Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 09:32 ΜΜ AEST
Utetheisa pulchelloides - Photo (c) Hyongchan (David), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hyongchan (David)
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Utetheisa pulchelloides, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eamonn_c

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 10:23 ΜΜ AEST

Ετικέτες

Thalaina clara - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Thalaina clara, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eamonn_c

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 10:59 ΜΜ AEST

Ετικέτες

Hednota pedionoma - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Hednota pedionoma, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eamonn_c

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 09:31 ΜΜ AEST

Ετικέτες

Hednota pedionoma - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Hednota pedionoma, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eamonn_c

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 09:17 ΜΜ AEST

Ετικέτες

Hylaeora eucalypti - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Hylaeora eucalypti, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 11:29 ΠΜ AEST
Epithymema incomposita - Photo (c) Suzanne B, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzanne B
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Epithymema incomposita, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deidreh

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 09:48 ΜΜ AEST
Proteuxoa nuna - Photo (c) Cathy Powers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cathy Powers
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Proteuxoa nuna, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 10:06 ΜΜ AEST
Hednota pedionoma - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Hednota pedionoma, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Oenosandra boisduvalii - Photo (c) James Peake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James Peake
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Oenosandra boisduvalii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 10:11 ΜΜ AEST
Trichiocercus sparshalli - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Trichiocercus sparshalli, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 09:44 ΜΜ AEST
Tamopsis - Photo (c) tricarpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tricarpa
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Γένος Tamopsis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geelong-nature-nerd

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 09:20 ΠΜ AEST
Tipanaea patulella - Photo (c) Greg Holland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Greg Holland
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Tipanaea patulella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katejaypowell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 07:58 ΠΜ AEDT
Uraba lugens - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Uraba lugens, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kobecub

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 11:12 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Slatey Creek unknown ID

Orgyia anartoides - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Orgyia anartoides, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Oenosandra boisduvalii - Photo (c) James Peake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James Peake
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Oenosandra boisduvalii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deidreh

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 08:40 ΜΜ AEST
Chlorocoma vertumnaria - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Chlorocoma vertumnaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 02:49 ΜΜ AEST
Cryptes baccatus - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Martin
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Cryptes baccatus, Ένα μέλος του Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 04:34 ΜΜ AEST
Tamopsis - Photo (c) tricarpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tricarpa
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Γένος Tamopsis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 07:42 ΜΜ AEST
Gastrinodes argoplaca - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Gastrinodes argoplaca, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 07:43 ΜΜ AEST
Heteroteucha translatella - Photo (c) Ian McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMillan
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Heteroteucha translatella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 07:58 ΜΜ AEST
Plesanemma fucata - Photo (c) Ken Harris EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Harris EntSocVic
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Plesanemma fucata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 07:58 ΜΜ AEST
Hednota pedionoma - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Hednota pedionoma, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 08:25 ΜΜ AEST
Dichelia cosmopis - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Dichelia cosmopis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 08:29 ΜΜ AEST
Chlorocoma vertumnaria - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Chlorocoma vertumnaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deidreh

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 09:04 ΜΜ AEST
Monoctenia smerintharia - Photo (c) tricarpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tricarpa
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Monoctenia smerintharia, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deidreh

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 09:28 ΜΜ AEST
Hylaeora eucalypti - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Hylaeora eucalypti, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 08:52 ΜΜ AEST
Sosineura mimica - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Sosineura mimica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 08:18 ΜΜ AEST
Thallarcha trissomochla - Photo (c) Cathy Powers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cathy Powers
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Thallarcha trissomochla, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 08:24 ΜΜ AEST
Persectania ewingii - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Persectania ewingii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 08:25 ΜΜ AEST
Lipogya leucoprosopa - Photo (c) rogstanden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rogstanden
Η ταυτότητα του χρήστη paul2george: Lipogya leucoprosopa, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6780