Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkgreenberg

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2024 07:00 ΜΜ PDT
Leptospermeae - Photo (c) Eli Sooker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eli Sooker
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Φυλή Leptospermeae, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shawna11

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 09:26 ΠΜ PST
Leptospermeae - Photo (c) Eli Sooker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eli Sooker
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Φυλή Leptospermeae, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmcneece

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 06:44 ΜΜ PDT
Leptospermeae - Photo (c) Eli Sooker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eli Sooker
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Φυλή Leptospermeae, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agripino

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 04:33 ΜΜ PDT
Gaudium laevigatum - Photo (c) Kevin Thiele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Gaudium laevigatum, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkjames

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 11:14 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Bombus melanopygus - Photo (c) Kim Sallee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kim Sallee
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Bombus melanopygus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkjames

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 11:17 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Bombus melanopygus - Photo (c) Kim Sallee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kim Sallee
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Bombus melanopygus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkjames

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 12:03 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Bombus vosnesenskii - Photo (c) Eric Running, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Running
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Bombus vosnesenskii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

hikingsandiego

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 09:59 ΠΜ PDT
Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkjames

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 12:10 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Bombus crotchii - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Bombus crotchii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkjames

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 12:26 ΜΜ PDT
Dufourea australis - Photo (c) Tom Barnes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Dufourea australis, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaos_entomologist

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 12:02 ΜΜ PDT
Bombus californicus - Photo (c) Brian Starzomski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brian Starzomski
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Bombus californicus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calliemack

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 11:12 ΠΜ PDT
Dialictus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Υπογένος Dialictus, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perelson

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 12:16 ΜΜ PDT
Anthophorini - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Φυλή Anthophorini, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perelson

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 12:22 ΜΜ PDT
Bombus melanopygus - Photo (c) Kim Sallee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kim Sallee
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Bombus melanopygus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perelson

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 12:23 ΜΜ PDT
Bombus melanopygus - Photo (c) Kim Sallee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kim Sallee
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Bombus melanopygus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelbykau

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 10:08 ΠΜ PDT
Bombus vosnesenskii - Photo (c) Eric Running, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Running
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Bombus vosnesenskii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

icecoldwater

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 05:58 ΜΜ PDT
Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mountainsong

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 09:12 ΠΜ PDT

Περιγραφή

on Salvia mellifora

Bombus melanopygus - Photo (c) Kim Sallee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kim Sallee
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Bombus melanopygus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelbykau

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 11:51 ΠΜ PDT
Halictus farinosus - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Halictus farinosus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelbykau

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 11:54 ΠΜ PDT
Bombus melanopygus - Photo (c) Kim Sallee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kim Sallee
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Bombus melanopygus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelbykau

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 12:05 ΜΜ PDT
Bombus melanopygus - Photo (c) Kim Sallee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kim Sallee
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Bombus melanopygus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

walkabata

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 12:26 ΜΜ PDT
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walkabata

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 12:15 ΜΜ PDT
Compsocryptus - Photo (c) carlos mancilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Γένος Compsocryptus, Ένα μέλος του Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diomedea_exulans_li

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 10:17 ΠΜ PDT
Procambarus clarkii - Photo (c) Yu Ching Tam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Yu Ching Tam
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Procambarus clarkii, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robbakken

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2024 01:47 ΜΜ PST
Diplacus - Photo (c) Ron King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ron King
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Γένος Diplacus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrotpeople

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 10:06 ΠΜ PDT
Agapostemon melliventris - Photo (c) stonebird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Agapostemon melliventris, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrotpeople

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 10:10 ΠΜ PDT
Dialictus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Υπογένος Dialictus, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lagoondon

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 11:21 ΠΜ PDT
Bombus vosnesenskii - Photo (c) Eric Running, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Running
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Bombus vosnesenskii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkjames

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 11:27 ΠΜ PDT
Bombus crotchii - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Bombus crotchii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgrimmphd

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 10:34 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Coastal Trail, Point Loma Ecological Reserve, Cabrillo National Monument, San Diego, San Diego County, California

Bombus vosnesenskii - Photo (c) Eric Running, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Running
Η ταυτότητα του χρήστη patsimpson2000: Bombus vosnesenskii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 25640