Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyamba

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2016 10:08 ΠΜ JST

Τόπος

Buyant, Mongolia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyamba

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 06:46 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyamba

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 08:41 ΠΜ +07

Τόπος

Bayan-Ölgii, MN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)

Παρατηρητής

nyamba

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 06:15 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bayarmaa

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 04:11 ΜΜ +07

Τόπος

Sagsai, Mongolia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munkhtulga

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 01:30 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pyakai

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 08:46 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pyakai

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 09:22 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pyakai

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 07:01 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munkhtulga

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 06:22 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munkhtulga

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 11:15 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munkhtulga

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 12:07 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munkhtulga

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 01:28 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munkhtulga

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 01:26 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munkhtulga

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 05:20 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munkhtulga

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 06:23 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munkhtulga

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 02:26 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oyuna

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 02:28 ΜΜ +08

Τόπος

Khövsgöl, MN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Σεταρία (Setaria viridis)

Παρατηρητής

heroicfauna

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 12:45 ΜΜ +08

Τόπος

Töv, MN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jawhaa

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 04:11 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urgamal

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 10:41 ΠΜ +08

Τόπος

Bulgan, Mongolia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jawhaa

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 03:26 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deegii0901

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 10:43 ΠΜ +08

Τόπος

Bulgan, MN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jean-francois_olivier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2018 07:34 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erdenechimeg

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 12:44 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank375

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022

Τόπος

Tsengel, Mongolei (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank375

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022

Τόπος

Tsengel, Mongolei (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank375

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022

Τόπος

Tsengel, Mongolei (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erdenechimeg

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 12:52 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonodactylus

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 03:24 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Access granted for research purposes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)

Παρατηρητής

uranbayar

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 10:31 ΜΜ +07

Τόπος

Govi-Altai, MN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urgamal

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 06:01 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uranbayar

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019 08:17 ΠΜ CST

Τόπος

Khovd, MN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uranbayar

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 05:08 ΜΜ +07

Τόπος

Bayan-Ölgii, MN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

batsugar

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 04:08 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uranbayar

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 01:30 ΜΜ +07

Τόπος

Bayan-Ölgii, MN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urgamal

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2009 11:36 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jean-francois_olivier

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2018 02:53 ΜΜ HST

Τόπος

Uyanga, Mongolie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pyakai

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 04:14 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pyakai

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2004 09:47 ΠΜ -11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pyakai

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 11:52 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pyakai

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 03:53 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pyakai

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 04:10 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δελφίνιο (Γένος Delphinium)

Παρατηρητής

munkhtulga

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 10:55 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munkhtulga

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 06:42 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munkhtulga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 04:33 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munkhtulga

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 01:23 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidcb

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 04:15 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oyuna

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 08:06 ΠΜ CST

Τόπος

Uvs, MN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oyuna

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2016 11:58 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petr_kosachev

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2011 11:35 ΠΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oyunoyuna

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 01:11 ΜΜ HKT

Τόπος

Uvs, MN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gundegmaa

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2017 12:16 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bayarmaa

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 03:38 ΠΜ UTC

Τόπος

Govi-Altai (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bayar1

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 09:11 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Потаниний Тольт өвс- Galitzkya Potaninii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudarialtangerel

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 11:28 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudarialtangerel

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 12:10 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demberel

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2018 06:58 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kh_namuunzul

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 09:44 ΠΜ +05

Περιγραφή

2021 _05 _16

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist56758

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021

Τόπος

Malchin (Google, OSM)

Περιγραφή

Хунчир Astragalus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munkhtulga

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 07:12 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

undrakhbayar

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 12:56 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Яргуй

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oyuna

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 03:02 ΜΜ UTC

Τόπος

Tseel, Mongolia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munkhtulga

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 02:57 ΜΜ JST

Τόπος

Malchin, Mongolia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gundegmaa

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2015 04:44 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gundegmaa

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2018 10:27 ΠΜ UTC

Τόπος

Erdene, Mongolia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gundegmaa

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2016 05:12 ΜΜ UTC

Τόπος

Ikh-Uul, Mongolia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gundegmaa

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2017 02:39 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gundegmaa

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2015 02:45 ΜΜ UTC

Τόπος

Zavkhan, Mongolia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyambayar1

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 04:34 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oyuna

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2016 12:11 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oyuna

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019 08:42 ΠΜ UTC

Τόπος

Tsetseg, Mongolia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyambayar1

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2017 09:19 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyambayar1

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2019 11:43 ΠΜ +08

Τόπος

Bumbugur, Mongolia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oyuna

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2006 02:19 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

syrrhaptes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019

Τόπος

Mankhan, Mongolia (Google, OSM)

Περιγραφή

Lagopsis darwiniana Pjak Kew Bull. 62: 109 2007. (Lamiaceae): www.theplantlist.org]. Inflorescence 120H mm. Lvs on infl. 17L x 17W mm. Fl diam 8 mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oyuna

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2006 01:44 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oyuna

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2019 02:46 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oyuna

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2012 03:55 ΜΜ UTC

Τόπος

Bulgan, Mongolia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsegmed

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019

Τόπος

Bulgan, Mongolia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oyuna

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2016 01:02 ΜΜ UTC

Τόπος

Bulgan, Mongolia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jawhaa

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 02:30 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

namuulint

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 01:04 ΜΜ +08

Τόπος

Botanical Garden (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyambayar1

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2017 09:59 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onidiras

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2017 05:33 ΜΜ +08

Τόπος

몽골 므릉 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gundegee

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2016 04:10 ΜΜ UTC

Τόπος

Tsenkher, Mongolia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gundegmaa

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 03:13 ΜΜ UTC

Τόπος

Tsengel, Mongolia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyambayar1

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2017 03:09 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyambayar1

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2017 04:32 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάπαθο (Γένος Rumex)

Παρατηρητής

oyuna

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2007 04:00 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

namuulint

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 05:03 ΠΜ +08

Τόπος

Selenge Huder (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davaajav

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Khar Lake (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davaajav

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2018 01:01 ΜΜ UTC

Τόπος

Zereg, Mongolia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davaajav

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2018 01:02 ΜΜ UTC

Τόπος

Zereg, Mongolia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gundegmaa

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2013 05:03 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

oyuna

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2013 06:52 ΜΜ UTC

Τόπος

Bulgan, Mongolia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyamba

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2014 06:22 ΜΜ +08

Τόπος

Otgon, Mongolia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

oyuna

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2019 03:54 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oyuna

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 12:57 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyamba

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2014 06:22 ΜΜ +08

Τόπος

Otgon, Mongolia (Google, OSM)