Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 04:53 ΜΜ +07
Lagochilus ilicifolius - Photo (c) vandandorj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vandandorj
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Lagochilus ilicifolius, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2019 10:48 ΠΜ +08
Dianthus superbus - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Dianthus superbus, Ένα μέλος του Δίανθος (Γένος Dianthus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 04:22 ΜΜ +07
Oxytropis aciphylla - Photo (c) Jargalsaikahn Oyun, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jargalsaikahn Oyun
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Oxytropis aciphylla, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 09:12 ΠΜ +08
Viola uniflora - Photo (c) Lola Smirnova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lola Smirnova
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Viola uniflora, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2019 12:16 ΜΜ +08
Parnassia palustris - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Parnassia palustris, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 12:05 ΜΜ +08
Pedicularis verticillata - Photo (c) Ryan O'Donnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan O'Donnell
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Pedicularis verticillata, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 09:26 ΠΜ +08
Gentianopsis barbata - Photo (c) Aleksandr Naumenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aleksandr Naumenko
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Gentianopsis barbata, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 07:24 ΠΜ +08
Trollius asiaticus - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Trollius asiaticus, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 04:17 ΜΜ +08
Chrysanthemum zawadskii - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Chrysanthemum zawadskii, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 12:36 ΜΜ +08
Linnaea borealis - Photo (c) 异草志, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 异草志
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Linnaea borealis, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 10:46 ΠΜ +07
Gagea serotina - Photo (c) Benoît Deniaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Gagea serotina, Ένα μέλος του Γαγέα (Γένος Gagea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 11:51 ΠΜ +07
Berberis sibirica - Photo (c) Pyak Andrei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pyak Andrei
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Berberis sibirica, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 08:51 ΠΜ +08
Goniolimon speciosum - Photo (c) Dmitry Kuzmenckin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Kuzmenckin
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Goniolimon speciosum, Ένα μέλος του Πλουμβαγινοειδή (Οικογένεια Plumbaginaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 05:19 ΜΜ +07
Zygophyllum potaninii - Photo (c) Juugee Nergui, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juugee Nergui
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Zygophyllum potaninii, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 07:46 ΜΜ +07
Craniospermum subvillosum - Photo (c) Denis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Craniospermum subvillosum, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 09:10 ΠΜ +08
Pentanema britannica - Photo (c) Nuuuuuuuuuuul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Pentanema britannica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 08:43 ΠΜ +08
Thalictrum simplex - Photo (c) gyng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gyng
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Thalictrum simplex, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 09:25 ΠΜ +08
Μικρό Περικοκλάδι - Photo (c) Mathias Meunier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mathias Meunier
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο (Γένος Geranium)

Παρατηρητής

munhjin

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 06:34 ΜΜ AWST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Γεράνιο - Photo (c) Apollonio Tottoli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 08:44 ΠΜ +07
Iris potaninii - Photo (c) petr_kosachev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by petr_kosachev
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Iris potaninii, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 06:35 ΜΜ +08
Haloxylon ammodendron - Photo (c) B.Byambajav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by B.Byambajav
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Haloxylon ammodendron, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 03:30 ΜΜ +07
Anabasis brevifolia - Photo (c) David Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Thomas
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Anabasis brevifolia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 04:24 ΜΜ +08
Geranium pseudosibiricum - Photo (c) ninabredihina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ninabredihina
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Geranium pseudosibiricum, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 03:50 ΜΜ +07
Anabasis brevifolia - Photo (c) David Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Thomas
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Anabasis brevifolia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 08:17 ΜΜ +08
Mertensia davurica - Photo (c) Oyuntsetseg Batlai, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Oyuntsetseg Batlai
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Mertensia davurica, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 09:20 ΠΜ +08
Viola biflora - Photo (c) Bernhard Fischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernhard Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Viola biflora, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 12:22 ΜΜ +08
Dontostemon integrifolius - Photo (c) Екатерина Криваль, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Екатерина Криваль
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Dontostemon integrifolius, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 12:36 ΜΜ +08
Iris lactea - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Iris lactea, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byambajavb

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 10:15 ΠΜ +08
Lilium pumilum - Photo (c) V.S. Volkotrub, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by V.S. Volkotrub
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Lilium pumilum, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_ub

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 01:52 ΜΜ +08
Androsace incana - Photo (c) Maxim Shashkov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Maxim Shashkov
Η ταυτότητα του χρήστη oyuna: Androsace incana, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6805