Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehjalmarson

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 12:27 AM CDT

Τόπος

Bremily's Yard 2 (Google, OSM)

Ετικέτες

Oxyopes scalaris - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Oxyopes scalaris, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehjalmarson

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 05:10 PM CDT

Ετικέτες

Arphia sulphurea - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Arphia sulphurea, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

juanjoseromero

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 08:57 AM UTC
Αμερικανική Γερακίνα - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puffin21

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 12:09 PM CST
Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς (Egretta thula)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

juanrussi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 08:04 AM UTC
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)

Παρατηρητής

kakariki14

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2020 05:46 PM CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Ψαλιδιάρης - Photo (c) Jean-Guy Papineau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Guy Papineau
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bam0821

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Iowa, US (Google, OSM)
Αμερικανικός Χειμωνόκιρκος - Photo (c) krisscully, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Αμερικανικός Χειμωνόκιρκος (Circus hudsonius)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birgilio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2008

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Reserva Natural Aguila

Ceratotherium simum simum - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by copper
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Ceratotherium simum ssp. simum, Ένα μέλος του Λευκός Ρινόκερος (Ceratotherium simum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

howarddc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 12:42 PM EST
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehjalmarson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 09:27 AM CDT

Ετικέτες

Piezops ensicornis - Photo (c) Peter Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Hollinger
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Piezops ensicornis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτόπαπια (Aythya marila)

Παρατηρητής

rehjwa

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 03:26 PM PDT

Τόπος

Olympia, WA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Date: 5 May 2020

Time: 1600

Location: Tumwater, WA.

Weather:
Temp: 65
Wind: 5 MPH
Precipitation: light sprinkle
Cloud Cover: 50%

Group Size: Two

About the area: This is a historical urban area that has a wide variety of native trees and shrubs along the estuary made by the Deschutes River flowing into tidal Capitol Lake.

Habitat: Saltwater estuary.

Observation Point

Location:
Marathon Park
1011 Deschutes Pkwy SW,
Olympia, WA 98501
GPS:

47°02'11.6"N 122°54'44.0"W
47.036567, -122.912234
Habitat: River / Saltwater estuary.

Notes:
This Greater Scaup was swimming and diving in Capitol Lake.
SIZE: Crow
COLORS: Grey, black, white, blue-grey, and green.
ACTIVITY: Feeding

Species Identified:
COMMON NAME: Greater Scaup
LATIN NAME: Aythya marila
GENUS: Aythya
FAMILY: Anatidae
ORDER: Anseriformes
CLASS: Aves
PHYLUM: Chordata

Σταχτόπαπια - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Σταχτόπαπια (Aythya marila)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοβουτηχτάρι (Podiceps grisegena)

Παρατηρητής

sally3142

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2020 08:25 AM PST
Κοκκινοβουτηχτάρι - Photo (c) kha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kha
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Κοκκινοβουτηχτάρι (Podiceps grisegena)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

traiano

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 10:38 AM EDT

Περιγραφή

ID please , bird

Regulus calendula - Photo (c) Jonathan Eisen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jonathan Eisen
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Regulus calendula, Ένα μέλος του Βασιλίσκος (Γένος Regulus)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_amphibian

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 01:32 PM PDT

Περιγραφή

Pygmy nuthatch- appears to be nesting in a crevice in this tree.

Sitta pygmaea - Photo (c) Len Blumin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Sitta pygmaea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

alexis_amphibian

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 01:35 PM PDT

Περιγραφή

House finch, perched on the fence of the bison paddock.

Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_amphibian

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 01:17 PM PDT

Περιγραφή

Too large to be a Downy Woodpecker.

Dryobates villosus - Photo (c) Alain Maire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alain Maire
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Dryobates villosus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

ehewson

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 03:33 PM PDT
Άγρια Γαλοπούλα - Photo (c) Matt K, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt K
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

naturecitizen

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 04:40 PM EDT

Τόπος

Montreal (Google, OSM)
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ananda_virgiana

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Indonesia (Google, OSM)

Περιγραφή

A juvenile, it was caught by my naughty cat :(

Todiramphus chloris - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tan Kok Hui
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Todiramphus chloris, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph103

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 11:08 AM PDT
Melanerpes formicivorus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Melanerpes formicivorus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph103

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 11:13 AM PDT
Agelaius phoeniceus - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Agelaius phoeniceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sally3142

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2020 08:32 AM PST
Zonotrichia atricapilla - Photo (c) Terry & Julie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Zonotrichia atricapilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fylin

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 05:28 PM PDT

Τόπος

Surrey, BC, Canada (Google, OSM)
Piranga ludoviciana - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Piranga ludoviciana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

davydovbotany

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2015 06:10 PM EEST
Βουβόκυκνος - Photo (c) liana_joy04, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by liana_joy04
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 08:49 AM PDT
Cerorhinca monocerata - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Cerorhinca monocerata, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπακλής (Mareca strepera)

Παρατηρητής

ludmilapozhidaeva

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 04:17 PM MSK
Καπακλής - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Καπακλής (Mareca strepera)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)

Παρατηρητής

daniel-johnson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2020 09:04 AM HST
Μεγακήρυλος - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mary-nguyen

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 02:31 PM PDT
Αμερικανικός Αμμοσφυριχτής - Photo (c) Mark Peck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Αμερικανικός Αμμοσφυριχτής (Charadrius semipalmatus)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mary-nguyen

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 01:06 PM PDT

Τόπος

Sunnyvale, CA, USA (Google, OSM)
Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια (Spatula clypeata)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

kalikuma

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2018 10:42 AM PDT
Buteo platypterus - Photo (c) Tracey Fandre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tracey Fandre
Η ταυτότητα του χρήστη pa_tone: Buteo platypterus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2020
Αντισυμβατική

Στατιστικά

  • 56