Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonnienickel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 11:11 ΠΜ PST

Περιγραφή

Larger bee on the right. On nonnative Glebionis coronaria, foraging side by side with tiny sweat bee.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madily

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 05:30 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandiegoroberts

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 09:03 ΠΜ PDT

Τόπος

San Diego, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Collecting pollen from a California Poppy

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature4lzw

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 02:35 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Bumble Bee on California Buckwheat near Old Mission Dam.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doryo

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 12:32 ΜΜ PDT

Τόπος

San Diego, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 02:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 07:40 ΜΜ PDT

Τόπος

San Diego, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 02:27 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Just resting on a petal.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 11:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2014 10:48 ΜΜ PDT

Τόπος

Algodones Dunes (Google, OSM)

Περιγραφή

San Diego County, California, US

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thumbwave

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 10:47 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fraskar

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 11:58 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Encelia

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2019 01:24 ΜΜ PST

Τόπος

San Diego, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbawat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2020 09:00 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkjames

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 11:18 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Found argiope egg sac suspended on Artesmia californica.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkjames

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 10:02 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Male and female?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2015 10:47 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2019 12:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 09:45 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Under stone on bank of small creek, in wet soil. Riparian area with Quercus, Salix, and Populus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank007

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 11:42 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 10:25 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Rock slope in mixed shrubland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom_barnes_

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 12:20 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2016 11:17 ΠΜ PDT

Τόπος

Otay River Valley (Google, OSM)

Περιγραφή

San Diego County, California, US

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ca_photo_hobbyist

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 11:13 ΠΜ PDT

Περιγραφή

amazing how quickly this little wasp could drag this big caterpillar across the trail!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 01:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2019 08:57 ΠΜ PDT

Τόπος

Cabrillo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecozippertfb

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 02:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίκος (Γένος Vicia)

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 12:50 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Keyed in Jepson. V. ludo. or V. hassei?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 09:57 ΜΜ PDT

Περιγραφή

female with eggsacs, spiderlings, prey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 01:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toyonito

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 01:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

My best guess. On chaparral yucca. Plant was covered with them.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scotttremor

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 07:33 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thumbwave

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 11:20 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2018 04:22 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 10:57 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 12:16 ΜΜ PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 01:49 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 10:42 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)

Παρατηρητής

mmendels33

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 04:37 ΜΜ PDT

Περιγραφή

A silique shown here, or not even Brassicaceae? In coastal sage scrub, veg transect 029

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 02:17 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2019 11:25 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 07:22 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azyszczy

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 01:18 ΜΜ PDT

Τόπος

Julian, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom_barnes_

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2020 12:29 ΜΜ PST

Περιγραφή

Mission Trails Regional Park, San Diego, CA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

P2200050

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arielthemermaidlion

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 06:21 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 01:37 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυχτερίδα Των Φαραγγιών (Parastrellus hesperus)

Παρατηρητής

monica702

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 11:54 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermannmoller

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 06:55 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neontetraploid

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 12:55 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

docprt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2014 10:44 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_carretta

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 12:28 ΜΜ PDT

Τόπος

Miramar (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjackson

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Cabrillo NP iNat 24hr BioBlitz.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkjames

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2019 11:08 ΠΜ HST

Περιγραφή

Weak flier, observed about four hovering in and out of large stack of dead cattail leaves along the San Diego River flowing out of Kumeyaay Lake. About the size of a common buckeye with a distinctive black & white wing pattern and bottom section of abdomen was a fuzzy/feathered orange. None of them would land & pose for me.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thumbwave

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 10:24 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian_wright

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 03:29 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρολίβανο (Salvia rosmarinus)

Παρατηρητής

jesus946

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 11:39 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lahaina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Spider egg sac

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddyslush

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 09:51 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature4lzw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 12:12 ΜΜ PDT

Περιγραφή

It is unusual to see pollinators at Vinca flowers, so I started snapping photos of this native bee. It was not gathering pollen or nectar--but cutting petals for its nest. (Such smooth cuts!) Note: The order of these photos is last to first.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ca_photo_hobbyist

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

airgel

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 11:07 ΜΜ +08

Περιγραφή

Peculiar behaviour. Got a few quick photos before they (presumably) woke up and flew off.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thumbwave

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 10:54 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thumbwave

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 11:10 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian_wright

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 02:52 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνούπια (Οικογένεια Culicidae)

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 09:04 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmainet

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 03:44 ΜΜ AEST

Τόπος

Bli Bli, QLD, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob_palmer

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 10:36 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola_zanetti

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 02:46 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tothemax

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 09:51 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sidesplotch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2015 09:37 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyherriott

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 01:43 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on lemonade berry

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2017 12:39 ΜΜ PST

Τόπος

Palomar Mountain (Google, OSM)

Περιγραφή

San Diego County, California, US

Fun day with @jaykeller and @pileated

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonnienickel

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2019 08:26 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thumbwave

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 09:45 ΠΜ PDT

Τόπος

Jamul, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

A Western Yellowjacket (Vespula pensylvanica) intervened shortly after the Bee Assassin caught the bee, successfully removing the abdomen for itself. If anyone has a suggestion of how to tag or annotate that, please comment below.

This individual split into two observations, because it was observed preying on two different species.
REF: https://www.inaturalist.org/observations/130029299

Timeline:
09:46:14 bee captured by Bee Assassin
09:48:12 Yellowjacket is latched on to bee
09:49:40 Yellowjacket has separated bee abdomen from thorax

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jongraehl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 03:19 ΜΜ PST

Περιγραφή

The snake couldn't get the lizard in its mouth because the lizard bit and held on to its own tail. The snake eventually gave up and let the lizard go.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

docprt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 12:54 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Larvae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkjames

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 01:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sidesplotch

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2016 08:09 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhjackso

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 02:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thumbwave

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:39 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)

Παρατηρητής

milliebasden

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 04:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrotpeople

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 01:07 ΜΜ HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkjames

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 10:13 ΠΜ PDT

Περιγραφή

AI was 'pretty sure' this was genus Holcopasites but none recorded in California.
Found on trail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 06:50 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Never seen pink ones before...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2015 03:36 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Gall on Big Saltbush (Atriplex lentiformis).
These galls were everywhere on many of the big saltbush plants.
First time I see molts on the outside of a gall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 08:27 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Gall on atriplex lentiformis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2017 07:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathyspence1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 01:13 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Discovered the live swell shark egg casing at Cabrillo NM intertidal zone after a winter storm. Video shows a very active swell shark embryo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milliebasden

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 02:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milliebasden

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 11:06 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidcooksy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 11:51 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyuhhhhl

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 02:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jspaulding

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 08:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milliebasden

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 03:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

paprikabrown

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2021 11:59 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 09:30 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom_barnes_

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 12:27 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Two bee species and a third tiny insect on the same flower. Not sure how to submit this; maybe as more than one observation?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2019 01:15 ΜΜ PST

Τόπος

San Diego, CA, USA (Google, OSM)