Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcdomenech

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 09:11 PM CEST

Τόπος

Barcelona, España (Google, OSM)

Περιγραφή

dav

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_fabian

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Hessen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_fabian

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Thüringen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_fabian

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Thüringen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louis_ton

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 01:42 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 11:22 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_fabian

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Thüringen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniil_polyakov

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 03:27 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίνες (Υποοικογένεια Phalangiinae)

Παρατηρητής

federico_latini

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 06:50 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίνες (Υποοικογένεια Phalangiinae)

Παρατηρητής

federico_latini

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 06:52 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apeterlongo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 09:23 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίνες (Υποοικογένεια Phalangiinae)

Παρατηρητής

federico_latini

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 07:21 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)

Παρατηρητής

antonjo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 11:55 AM CET

Τόπος

Sušci, Hrvatska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 01:30 PM CET

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίνες (Υποοικογένεια Phalangiinae)

Παρατηρητής

federico_latini

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 10:29 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίνες (Υποοικογένεια Phalangiinae)

Παρατηρητής

federico_latini

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 03:59 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ursula0406

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 01:41 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilhemperez

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 01:48 PM CET

Περιγραφή

Dans une grotte

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adr2000

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 02:30 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίνες (Υποοικογένεια Phalangiinae)

Παρατηρητής

federico_latini

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 07:03 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoitnabholz

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 04:11 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enlightenmenttt

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022

Τόπος

Blagoevgrad (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcopiga

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 03:27 PM CEST

Τόπος

Tinizong, GR, CH (Google, OSM)

Περιγραφή

The animal

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)

Παρατηρητής

rogerlm97

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 07:31 PM CET

Τόπος

Barcelona, Espanya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zanskar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2016 11:35 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efarilis

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 05:57 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andymarquis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022

Τόπος

GY1, Guernsey (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 03:47 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marquimedes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 09:55 PM CET

Τόπος

Girona, Espanya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jofree

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 10:18 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neylane

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022

Τόπος

Feijo acre (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marquimedes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 03:22 PM CEST

Τόπος

Girona, Espanya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattprince

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2015 06:37 PM GMT

Τόπος

Exeter EX6 6PW, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

InSRS

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prakrit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2018 09:00 AM PST

Τόπος

Pichincha, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javierarias29

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 03:32 PM EDT

Τόπος

Mindo, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 03:33 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfb22

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 03:27 PM CEST

Περιγραφή

Fuite du cloporte ...

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 08:17 PM CEST

Περιγραφή

Transekt 2, NW über T1, Wald T23_5_115
gesaugt

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christelle5183

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 02:08 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirko_tomasi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 04:47 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lois_rancilhac

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 09:58 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julie_snl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 03:20 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorena_pardo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 12:35 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor0001

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 02:50 PM BST

Τόπος

Dorset, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)

Παρατηρητής

mazeson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 11:00 PM CEST

Τόπος

Troentorp, Sweden (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anne42100

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 03:34 PM CEST

Περιγραφή

Jardin des plantes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arachon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 07:50 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macronocturno

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 01:32 PM CEST

Τόπος

Asturias, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macronocturno

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 01:12 PM CEST

Τόπος

Asturias, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nesille

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 07:20 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jarvo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 05:08 PM BST

Περιγραφή

Let this poor tittle harvestman be a lesson to you kids. It wandered out of its safety zone and became stuck to the tree sap. What a horrible way to go.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothyfriend

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 10:53 PM BST

Περιγραφή

The harvestman.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathalie543

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arachon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 03:34 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldvn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 05:40 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neilfletcher

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 10:30 AM WEST

Περιγραφή

@pdubois @bbinsecte @harvestman-man @flight69
Hello, I was astonished to read some of the posts regarding this species "a", if that is indeed the species I have here. Having lived in Serra de Sao Mamede of eastern Portugal for 7 years I assumed that everybody knew about these, and that they were common everywhere in Portugal. They are absolutely abundant here and certainly have been for at least 30 years but maybe much longer, or always. They form huge clusters of hundreds of individuals in dark, preferably damp places, and bounce their bodies rapidly if disturbed by light or movement. They swarm into houses at night, frequently running over your own body. Every rural property in this area has them, even the castle at Marvao. My personal colony spends the daylight hours on the walls in my water well, but I've also seen colonies under overhanging rocks on the River Sever.
I would not be at all surprised if the Sao Mamede is the source of the north European invasion - many tourists from France, Netherlands, Belgium etc come here by car and campervan, and I would think it almost impossible not to take some passengers back home, the harvestmen are so abundant in summer, though numbers vary year to year.
I had always assumed this was Leiobunum lusitanicum. If there is any information on this I'd be glad to receive it, or if I can provide further information I'd be happy to do so.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matteofrz

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 03:28 PM CEST

Περιγραφή

Very big, Leg span of at least 12-15 cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arachon

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 11:22 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)

Παρατηρητής

sarzedas

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 07:47 PM CEST

Τόπος

Valbonë, Albânia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edangolo

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 06:00 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)

Παρατηρητής

robertobozzo

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 09:47 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)

Παρατηρητής

gen_ok

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 03:21 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arachon

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 04:43 PM CEST

Περιγραφή

fucking on my hand :-D

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)

Παρατηρητής

markod

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 07:22 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariaelisa

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 11:41 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdubois

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2013 10:17 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)

Παρατηρητής

asjo

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 10:56 AM CEST

Τόπος

Kiruna, SE-NB, SE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macronocturno

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 04:33 PM CEST

Τόπος

Asturias, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hroziva

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 05:18 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fukejs

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 05:48 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldvn

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 04:27 PM CEST

Περιγραφή

Grotte de la Bouhadère

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 11:49 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfb22

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 10:41 AM CET

Περιγραφή

1.4mm~

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)

Παρατηρητής

aventu1006

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 02:00 PM CEST

Τόπος

Granada, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harvestman-man

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 09:38 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertofacchini

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 01:12 PM CEST

Περιγραφή

@pdubois - Un avis peut être ?? merci !

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 01:13 PM CEST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdubois

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2012 04:59 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniojpizarro

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 11:14 AM CEST

Τόπος

Cádiz, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdubois

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 02:08 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bscrl

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 03:19 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_fabian

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macronocturno

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2011 11:34 AM CEST

Τόπος

Barcelona, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spyrusmatthaiakis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2020 04:28 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glandarius

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 01:47 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbmcc09

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 08:22 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max-pics

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabienpiednoir

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 01:54 PM CET

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silke_paumann

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 11:12 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caydou82

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2021 05:37 PM CET

Τόπος

Puylagarde, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdubois

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2013 12:39 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 02:51 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sskorpio

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2010 09:46 AM MSD

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)

Παρατηρητής

johnwoodbridge

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 01:52 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissilva4

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό (Anacridium aegyptium)

Παρατηρητής

francoisemathieu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 08:43 AM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weekend

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 04:29 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harwinmonkey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikegrutherford

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:32 PM BST