Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darmozrac

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 02:09 ΜΜ NZDT
Raoulia hookeri - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Raoulia hookeri, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomsub

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 01:05 ΜΜ NZST
Lampropholis delicata - Photo (c) Timothy Harker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Harker
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Lampropholis delicata, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adlord

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 01:15 ΜΜ NZST
Acanthoclinus fuscus - Photo (c) Sebastian Doak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sebastian Doak
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Acanthoclinus fuscus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2011

Τόπος

Raoul Island (Google, OSM)

Ετικέτες

Thalassoma lutescens - Photo (c) Ian Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Thalassoma lutescens, Ένα μέλος του Θαλάσσωμα (Γένος Thalassoma)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2011

Τόπος

Raoul Island (Google, OSM)
Abudefduf sordidus - Photo (c) zsispeo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Abudefduf sordidus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2011

Τόπος

Raoul Island (Google, OSM)

Ετικέτες

Thalassoma purpureum - Photo (c) lizzydem, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Thalassoma purpureum, Ένα μέλος του Θαλάσσωμα (Γένος Thalassoma)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2011

Τόπος

Raoul Island (Google, OSM)
Thalassoma lutescens - Photo (c) Ian Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Thalassoma lutescens, Ένα μέλος του Θαλάσσωμα (Γένος Thalassoma)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2004

Τόπος

Raoul Island (Google, OSM)
Chromis dispila - Photo (c) Sascha Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Chromis dispila, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2004

Τόπος

Raoul Island (Google, OSM)
Parma alboscapularis - Photo (c) lcolmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lcolmer
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Parma alboscapularis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2011

Τόπος

Raoul Island (Google, OSM)
Parma alboscapularis - Photo (c) lcolmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lcolmer
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Parma alboscapularis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2011

Τόπος

Raoul Island (Google, OSM)
Parma alboscapularis - Photo (c) lcolmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lcolmer
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Parma alboscapularis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 1992

Τόπος

Raoul Island (Google, OSM)
Parma alboscapularis - Photo (c) lcolmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lcolmer
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Parma alboscapularis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2004

Τόπος

Raoul Island (Google, OSM)
Parma kermadecensis - Photo (c) Phil Bendle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Parma kermadecensis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2011

Τόπος

Raoul Island (Google, OSM)
Parma kermadecensis - Photo (c) Phil Bendle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Parma kermadecensis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2011

Τόπος

Raoul Island (Google, OSM)
Parma kermadecensis - Photo (c) Phil Bendle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Parma kermadecensis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2011

Τόπος

Raoul Island (Google, OSM)
Parma kermadecensis - Photo (c) Phil Bendle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Parma kermadecensis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_francis

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 1992

Τόπος

Raoul Island (Google, OSM)
Parma kermadecensis - Photo (c) Phil Bendle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Parma kermadecensis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warkworthprimaryschool

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 11:37 ΠΜ NZST
Lampropholis delicata - Photo (c) Timothy Harker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Harker
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Lampropholis delicata, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warkworthprimaryschool

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 11:39 ΠΜ NZST
Lampropholis delicata - Photo (c) Timothy Harker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Harker
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Lampropholis delicata, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warkworthprimaryschool

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 11:43 ΠΜ NZST
Lampropholis delicata - Photo (c) Timothy Harker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Harker
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Lampropholis delicata, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reino1

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Hoplodactylus duvaucelii - Photo (c) Timothy Harker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Harker
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Hoplodactylus duvaucelii, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justingarwood

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2007

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Cheimarrichthys fosterae - Photo (c) tim_hopley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tim_hopley
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Cheimarrichthys fosterae, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justingarwood

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2007

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Galaxias fasciatus - Photo (c) rubymoore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rubymoore
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Galaxias fasciatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_fraser

Ημερομηνία

Μάιος 2009

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Seen during the day not far from the researcher's house.

Sphenodon punctatus - Photo (c) digitaltrails, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Sphenodon punctatus, Ένα μέλος του Ερπετά (Ομοταξία Reptilia)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_fraser

Ημερομηνία

Ιούνιος 2010

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Juvenile seen at night on the way to the frog bank.

Sphenodon punctatus - Photo (c) digitaltrails, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Sphenodon punctatus, Ένα μέλος του Ερπετά (Ομοταξία Reptilia)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_fraser

Ημερομηνία

Ιούνιος 2010

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Tagged tuatara seen at night on the way to the frog bank.

Sphenodon punctatus - Photo (c) digitaltrails, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Sphenodon punctatus, Ένα μέλος του Ερπετά (Ομοταξία Reptilia)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_fraser

Ημερομηνία

Ιούνιος 2010

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Seen near the researcher's house.

Oligosoma zelandicum - Photo (c) Steve Attwood, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Oligosoma zelandicum, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_fraser

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2009 01:01 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Seen in the grass and vegetation by the track to the frog bank.

Oligosoma polychroma - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Oligosoma polychroma, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_fraser

Ημερομηνία

Ιούνιος 2010

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Seen in a tree by the track on the way to the landing.

Naultinus manukanus - Photo (c) Timothy Harker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Harker
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Naultinus manukanus, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_fraser

Ημερομηνία

Ιούνιος 2010

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Seen in tree on track to frog bank.

Naultinus manukanus - Photo (c) Timothy Harker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Harker
Η ταυτότητα του χρήστη oscar_dove: Naultinus manukanus, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 9810