Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

christina_l

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 05:42 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbandit

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 11:14 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjoyinature

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 08:52 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

13mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 10:14 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2024 06:20 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomennudum

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 09:02 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecee

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 12:33 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Found underneath a Elkhorn fern frond among the spores.

Calicotis sialota?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjoyinature

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 09:40 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

13mm long approx. Maybe this one?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

triplett

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 08:37 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

about 6mm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_michael49

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 10:06 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Possibly

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gayleosborne

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 09:38 ΜΜ AEDT
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

jimbobo

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 05:43 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Eucalyptus leaf cut and rolled; with parasitised larva inside roll.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 10:45 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 11:18 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dirt-girl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 10:12 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomennudum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 12:12 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 10:29 ΠΜ AEDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2014

Περιγραφή

The gall was found on a small Eucalypt/Mallee.
You can see the 6 reduced "legs".

https://www.ellura.info/Blattodea-Coleoptera-Hemiptera.html#Apiomorpha-strombylosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 10:17 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Or is it Gibellula? Found by @paul2george.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddles

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 11:51 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbobo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 05:04 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomennudum

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 10:08 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

? Unnamed Boarmiini sp (1), see:

https://www.inaturalist.org/observations/197110390

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 04:03 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Will see if something emerges. Have 3 containers with galls

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 02:27 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 03:40 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

on mountain hickory wattle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathiemt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2009 07:15 ΜΜ AEDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 02:27 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 10:40 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2024 10:24 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendybluesky

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 06:36 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2024 10:08 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 02:51 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 11:04 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 10:21 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2024 03:16 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabethkm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 03:27 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviaker

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2016 03:13 ΠΜ AEDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martijndoekes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2024 08:42 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_kurek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 03:46 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

yindivombatus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2014 09:58 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 09:24 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomennudum

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 10:45 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Maybe.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bunyip

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2023 04:55 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bunyip

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 09:24 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 07:16 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Cluster of roosting male bees shown to me by another EntSocVic member.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_kurek

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 04:15 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattbarrett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 09:20 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Uploaded on behalf of the collector, Kym Brennan

Small, fragile, 10cm tall. In leaf mould in heavy shade, lowland spring-fed monsoon forest, on drier part towards margin.

This is a normal gilled mushroom that has a very thin cap flesh, which splits radially (between the gills). Further drying lifts and twists the gill-segments into the flower shape in the image. The type specimen from Vanauatu had the same form on all fruitbodies, but the author was unsure whether this was an oddity, or the normal condition. The find of this Australian specimen shows that it is the norm, but it would be great to find young fruitbodies to understand exactly of the final form develops – at what point in development does it depart from a mushroom shape?

The species is Hausknechtia floriformis, a monotypic genus only described in 2020, with a single species described (by Anton Hausknecht) in 2003, previously only known from Vanuatu. I have been on the lookout for it, great to know it occurs in Australia too.

A link to the genus description: https://link.springer.com/article/10.1007/s11557-020-01606-3

A link to the original species description: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjwh767wJD0AhWQXisKHV56AnkQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.zobodat.at%2Fpdf%2FOestZPilz_12_0031-0040.pdf&usg=AOvVaw2rG4jlSDVwwBUmwAkpRYGM

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 07:41 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rover-rod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 09:54 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 12:59 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

sorry, forgot to take a shot of the whole plant from a distance, must have been distracted

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomennudum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 09:56 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Maybe.

Smaller than the moth depicted in https://www.inaturalist.org/observations/188885382

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marja-bouman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:04 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 07:28 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Crazy camo on this Pomaderris stem

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogstanden

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 08:24 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_sydes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 05:40 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 04:19 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keesgreen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 03:24 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 08:59 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomennudum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 11:42 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 10:25 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 08:54 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 09:20 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 05:02 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 08:47 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireyajacquard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 03:24 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbandit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 11:57 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbandit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 07:44 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 01:22 ΜΜ AEST

Περιγραφή

all up 4 colonies found containing 2, 8, 4 & 2 sporing bodies respectively; the pale speckles is pollen from the pine plantation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 11:10 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbandit

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2017 02:17 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blackangus

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 02:48 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Unfortunately I didn't get a good shot of top. Very coloured spider.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbobo

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 01:57 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbandit

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 02:40 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 04:05 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 08:42 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 11:21 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Apparently only the second record of this species from western Victoria, the other being a 60 year old record from the Otways.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 02:43 ΜΜ AEST

Περιγραφή

The older black part of the fungus is charcoal-like.
@petragloyn, any thoughts?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 05:32 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 07:02 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2008 12:16 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2016 12:17 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbandit

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 02:42 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbobo

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 08:23 ΜΜ AEST

Περιγραφή

5 males arrived between 7-7:30pm.

Waning crescent moon, attracted to 50w UV fluro light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 02:43 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Cap about 40mm across.
Note the volva.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

w_david

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 01:30 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 03:30 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 12:39 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

bushbandit

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 03:25 ΜΜ AEST

Περιγραφή

galls on Acacia mearnsii (Black Wattle)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

muddles

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2018 09:12 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

with attendant ants

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 11:52 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Truffle form.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 10:20 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Uncertain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbandit

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 11:58 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbandit

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 12:01 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 09:34 ΜΜ AEST