Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elendil_c

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 08:32 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίνες (Υποοικογένεια Phalangiinae)

Παρατηρητής

alvaro_alemany

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 12:09 ΠΜ CET

Τόπος

Sevilla, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldvn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 08:36 ΜΜ CET

Τόπος

Limoges, France (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandgodon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 04:25 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camillemonnet

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 11:37 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camillemonnet

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 04:53 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinedesmolles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2019 11:17 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bvcruz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 09:47 ΜΜ CET

Περιγραφή

Photos 2 and 3 (dorsal close-up and genitalia) courtesy of @pdubois with many thanks for his precious help.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2013 11:05 ΜΜ CET

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bvcruz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 12:53 ΠΜ CET

Περιγραφή

Seemed to be feeding on the isopod? Is that plausible?

On the house wall, above the spot where I usually find them.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spodd

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίνες (Υποοικογένεια Phalangiinae)

Παρατηρητής

spodd

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spodd

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdubois

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2007 06:28 ΜΜ CEST

Τόπος

Gérone, Espagne (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldvn

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 12:00 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Courtesy of Valerio Gerace (@endervale)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldvn

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 12:00 ΜΜ CEST

Περιγραφή

In a clay quarry
Courtesy of Valerio Gerace (@endervale)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldvn

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 12:00 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Courtesy of Valerio Gerace (@endervale)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldvn

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 12:00 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Courtesy of Valerio Gerace (@endervale)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldvn

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 05:10 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

levet-bernard

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2018 10:40 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orliacnicolas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titouangelez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 08:08 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexei_kouprianov

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 06:43 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilab06

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 11:59 ΠΜ CET

Περιγραφή

body length 8 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolashelitas

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2010 12:53 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvaro_alemany

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 02:17 ΜΜ CET

Τόπος

Jaén, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aimeecrosley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxencegrm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 11:06 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnoldwijker

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2015 12:25 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίνες (Υποοικογένεια Phalangiinae)

Παρατηρητής

eluro

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Cádiz, ES-AN, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldvn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 10:34 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dromensis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 04:54 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaroschacht

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 08:53 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaroschacht

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 08:57 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaroschacht

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 09:34 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 11:43 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Leg.: Günther Raspotnig

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldvn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 07:57 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Même endroit qu'ici https://www.inaturalist.org/observations/142774593

(probable)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 02:46 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaetanjouvenez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 11:00 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaetanjouvenez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 11:06 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldvn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 12:46 ΠΜ CEST

Τόπος

Limoges, France (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadim66

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 05:17 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 03:17 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriele_pradelli

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 05:09 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedgoni

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 12:04 ΠΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 07:17 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i_am_angerer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2020 05:53 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcogu

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 10:07 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esant

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 01:31 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillaume47220

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 12:16 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pepeyoda

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 12:37 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sully88

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 09:36 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertobozzo

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 12:55 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuel_m

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:09 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Adult male. I haven't extracted the penis yet, but I opened the genital operculum and I saw the glans. I think in Dasylobus echinifrons, since the chelicerae doesn't seems like graniferus isn't? But apparently that species is not in Inaturalist anymore.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_thevenin

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 10:27 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandro_girodo

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 01:34 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexei_kouprianov

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 10:00 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)

Παρατηρητής

dimitros

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 01:13 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldvn

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 12:35 ΠΜ CEST

Τόπος

Limoges, France (Google, OSM)

Περιγραφή

Sur un cadavre de Leptophyes avec Homalenotus quadridentatus et Nemastoma bimaculatum

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaetanjouvenez

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 11:34 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaetanjouvenez

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 11:35 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimstrohriegl

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 03:16 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snakur74

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022

Τόπος

Crêt des Mouches (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertobozzo

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 07:55 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pieterprins

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 09:21 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maelan51

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:36 ΜΜ CEST

Τόπος

Fellering, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomobug

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 03:36 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldvn

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 03:31 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldvn

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 04:23 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldvn

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 04:32 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldvn

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 04:54 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malakofil

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 04:38 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldvn

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 10:37 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Trouvé par @entomobug

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zsorzs

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 12:16 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tibrftn

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2017 12:23 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaetanjouvenez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macronatura

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 03:50 ΜΜ CEST

Τόπος

Málaga, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valenmlg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 09:22 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertobozzo

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 10:49 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgilperez

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 10:18 ΜΜ CEST

Τόπος

Mondego (Google, OSM)

Περιγραφή

Found at night in the garden over a stone.

It exhibited a curious behaviour: it played dead when I tried to catch it gently to take some pictures. It allowed to be rolled upside down and didn't move its legs. Then when left on a white paper, it still played dead, and when touched with a small leave, it would very smoothly change its legs position to remain still again. It didn't really moved for some time, but I noticed it was not dead as I initially thought. When I released it, it just run away.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuel_m

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 08:41 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfb22

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 09:47 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Suite.....

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomobug

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 07:15 ΜΜ CEST

Τόπος

Limoges, France (Google, OSM)

Περιγραφή

The two photos under stereomicroscope are from @Idvn

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

villyz

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2020 11:01 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harukano

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 12:53 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 01:36 ΜΜ CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agapakisgeorgios

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 01:15 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coline43

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 10:38 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khaledbessrour

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2021 10:51 ΜΜ CET

Τόπος

Tunis, Tunisia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khaledbessrour

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 12:17 ΠΜ UTC

Τόπος

Tunis, Tunisie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)

Παρατηρητής

ilya_rudenko

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 03:02 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)

Παρατηρητής

davidreymair

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 04:47 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bogdan_mag

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 05:03 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)

Παρατηρητής

ulysse_lafond

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 02:18 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcopiga

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 02:38 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 04:42 ΜΜ WET

Περιγραφή

under dead wood
with @jmneiva

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarekbejaoui

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 07:40 ΜΜ CET

Τόπος

Fabregas (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 12:24 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 11:24 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 10:51 ΠΜ CEST